Semnal IRDO


Masă rotundă privind fenomenul imigrației în context de război

La invitația Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 4 aprilie 2022 la masa rotundă privind reunirea actorilor reprezentativi de la nivel național cu atribuții în gestionarea fenomenului imigrației în contextul acțiunilor militare în curs de desfășurare în Ucraina. 
 
Dezbaterile din cadrul evenimentului au vizat o analiză duală a fenomenului imigrației, fiind avute în vedere reperele stabilite de normele de drept internațional și de drept internațional umanitar, cât și perspectiva abordării bazate pe drepturile omului prin luarea în considerare a stabilirii unui tratament individualizat pentru refugiații din Ucraina. 

...mai multe semnale