Semnal IRDO


Lansarea Raportului anual al ENNHRI pentru anul 2021

În luna august 2022, Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) a lansat Raportul anual pentru anul 2021. Raportul prezintă realizările ENNHRI în 2021, având în vedere că activitatea multor instituții naționale pentru drepturile omului (INDO) s-a desfășurat în condiții dificile. Aceste realizări sunt mărturii concrete ale flexibilității, adaptabilității și rezilienței instituțiilor cu atribuții în domeniul promovării și protecției drepturilor omului.
 
Raportul semnalează o mai bună recunoaștere a activității INDO-urilor la nivel regional din partea UE și a Consiliului Europei reflectată și în adoptarea în cadrul unei întâlniri la nivel înalt a Recomandării Consiliului cu privire la INDO. Se remarcă faptul că rețeaua a mobilizat acordarea de sprijin pentru instituțiile care s-au confruntat cu o serie de amenințări și dificultăți.
 
Printre alte realizări s-au numărat și cel de al doilea Raport al ENNHRI cu privire la respectarea statului de drept în Europa, lansarea unui Raport regional privind drepturile migraților la frontiere, precum și organizarea primului Forum pentru directorii INDO-urilor. Tot în cursul anului 2021 a fost adoptat și Planul Strategic pentru perioada 2022-2025.
 

...mai multe semnale