Semnal IRDO


Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței.

 
Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, Secretarul General al ONU a subliniat în mesajul din acest an rolul acțiunilor comune în garantarea siguranței femeilor și fetelor: 
 
„(…) violența împotriva femeilor nu este inevitabilă. Politicile și programele potrivite aduc rezultate. Aceasta înseamnă strategii cuprinzătoare, pe termen lung, care abordează cauzele fundamentale ale violenței, protejează drepturile femeilor și fetelor și promovează mișcări puternice și autonome pentru drepturile femeilor”
 
 IRDO a marcat această zi organizând în data de 25 noiembrie webinarul intitulat Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței. Totodată, alăturându-se, ca în fiecare an, campaniei internaționale a celor 16 zile de activism pentru stoparea acestui fenomen, IRDO a lansat trei campanii naționale de prevenire și combatere a violenţei domestice. 
 
Reprezentând o platformă de dezbatere și analiză din perspectivă multidisciplinară a fenomenului violenței împotriva femeilor, evenimentul a fost proiectat în jurul valorii solidarității interinstituționale. Actori reprezentativi la nivel național cu atribuţii în domeniu s-au reunit pentru a identifica cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor. Au fost formulate puncte de vedere și recomandări privind prevenirea şi combaterea violenței din partea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, a membrilor reţelei VIF Asociația ANAIS, Fundația Sensiblu, Asociaţia E-Romnja şi a Preşedintei Asociaţiei Femeilor din România – Împreună, partener tradiţional al IRDO. Reprezentanta NAZARCEA GRUP a subliniat implicațiile și consecințele psihologice ale violenței asupra victimelor. 
 
În contextul atingerii obiectivului 5 al Agendei 2030 - Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor și fetelor - au fost analizate şi problemele cu care se confruntă femeile în sfera publică și privată, fenomenul hărțuirii morale la locul de muncă, necesitatea unei participări egale a femeilor și a respectării egalității de șanse în ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor. Agenţia Naţională pentru Egalitate de şanse şi IRDO au lansat cu acest prilej Ghidul practic privind hărțuirea morală la locul de muncă - instrument de sprijin pentru victime și document orientativ pentru activitatea organizațiilor/autorităților și instituțiilor publice. Ghidul este rezultatul campaniei comune ANES–IRDO pe această temă.
 
În contextul celor 16 zile de activism la nivel global pentru combaterea violenței (care debutează la data de 25 noiembrie - Ziua internațională a combaterii violenței împotriva femeilor și se finalizează pe data de 10 decembrie - Ziua internaţională a drepturilor omului), IRDO a lansat trei campanii naționale:  
 
 
Evenimentul a reprezentat un preambul la Conferința anuală a drepturilor omului care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă consolidarea coeziunii instituţionale în vederea reconstrucţiei post-pandemie.
 
Link Mesajul Secretarului General al ONU integral:
 
Link comunicat de presă Webinar: 
 
 
 
 

...mai multe semnale