Semnal IRDO


Dezbatere publică - Egalitatea de gen și de șanse pentru femei

În data de 9 martie, IRDO a participat, la invitația lansată de VERTIK pentru Viitor - cel mai nou Think Tank din România dedicat politicilor publice pentru dezvoltare sustenabilă și revenirea economiei post-pandemie - la evenimentul organizat de acesta din urmă, având ca temă egalitatea de gen și de șanse pentru femei.

În mod special, dezbaterea publică a avut ca obiect de analiză dezvoltarea unor instrumente practice aplicabile în evaluarea şi monitorizarea diferenţelor de gen în România. Organizat pe 3 paneluri (Politici publice europene și naționale în egalitatea de gen și antreprenoriat, indicatori și evaluare; Cariere de succes și modele de reușită, accesul femeilor la participarea economică și oportunități; Definirea, măsurarea și urmărirea unor indicatori de egalitate de gen în România), evenimentul a reunit experți din cadrul autorităților și instituțiilor publice europene și naționale cu atribuții în domeniul egalității de gen.

IRDO a contribuit, prin participarea sa, la procesul de colectare de date relevante în domeniul egalității de gen și de șanse, formulând propuneri pentru accentuarea demersurilor de promovare a drepturilor femeilor în toate domeniile relevante ale vieții sociale (inclusiv în sectoarele tehnice de acțiune precum antreprenoriat, științe, economie și finanțe- sectoare, care, în mod tradițional, sunt alocate sferei de acțiune masculină).

Doamna Anca Dragu, președinta Senatului României, și-a manifestat adeziunea față de obiectivul central al proiectului inițiat de Vertik -  de a obține, prin colectarea, prelucrarea şi interpretarea de date relevante, strucurarea unei imagini generale asupra subiectului egalității de șanse și tratament în materie de gen care să cristalizeze o decizie politică adecvată. De asemenea, doamna Anca Dragu a evidenţiat sprijinul său pentru iniţiativa lansată de Vertik şi a subliniat că implementarea de politici publice trebuie să se sprijine pe datele obţinute şi mediatizate, pentru a deveni un subiect al agendei publice şi pentru a schimba mentalităţi la nivel de societate.


...mai multe semnale