Raport privind statul de drept al ENNHRI 
 
IRDO transmite anual Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) contribuții la raportul privind implicarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului în Mecanismul european privind statul de drept.  Prin acest document ENNHRI se implică alături de actori regionali și internaționali în domeniul statului de drept, urmărind să realizeze schimbări pozitive pentru drepturile fundamentale, statul de drept și democrație la nivel european. De asemenea, raportul conține informații privind înființarea și statutul fiecărei instituții de drepturile omului având în vedere Principiile de la Paris. Raportul are în vedere arii tematice diferite precum: independența și eficiența instituțiilor naționale pentru drepturile omului, apărătorii drepturilor omului și societatea civilă, mecanisme de control și echilibru instituțional, funcționarea sistemului de justiție, libertatea și pluralismul mass-mediei și corupție. Având în vedere situația excepțională din ultimii doi ani, sunt incluse și informații privind măsurile adoptate la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19.
 
 
Raportul ENNHRI privind statul de drept 2022
 
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului a lansat în luna aprilie Raportul privind statul de drept 2022. Noul raport, transmis Comisiei Europene, indică provocări naționale și o deteriorare a situației statului de drept la nivelul UE. În același timp, documentul prezintă acțiunile instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) de susținere a statului de drept și recomandări pentru autoritățile statului și factorii de decizie politică din UE.  
 
De asemenea, raportul arată că unele INDO-uri se confruntă cu amenințări la adresa independenței lor, cu o cooperare nesatisfăcătoare din partea autorităților statului și cu resurse insuficiente furnizate de guverne - chiar și în contextul extinderii mandatelor acestor instituții.
 
Printre recomandările elaborate de INDO-uri se numără:
  • asigurarea înființării de INDO-uri în conformitate cu Principiile de la Paris în statele membre ale UE în care nu există asemenea instituții;
  • consolidarea mediului favorabil pentru INDO-uri în conformitate cu Principiile de la Paris ale ONU și cu Recomandarea 2021/1 a Consiliului Europei privind instituțiile naționale pentru drepturile omului;
  • stabilirea unui cadru juridic cu scopul de a proteja organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului;
  • asigurarea punerii în aplicare la timp și eficiente? a hotărârilor instanțelor regionale(ale Curții Europene a Drepturilor Omului  și ale Curții de Justiție a UE), precum și a recomandărilor formulate de organismele de monitorizare internaționale și regionale.
 
 
Raportul Comisiei Europene privind statul de drept 2021
 
În data de 20 iulie, Comisia Europeană a lansat Raportul privind statul de drept 2021. La realizarea raportului, Comisia a utilizat surse diverse, inclusiv contribuții ale statelor membre, vizite de țară și contribuții ale părților interesate. Institutul Român pentru Drepturile Omului a contribuit la Raportul privind statul de drept al ENNHRI, informații din acesta fiind preluate în Raportul Comisiei Europene.
 
Capitolul privind situația din România prezintă o serie de aspecte referitoare la evoluțiile în domeniul justiției (precum independența judiciară, discuțiile privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, deficitul de resurse umane din cadrul sistemului de justiție), aspecte privind cadrul legislativ anti-corupție, pluralismul și libertatea mass-media. De asemenea, documentul abordează și alte elemente instituționale privind mecanismul de verificare și control arătând că numărul de consultări publice anterior adoptării legislației rămâne limitat, menționând că o decizie a Curții Constituționale prezintă îngrijorare având în vedere că pune sub semnul întrebării principiul supremației legislației UE. În plus, raportul menționează existența unui proiect legislativ la Senat prin care se urmărește comasarea IRDO cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, chiar dacă mandatele celor două instituții sunt diferite (mandatul CNCD acoperind doar aspecte privind nediscriminarea, mandatul IRDO vizând toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului).
 
Raportul privind statul de drept reprezintă o parte integrantă a identității democratice a UE și a statelor membre, fiind esențial pentru funcționarea UE și pentru a crește încrederea cetățenilor și mediului de afaceri în instituțiile publice. Printre principiile cheie ale statului de drept se numără legalitatea, securitatea juridică, interzicerea exercitării arbitrare a puterii executive, protecție juridică eficientă oferită de instanțe independente și imparțiale care respectă integral drepturile fundamentale, separarea puterilor în stat, egalitatea în fața legii. Raportul integral poate fi consultat aici.