Semnal IRDO


Fundația Adolescența - aniversarea a 25 de ani de activități de voluntariat cu tinerii

Subliniind prin activitățile conținute în mandatul său necesitatea educației continue în dezvoltarea umană și miza acestei activități pentru tineri, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 20 mai 2022 la festivitatea organizată de Fundația Adolescența dedicată aniversării a 25 de ani de activități de voluntariat cu tinerii. 
 
Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost alături de Fundația Adolescența, de doamna profesoară Aura Creițaru și de toți cei care și-au asumat misiunea de promovare în rândul tinerilor a valorilor demnității umane, solidarității și toleranței. Scopul acțiunii a constat în sensibilizarea publicului larg cu privire la importanța educației pentru drepturile omului în rândul tinerilor pentru  obținerea unui climat de realizare a drepturilor omului la nivel național. 
 
De asemenea, acțiunea a urmărit diseminarea rezultatelor obținute în domeniul promovării drepturilor omului în relația cu tinerii - rezultate care decurg din activitățile demarate de Fundația Adolescența și de partenerii săi instituționali printre care se numără și Institutul Român pentru Drepturile Omului.
 
Mesajele lansate la evenimentul de celebrare de către Fundația Adolescența a 25 de ani de activitate susținută în domeniul drepturilor omului au marcat rolul dialogului uman și al cooperării interinstituționale în dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului. 
 

...mai multe semnale