Semnal IRDO


Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană

În data de 17 martie 2021, IRDO a organizat, în format online, dezbaterea cu titlul „Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană” marcând astfel continuitatea activității Grupului de lucru IRDO având ca obiect promovarea drepturilor femeilor a cărei activitate a fost inițiată în anul 2017.

Obiectivul central al dezbaterii a fost reprezentat de analiza recomandărilor și concluziilor sintetizate în Raportul FRA Aspecte privitoare la infracțiuni, siguranța și drepturile victimelor precum și alte documente europene relevante care concretizează direcțiile de acțiune întreprinse de oficiali în materia egalității de gen dintre care amintim Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE privind egalitatea de gen.

Reunind sub formula dialogului reprezentanți ai autorităților publice, ONG-uri, instituții de învățământ universitar, dezbaterea a urmărit sublinierea principalelor provocări întâmpinate la nivel național și european în protecția și promovarea drepturilor femeilor dar și identificarea unor de căi de acțiune comună, susceptibile să responsabilizeze actorii cu atribuții în domeniu.

Abordând o paradigmă cuprinzătoare, evenimentul a fost organizat în spiritul celebrării Zilelor Internaționale recunoscute de ONU în luna martie: 1 martie – Ziua Toleranței 0 pentru Fenomenul Discriminării; 8 martie – Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor; 21 martie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale; 24 martie – Ziua Internațională a Dreptului la Adevăr privind Încălcările Sistematice ale Drepturilor Omului și a Demnității Victimelor; 25 martie – Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Sclaviei și a Comerțului Transatlantic de Sclavi. Sub aceste auspicii și având ca finalitate sensibilizarea publicului larg față de respectarea valorilor egalității și nediscriminării, în cadrul dezbaterii, IRDO a lansat Campania privind combaterea discriminării rasiale (16-21 martie), în parteneriat cu școli gimnaziale și colegii naționale din București și din țară. 


...mai multe semnale