Semnal IRDO


Conferința Equinet „Promovarea egalității și abordarea discriminării”

IRDO a participat în perioada 25-26 octombrie 2021 la Conferința organizată de Equinet intitulată Orașe egale și reziliente – promovarea egalității și abordarea discriminării.
 
Prin intermediul acestei conferințe, Equinet propune explorarea modalităților de dezvoltare a cooperării organismelor de egalitate cu autoritățile locale în spiritul sprijinului reciproc și al promovării unor activități comune pentru consolidarea unei societăți egale și nediscriminatorii. Pe parcursul celor două zile de conferință au fost abordate subiecte privind activitatea organismelor de egalitate la nivel regional și local, cadrul legislativ european privind egalitatea, problemele existente și realitățile cu care se confruntă promotorii egalității la nivel local. 
 
În partea a doua a sesiunii din 26 octombrie, IRDO a participat la grupul de lucru cu tema: Consolidarea cooperării pentru promovarea egalității și combaterea discriminării la nivel local – schimb de bune practici. Cu acest prilej au fost evidențiate diferite activități ale Institutului: cursuri de formare pentru poliția de frontieră; studiul Schimbările climatice și impactul acestora asupra drepturilor omului - instrument de lucru pentru factorii de decizie în care se subliniază necesitatea integrării dimensiunii drepturilor omului în elaborarea de măsuri și programe de către autoritățile locale pentru orașe reziliente în viitor; campanii de combatere a rasismului, xenofobiei și a discursului de incitare la ură, de combatere a violenței împotriva femeilor, formare și conștientizare în rândul tineretului privind toleranța, acceptarea diversității, integrarea în societate a migranților și refugiaților. Cu titlu de exemplu a fost menționată Caravana IRDO „Împreună pentru o lume mai bună” desemnată bună practică în cadrul Săptămânii europene de acțiune împotriva rasismului.

...mai multe semnale