Semnal IRDO


Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă

În data de 8 iunie 2022, Guvernul României a adoptat Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care propune acțiuni de consolidare și extindere a cadrului de guvernanță pentru dezvoltarea durabilă. Planul urmărește să respecte obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și documentele strategice ale UE, în toate politicile sectoriale, pentru dezvoltarea durabilă pe plan național în perioada 2022-2030.
 
Planul Național de Acțiune este axat pe 4 direcții prioritare (consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltare; susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și formare pentru dezvoltare durabilă; promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă; monitorizarea și evaluarea implementării SNDDR 2030) și are 12 obiective specifice, fiind bazate pe principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă”.
 
Printre acțiunile propuse se numără stimularea mediului de afaceri și a societății civile în adoptarea principiilor și valorilor de dezvoltare durabilă, planificarea bugetară pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă, dezvoltarea de instrumente pentru introducerea educației pentru dezvoltare durabilă în învățământul secundar, terțiar și în rândul adulților. De asemenea, este prevăzută monitorizarea planului în baza unor indicatori specifici prin intermediul raportărilor anuale.
 

...mai multe semnale