Semnal IRDO


Conferința Internațională Gender Equality. Global Challenges and Perspectives

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la Conferința Internațională cu tema Gender Equality. Global Challenges and Perspectives (12-14 mai 2022) - eveniment care a reunit sub auspiciile sale reprezentanți ai forumurilor naționale și internaționale cu atribuții în domeniul implementării principiului nediscriminării și egalității de gen. 
 
Institutul a participat în calitate de instituție parteneră, alături de alți actori de la nivel intern și internațional precum Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Institutul Francez din România, Comisia Națională a României pentru UNESCO etc. 
 
Tematicile abordate în cadrul dezbaterilor Conferinței au fost complexe, referindu-se la identificarea unor noi mijloace de analiză a evoluțiilor în teoriile de gen înregistrate la nivel național și internațional, precum și la elaborarea instrumentelor de cunoaștere a societății prin prisma egalității de gen. 
 
Directorul Institutului a prezentat principalele coordonate aplicate de Institut în realizarea mandatului său cu privire la implementarea principiului egalității de șanse și tratament: abordarea bazată pe drepturile omului, abordarea bazată pe intersecționalitate, abordarea bazată pe împlinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă conținute în Agenda 2030.
 

...mai multe semnale