Semnal IRDO


Consolidarea răspunderii în respectarea drepturilor omului la frontiere

În data de 6 iulie 2022 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la webinarul ENNHRI la nivel înalt privind consolidarea răspunderii în domeniul respectării drepturilor omului la frontiere.
 
Prin intermediul Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, instituțiile naționale au colaborat pentru a analiza motivele actualei responsabilități insuficiente la frontiere. Au fost identificate deficiențe în cinci domenii cheie: decalaje structurale, decalaje în investigații, decalaje în accesul la justiție, decalaje în revizuire și prevenire, decalaje în promovarea unei culturi a drepturilor omului. Toate acestea sunt prezentate mai detaliat în raportul ENNHRI „Decalaje în domeniul răspunderii în responsabilitatea materie de drepturile omului la frontiere” (decembrie 2021). Documentul recomandă diverse căi de acțiune care pot fi abordate de autoritățile naționale și regionale.
 
În cadrul webinarului a fost analizat raportul susmenționat și au fost explorate soluții pentru eliminarea acestor decalaje, prin analizarea unor exemple de bune practici conform mandatului specific al fiecărei instituții naționale. A avut loc un schimb de opinii referitoare la obstacolele și oportunitățile privind asigurarea responsabilității privind încălcările drepturilor omului la frontiere și au fost dezbătute posibile modalități de cooperare.
 
În prima sesiune s-a dezbătut cum pot contribui diferite instituții cu atribuții în domeniu la o mai mare responsabilitate privind monitorizarea drepturilor omului la frontiere. Au fost discutate lecțiile învățate din recentele experiențe privind strămutarea forțată a persoanelor ca urmare a situației din Ucraina. Din partea Parlamentului European s-a subliniat că statele membre trebuie să acționeze în conformitate cu respectarea drepturilor fundamentale în ceea ce privește returnările forțate la frontiere. De asemenea, a fost evidențiat rolul crucial al organizațiilor neguvernamentale și al jurnaliștilor care semnalează astfel de cazuri opiniei publice. În cea de a doua parte au luat cuvântul reprezentanți ai ONG-urilor care au vorbit despre încălcări ale drepturilor omului la frontiere pe ruta balcanică.
 
La sesiunea de dezbateri reprezentanții IRDO au precizat necesitatea alocării de resurse financiare și umane apărătorilor drepturilor omului, instituțiilor naționale și organizațiilor neguvernamentale în vederea consolidării rolului acestora privind asigurarea respectării drepturilor omului.
 

...mai multe semnale