Semnal IRDO


Publicații CtEDO-FRA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) au publicat în comun o serie de manuale bazate pe jurisprudenţa europeană în domenii ca nediscriminarea, azilul, frontierele şi imigrația, drepturile copilului, accesul la justiţie sau protecţia datelor. Toate aceste studii au fost traduse în multe dintre limbile statelor membre ale Consiliului Europei. Recent (21 martie 2018) ele au publicat o ediţie la zi a versiunii în limba engleză al manualului privind dreptul european în domeniul nediscriminării.

Versiunile în limba română ale acestor manuale pot fi accesate mai jos:

 


...mai multe semnale