Semnal IRDO


Participarea IRDO la Forumul Drepturilor Fundamentale 2021

În data de 12 octombrie 2021 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la Forumul Drepturilor Fundamentale în cadrul sesiunii Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile omului (The power of narrative: together for equality and human rights), în urma unei selecției realizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului - ENNHRI și de Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea - EQUINET în funcție de relevanța conținutului intervenției și de impactul produs asupra segmentului social al tinerilor. 
 
Institutul a participat la dezbateri alături de Institutul Danez pentru Drepturile Omului și de Comisarul Estoniei pentru Egalitate de Gen și Tratament Egal. 
 
În prima parte a sesiunii au fost prezentate campaniile realizate de participanți în domeniul creșterii gradului de conștientizare cu privire la importanța comunicării și informării, a respectării principiilor egalității și nediscriminării. În cea de a doua parte a avut loc un dialog analitic privind cele mai stringente probleme cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în contextul actual. 
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat conținutul și rezultatele campaniei asupra dreptului la informare și exprimare Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic (eveniment organizat de IRDO în parteneriat cu European Law Students Association Bucharest – ELSA București), subliniind modul în care mandatul exercitat în domeniul promovării drepturilor omului contribuie la creșterea gradului de conștientizare a tinerilor în relație cu valorile umaniste ale solidarității, toleranței și acceptării. 
 
IRDO a evidențiat modul în care colaborarea cu tinerii din perspectiva promovării standardelor internaționale și europene adoptate în materia drepturilor omului poate duce la promovarea unei culturi a drepturilor omului la nivel național. În acest sens, principala dimensiune a mesajului transmis de Institut se referă la responsabilitatea IRDO de a contribui la formarea unei noi generații de apărători ai drepturilor omului, acesta fiind și unul dintre obiectivele pe termen lung ale Campaniei IRDO-ELSA.
 
Sesiunea Importanța comunicării: împreună pentru egalitate și drepturile omului poate fi urmărită aici.
 

...mai multe semnale