Semnal IRDO


Raportul ENNHRI privind statul de drept 2022

Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) a lansat în luna aprilie Raportul privind statul de drept 2022. Noul raport, transmis Comisiei Europene, indică provocări naționale și o deteriorare a situației statului de drept la nivelul UE. În același timp, documentul prezintă acțiunile instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) de susținere a statului de drept și recomandări pentru autoritățile statului și factorii de decizie politică din UE.  
 
De asemenea, raportul arată că unele INDO-uri se confruntă cu amenințări la adresa independenței lor, cu o cooperare nesatisfăcătoare din partea autorităților statului și cu resurse insuficiente furnizate de guverne - chiar și în contextul extinderii mandatelor acestor instituții.
 
Printre recomandările elaborate de INDO-uri se numără:
  • asigurarea înființării de INDO-uri în conformitate cu Principiile de la Paris în statele membre ale UE în care nu există asemenea instituții;
  • consolidarea mediului favorabil pentru INDO-uri în conformitate cu Principiile de la Paris ale ONU și cu Recomandarea 2021/1 a Consiliului Europei privind instituțiile naționale pentru drepturile omului;
  • stabilirea unui cadru juridic cu scopul de a proteja organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului;
  • asigurarea punerii în aplicare la timp și eficiente? a hotărârilor instanțelor regionale(ale Curții Europene a Drepturilor Omului  și ale Curții de Justiție a UE), precum și a recomandărilor formulate de organismele de monitorizare internaționale și regionale.
 

...mai multe semnale