Semnal IRDO


Raportul Comisiei Europene privind statul de drept 2022

În data de 13 iulie, Comisia Europeană a publicat Raportul privind statul de drept. Ca în fiecare an, acesta analizează situația evoluțiilor (atât negative, cât și pozitive) în cele 27 de state membre ale Uniunii în patru domenii principale: sisteme de justiție, cadrul anti-corupție, pluralismul și libertatea mass-mediei și alte sisteme de control și echilibru instituțional. Raportul din acest an se remarcă prin faptul că acoperă și alte subiecte pentru prima dată, de exemplu, punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului.
 
Începând cu acest an, documentul conține și recomandări specifice pentru fiecare stat membru, acestea având rolul de a sprijini statele în eforturile necesare pentru a continua reformele și pentru a identifica domenii în care sunt necesare noi reforme sau schimbări. În ceea ce privește România, recomandările de țară se referă în principal la aspecte ce țin de sistemul de justiție, cadrul anti-corupție și recomandările din mecanismul de cooperare și verificare (MCV), existând și o serie de recomandări specifice, respectiv:
 
Să se asigure că revizuirea legilor justiției consolidează independența sistemului judiciar și că acestea respectă standardele europene și avizele Comisiei de la Veneția;
Să introducă reglementări în domeniul activităților de lobby pentru parlamentari;
Să abordeze provocările existente la nivelul Direcției Naționale Anticorupție;
Să consolideze normele și mecanismele de îmbunătățirea a independenței serviciilor publice de mass-media;
Să asigure consultări publice în etapa premergătoare adoptării proiectelor legislative;
Să își continue eforturile pentru înființarea unei instituții naționale pentru drepturile omului, ținând seama de Principiile de la Paris ale ONU.
 
Toate aceste recomandări ale Comisiei Europene evidențiază faptul că sunt necesare în continuare reforme care să asigure respectarea statului de drept, a democrației și a drepturilor omului. În acest sens, amintim că principiul participării și consultării titularilor de drepturi este unul dintre principiile fundamentale ale abordării bazate pe drepturile omului.

...mai multe semnale