Semnal IRDO


Masă rotundă pe tema egalității de șanse

IRDO a participat în data de 17 mai 2022 la masa rotundă „Egalitate de șanse pe bune”. Evenimentul a fost găzduit de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României. Organizatorii dezbaterii și-au propus să abordeze cele mai stringente probleme din domeniul asigurării egalității de șanse atât în Romania, cât și la nivel european, în contextul disfuncționalităților privind respectarea în practică a dreptului la șanse egale, precum și dificultatea accesării serviciilor sociale pentru categoriile defavorizate și vulnerabile. Dezbaterile s-au axat pe identificarea unor soluții și direcții prioritare pentru îmbunătățirea asigurării egalității de șanse în toate domeniile și la toate nivelurile societății. 
 
Participanții la eveniment au subliniat faptul că problematica egalității de gen încă este o provocare la nivelul societății românești, chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat progrese. Cu toate acestea, s-a remarcat faptul că uneori „egalitatea de gen” reprezintă un concept ignorat deseori în practică. De asemenea, s-a subliniat nevoia implicării societății civile în cadrul dezvoltării de politici publice, precum și dezvoltarea colaborării interinstituționale.
 
Directorul IRDO a prezentat activitățile acțiunile întreprinse de Institut în acest domeniu din perspectiva  unei abordări bazate pe drepturile omului, prin urmărirea atingerii Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 5 al Agendei 2030 - realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor, prezentând pe scurt și activitatea Grupului de lucru pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței.
 
Mai multe informații despre eveniment se găsesc aici.
 

...mai multe semnale