Semnal IRDO


Summitul copiilor și tinerilor aflați în grija statului

 
În perioada 18-20 martie 2022, IRDO a participat la „Vocea noastră - Summitul copiilor și tinerilor aflați în grija statului”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Tinerilor Instituționalizați în parteneriat cu UNICEF, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Partida Romilor „Pro-Europa”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, FONPC și Federeii - Asociația Adulților din Casele de Copii.
 
În cadrul deschiderii lucrărilor conferinței și în atelierele organizate, Institutul a subliniat importanța abordării bazate pe drepturile omului în vederea realizării drepturilor copiilor și tinerilor instituționalizați, necesitatea cunoașterii de către tineri, ca titulari de drepturi, a drepturilor lor și a modului în care acestea pot fi exercitate, precum și importanța responsabilizării titularilor de obligații. 
 
De asemenea, Institutul a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile, autoritățile statului cu organizațiile care promovează și susțin drepturile copiilor și tinerilor instituționalizați în vederea dezvoltării unei culturi a drepturilor omului, în care toți actorii implicați se pot bucura de realizarea drepturilor.
 

...mai multe semnale