Semnal IRDO


65 de ani de la intrarea in vigoare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

 Intrată în vigoare la 3 septembrie 1953, după ce a fost ratificată de 10 state membre ale Consiliului Europei, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului constituie unul dintre cele mai importante documente care stau la fundamentul Consiliului Europei.
Fiind un tratat internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic, semnat şi ratificat de toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei (România a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la 20 iunie 1994), sistemul de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale introdus de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Protocoalele sale adiţionale este, în primul rând, în competenţa statelor părţi la Convenţie. Acestora le revine sarcina să le garanteze aplicarea, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu şi-au respectat obligaţiile.
De la adoptarea sa, Convenţia a fost completată cu 16 protocoale. Cel mai recent dintre acestea, Protocolul nr. 16 la Convenţie, care permite instanţelor naţionale să solicite Curţii Europene a Drepturilor Omului să ofere avize consultative cu privire la chestiunile de principiu referitoare la interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele sale, a intrat în vigoare la 1 august 2018.
Cu această ocazie, Secretarul General al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland a subliniat în declaraţia sa importanţa si semnificaţia acestui instrument juridic care protejează drepturile a peste 830 de milioane de persoane. Domnia sa a accentuat rolul-cheie al Convenţiei în promovarea stabilităţii şi securităţii în Europa într-o perioadă în care continentul s-a confruntat cu multiple provocări, garanţiile sale fiind la fel de importante în prezent precum au fost în urmă cu 65 de ani.


...mai multe semnale