Semnal IRDO


Conferința „Egalitatea de gen și Convenția de la Istanbul: un deceniu de acțiune”, 11 mai

Organizată sub egida președinției Germaniei a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, conferința „Egalitatea de gen și Convenția de la Istanbul: un deceniu de acțiune” a fost derulată în parteneriat cu instituția Consiliului Europei (CoE) și cu Ministerul Federal pentru Familie, Persoane Vârstnice, Femei și Tineret din Germania. Desfășurat pe parcursul zilei de 11 mai, în două sesiuni, evenimentul a reunit înalți reprezentanți ai ONU, UE și CoE, experți de la nivelul organismelor și comitetelor specializate ale acestora și activiști pentru drepturile femeilor din cadrul rețelelor europene de ONG-uri.

În cuvintele de deschidere – susținute de Marija Pejčinović Burić, (Secretarul General al Consiliului Europei), Rik Daems (Președintele Adunării Parlamentare a al Consiliului Europei), Marceline Naudi (Președintele Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice, GREVIO- Consiliul Europei), Marcella Pirrone (Președintele rețelei neguvernamentale „Women Against Violence Europe”) – s-a marcat celebrarea a 10 ani de la deschiderea spre semnare a Convenției de la Instanbul (mai, 2011), s-au evidențiat progresele obținute, precum și tentativele recente de a pune sub semnul întrebării utilitatea acestui instrument și, nu în ultimul rând, s-au reiterat necesitatea extinderii numărului de ratificări, precum și încrederea în securizarea pașilor importanți realizați în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Prima sesiune, având ca tematică celebrarea celor 10 ani de Convenție, a cuprins prezentări, dialoguri, exemple de soluții legislative și instituționale ori tipuri de acțiuni întreprinse de statele membre în baza dispozițiilor Convenției, structurate în patru mari piloni: prevenire, incriminare, urmărire penală și politicile coordonate.

În a doua parte, privind combaterea stereotipurilor de gen și a misoginismului, intervenienții au remarcat creșterea manifestărilor sexiste la nivelul întregii societăți, în variate sfere ale vieții sociale, dar și în mediul digital, cu o pondere mai ridicată în cazul grupurilor vulnerabile (femei aparținând minorităților, migrante, rome, cu dizabilități). Chiar dacă uneori minimizate de societate, s-a atras atenția că exprimările verbale, atitudinile și comportamentele de tip misogin au consecințe nocive pe termen lung asupra grupului țintit (anxietate, stres, comportamente de evitare) și reprezintă primele etape dintr-o spirală a violenței care poate genera violență fizică și conduce la crime sexiste.

Ca orientări pentru adoptarea de măsuri de prevenire și combatere a fenomenului sexist la nivelul statelor, s-au trecut în revistă inițiativele adoptate la nivelul al Consiliului Europei, precum Recomandarea privind prevenirea și combaterea sexismului, 2019, Strategia pentru Egalitatea de Gen, 2018-2023 și campania de conștientizare „Sexism: See it. Name it. Stop it!”

 
Concluziile au menționat că, deși se pot identifica regrese în privința aplicării dispozițiilor Convenției (d.e. pandemia a facilitat abuzurile și violența domestice pe parcursul izolării la domiciliu), precum și încercări de a denatura spiritul prevederilor ei ori retragerea din cadrul Convenției (cazul Turciei), progresele obținute (la nivel de conștientizare, schimbări sau amendări de legislație, implementări de planuri de acțiuni și măsuri concrete) trebuie să reprezinte pentru toate statele motivația necesară pentru a continua eforturile de diminuare și eliminare a fenomenului violenței împotriva femeilor.  

...mai multe semnale