Semnal IRDO


Proiectul „VioGen-RoJust” – măsuri de protecție împotriva violenței domestice

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 31 ianuarie 2024 la evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului „VioGen-RoJust”. Promotorul proiectului este Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse având ca parteneri în implementarea acestuia Centrul FILIA, Asociația TRANSCENA, Asociația ANAIS și Asociația GRADO, organizații neguvernamentale cu vastă experiență în prevenirea și combaterea violenței domestice. Proiectul este finanțat prin mecanismul granturilor SEE oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în cadrul Programului de Dezvoltare Locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială –FRDS.

Obiectivul major al proiectului „VioGen-Rojust” este actiunea strategică pentru implementarea standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Acesta vizează îmbunătățirea măsurilor de protecție împotriva violenței domestice și consolidarea capacității autorităților române în ceea ce privește atât intervenția adecvată, cât și îmbunătățirea și aplicarea cadrului legislativ privind protecția victimelor. Printre componentele proiectului se numără: un program de formare profesională a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor privind implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România; campanii naționale de informare și conștientizare a opiniei publice privind violența doemstică și respectarea drepturilor victimelor; caravana juridică virtuală „VioGenRoJust” pentru creșterea capacității instituțiilor naționale privind transpunerea în practică a recomandărilor rezultate din hotărârile CEDO; activități de advocacy pentru crearea unor mecanisme de comunicare între actorii instituționali cu responsabilități în domeniu; elaborarea unui studiu privind jurisprudența CEDO în domeniu și exemplele de bună practică.


...mai multe semnale