Semnal IRDO


Planul de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse

În data de 25 octombrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la evenimentul online cu tema: Planul de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați - Dialog consultativ privind elaborarea și implementarea măsurilor pentru promovarea egalității de gen, organizat în parteneriat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Universitatea din București.
 
Evenimentul a avut ca obiectiv formularea de recomandări privind elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, document prevăzut în legislația actuală, respectiv de Legea nr. 202/2002 a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată. Acest document se referă la adoptarea, la nivelul fiecărei instituții publice sau angajator, a unor măsuri active de promovare a egalității de gen și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, precum și măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovarea în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.
 
În cadrul discuțiilor a fost subliniat caracterul specific al planurilor de acțiune având în vedere că acestea trebuie să fie particularizate în funcție de nevoile instituționale. De asemenea, a fost analizat cadrul legal care stă la baza implementării planurilor de acțiune privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și au fost diseminate exemple de bune practici din experiența instituțiilor universitare (Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București). 
 

...mai multe semnale