Semnal IRDO


Webinar „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”

În data de 15 iulie 2021, IRDO în parteneriat cu ELSA au organizat, în format online, webinarul de follow-up intitulat „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”, care a avut ca obiect dezbaterea rezultatelor actiunilor comune întreprinse în cadrul campaniei „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”.
 
Webinarul de follow-up a reiterat sensibilizarea tinerilor față de valorile drepturilor omului, ca obiectiv principal al campaniei, și, în special, susținerea acestora în înțelegerea modului de exercitare, în condițiile unei societăți democrate, a libertății de informare, respectiv a libertății de exprimare. În realizarea obiectivului principal, expunerea tinerilor la instrumentele universale, regionale și naționale destinate protecției și promovării drepturilor omului reprezintă un impuls pentru dezvoltărea abilităților de analiză și sinteză – aceste aspecte fiind convergente către realizarea unui mod de gândire critică a relației dintre respectarea drepturilor omului și condițiile societății democratice.
 
În cadrul webinarului au fost prezentate și analizate eseurile redactate de tinerii care au participat la concursul „Cenzura și morala publică într-o lume distopică”. Participanții au analizat modul în care morala publică care fundamentează drepturile omului poate subzista în societățile autocrate și specificul relației dintre cenzură, libertatea de exprimare și dreptul la informare. Reprezentanții IRDO și ELSA au reținut prezentările eseurilor realizate de participanți, urmând ca anunțarea câștigătorilor să fie realizată în scurt timp. De asemenea, au fost prefigurate demersurile pentru noi acțiuni comune IRDO-ELSA. 
 

...mai multe semnale