Semnal IRDO


Conferința anuală Ziua Internațională a Drepturilor Omului

 
8 decembrie 2022
 
Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în parteneriat cu Institutul Național de Statistică (INS), Asociația Femeilor din România-Împreună (AFRI) și Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) conferința intitulată Dreptul la siguranță și pace – educație, promovarea schimbării și emancipare. 
 
Tema Zilei Internaționale a Drepturilor Omului din acest an propusă de ONU, Demnitate, libertate și dreptate pentru toți, pornește de la premisa că respectarea drepturilor omului reprezintă fundamentul păcii în societățile lumii și că trebuie găsită o cale pentru a crea o societate mai echitabilă pentru generațiile viitoare. În data de 10 decembrie 2022, ONU va lansa o campanie, care se va desfășura pe parcursul unui an, pentru a prezenta și oferi vizibilitate Declarației universale a drepturilor omului la nivel global în pregătirea aniversării, în 2023, a 75 de ani de la adoptarea acesteia. 
 
„Drepturile omului sunt fundamentul demnității umane și piatra de temelie a unor societăți pașnice, incluzive, echitabile, egale și prospere. Sunt o forță unificatoare și un îndemn la mobilizare. Ele reflectă cel mai fundamental lucru pe care îl împărtășim: umanitatea noastră comună. Cu ocazia acestei Zile a Drepturilor Omului, reafirmăm universalitatea și indivizibilitatea tuturor drepturilor, susținând drepturile omului pentru toți..” (fragment din mesajul Secretarului General ONU cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2022) 
 
IRDO promovează semnificația și importanța Declarației universale a drepturilor omului, precum și necesitatea cunoașterii drepturilor și libertăților fundamentale. Totodată, sprijină o abordare din perspectiva drepturilor omului a atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
 
 
 
Găsiți mai multe informații depre eveniment aici.

...mai multe semnale