Semnal IRDO


Raportare către Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale

 
În luna august a acestui an, Institutul Român pentru Drepturile Omului a transmis un raport cu privire la lista de probleme (list of issues) cu ocazia examinării celui de-al șaselea raport periodic înaintat de România în conformitate cu articolele 16 și 17 al Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.
 
Transmiterea documentului a fost urmată de o întâlnire online cu Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale, care a avut loc în luna octombrie, având ca scop prezentarea problemelor semnalate, precum și furnizarea de informații suplimentare la cererea Comitetului.
 
În urma întâlnirii și a documentației transmise, Comitetul a adoptat lista de probleme care cuprinde o serie de întrebări adresate statului român. Acest document este bazat atât pe raportul trimis de statul român, pe raportul transmis de IRDO, cât și pe rapoarte transmise de o serie de organizații ale societății civile din România. 
 

...mai multe semnale