Semnal IRDO


Violența domestică. Paradigme și practică judiciară

 
IRDO în parteneriat cu Asociația ANAIS lansează traducerea în limba engleză a publicației Violența domestică. Paradigme și practică judiciară, Carmen Nemeș, Giulia Crișan (coord.), editura Universul Juridic.
 
Fenomenul violenței nu trebuie minimalizat. Este nevoie să privim spre viitor cu o mentalitate nouă la nivelul întregii societăți, să prevenim violența domestică prin schimbarea percepțiilor și atitudinilor și prin eliminarea stereotipurilor de gen. 
 
În contextul colaborării cu societatea civilă și al parteneriatului încheiat între IRDO și Asociația ANAIS, Institutul, prin intermediul grupului de lucru pentru drepturile femeilor din care face parte și Asociația ANAIS, sprijină prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra femeilor și copiilor. Anul acesta ANAIS aniversează 11 ani de la înființare.
 
Prin activitățile circumscrise mandatului său, Institutul acționează ca o punte de legătură între societatea civilă, legiuitori și factorii de decizie. Sperăm ca versiunea în limba engleză a volumului să facă posibil accesul unui public mai larg la această lucrare de referință, contribuind la o mai bună cunoaștere a problematicii violenței împotriva femeilor la nivel național și internațional, dar și la o mai strânsă colaborare cu apărătorii drepturilor omului și activiștii împotriva violenței din întreaga lume. 
 

...mai multe semnale