Semnal IRDO


Conferința „Uniți în diversitate! No discrimination”

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 21 mai 2022 la Conferința Internațională „Uniți în Diversitate! No Discrimination”, eveniment organizat de Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Primăria Municipiului București, Centrul de proiecte educaționale și sportive-PROEDUS și Centrul Cultural al Municipiului București-ARCUB. Conferința a fost organizată cu ocazia Zilei Mondiale UNESCO pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare, urmărind promovarea diversității culturale și toleranței printr-un îndemn clar la dialog intercultural. 
 
În prezentarea proiectului a fost evidențiat și rolul IRDO ca partener prin organizarea de sesiuni de formare destinate elevilor și cadrelor didactice de la licee de prestigiu din București, formare care a avut drept scop sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice față de valorile toleranței, solidarității în scopul creării unui mediu educațional incluziv, în care fiecare persoană să resimtă un sentiment de apartenență. De asemenea în cadrul sesiunilor de formare, reprezentanții Institutului au subliniat faptul că standardele internaționale, europene și naționale elaborate în domeniul egalității și nediscriminării constituie un referențial care poate fi implementat în practică prin crearea unei culturi a drepturilor omului. 
 
Mai multe detalii aici.
 

...mai multe semnale