Semnal IRDO


OSCE - Reuniunea de implementare a dimensiunii umane 2018

În perioada 10-21 septembrie se desfăşoară la Varşovia, cea mai mare conferinţă anuală a drepturilor omului şi a democraţiei din Europa – Reuniunea de implementare a dimensiunii umane a statelor participante la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Reuniunea este organizată de către Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) şi reuneşte pe lângă reprezentanţii celor 57 de state membre ale OSCE, partenerii OSCE pentru cooperare, organizaţii internaţionale, societatea civilă şi pe toţi cei cu preocupări pentru punerea în aplicare a angajamentelor OSCE privind dimensiunea umană.
 Agenda reuniunii cuprinde o paletă largă şi complexă de teme privind instituţiile democratice, democraţia la nivel naţional, regional şi local; alegeri democratice; libertatea presei; independenţa justiţiei; dreptul la un proces echitabil; prevenirea arestării arbitrare, detenţiei sau exilului; prevenirea torturii; abolirea pedepsei capitale; protecţia drepturilor omului în lupta împotriva terorismului; toleranţă şi nediscriminare;  libertatea de gândire, conştiinţă, religie sau convingeri; drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi prevenirea naţionalismului agresiv, a rasismului şi şovinismului; implementarea Planului de acţiune al OSCE privind îmbunătăţirea situaţiei persoanelor roma şi sinti; libertatea de întrunire şi asociere; instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi rolul societăţii civile în protecţia drepturilor omului; libertatea de circulaţie; combaterea traficului de fiinţe umane; refugiaţi şi persoane strămutate; egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; implementarea Planului de acţiune al OSCE pentru promovarea egalităţii de gen şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; combaterea rasismului, xenofobiei, intoleranţei şi discriminării.


...mai multe semnale