Semnal IRDO


Redresarea durabilă: realizarea drepturilor omului și a Agendei 2030 în Regiunea UNECE

În data de 10 martie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la evenimentul secundar „Redresarea durabilă: realizarea drepturilor omului și a Agendei 2030 în Regiunea UNECE” desfășurat cu ocazia Forumului Regional privind Dezvoltarea Durabilă desfășurat în perioada 10-18 martie 2021. UNECE este Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, și reunește 56 de state din Europa, America de Nord și Asia, având ca scop principal promovarea integrării economice pan-europene. Forumul Regional privind Dezvoltarea Durabilă din 2021 este dedicat descoperirii acțiunilor de politici concrete pentru accelerarea progresului la nivelul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și stimularea eforturilor de reconstrucție îmbunătățită a societăților în care trăim. În perioada 10-16 martie au loc evenimente cu privire la acțiunile în domeniul obiectivelor pentru dezvoltare durabilă și mese rotunde virtuale, precum și peste 20 de evenimente secundare. Sesiunile plenare ale Forumului vor avea loc în perioada 17-18 mrtie.

Discuțiile din cadrul evenimentului secundar „Recuperarea durabilă: realizarea drepturilor omului și a Agendei 2030 în Regiunea UNECE” s-au axat pe modalitățile în care drepturile omului și mecanismele de drepturile omului pot furniza orientări pentru redresarea durabilă în regiunea UNECEși pe găsirea de modalități în care nimeni să nu fie lăsat în urmă în cadrul planurilor de redresare la nivelul regiunii UNECE.

Astfel s-a pus accent pe schimbarea paradigmei existente și înlocuirea acesteia cu abordarea bazată pe drepturile omului pentru a asigura participarea persoanelor implicate, dar și pe implicarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului în răspunsurile autorităților privind criza cauzată de COVID-19 și în dezvoltarea planurilor naționale de redresare și reziliență. Cu privire la aceste planuri s-a menționat că în prezent nu există nicio metodologie prin care să se studieze impactul acestora asupra gospodăriilor cu venituri mici și că statele membre trebuie să se conformeze recomandărilor specifice de țară din cadrul semestrului european. În același timp s-a subliniat nevoia de a dezvolta strategii incluzive bazate pe metodologii și date dezagregate, întrucât acestea permit analiza situației grupurilor vulnerabile în funcție de variabile diferite. De asemenea, s-a menționat că domeniile prioritare de acțiune se pot inspira din informațiile existente în cadrul sistemului ONU al drepturilor omului, precum recomandăriile către state privind inegalitatea, dar și orientări în privința pandemiei de COVID-19.Vorbitorii au amintit, printre altele, că la nivelul Uniunii Europene a fost lansat Planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor sociale.


...mai multe semnale