Semnal IRDO


Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități – consultări regionale

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități continuă seria de consultări destinate persoanelor cu dizabilități și organizațiilor lor reprezentative pe tema „De la izolare, invizibilitate și segregare la incluziunea persoanelor cu dizabilități în comunitate. Identificarea și depășirea obstacolelor în vederea unui proces de dezinstituționalizare de succes”. Pe 25 mai 2021 vor avea loc consultări cu țările din Uniunea Europeană, alte țări din Europa de Vest și alte state.

Pandemia de COVID-19 a înrăutățit situația persoanelor vulnerabile, iar inegalitățile au devenit și mai mari. Consultarea oferă șansa persoanelor cu dizabilități de a-și împărtăși experiența și ideile cu privire la modul în care să facă față situației actuale și cu privire la riscurile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. În plus, își pot exprima opiniile și ideile referitoare la modalități de schimbare a situației. De asemenea, este o oportunitate de a face schimb de bune practici, astfel încât persoanele cu dizabilități să fie incluse în comunitate.

Comitetul va utiliza informația din consultări pentru a elabora un document intitulat Orientări privind dezinstituționalizarea – proiect, inclusiv în situații de urgență. Documentul va oferi statelor orientări pentru punerea în practică a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special dreptul la viață independentă și integrare în comunitate (articolul 19), Comentariul General nr. 5 al Comitetului (2017) cu privire la viața independentă și integrarea în comunitate și Orientările sale privind libertatea și siguranța persoanei (2015).

Pentru mai multe informații privind înscrierile consultați nota de informare emisă de Comitet.


...mai multe semnale