Semnal IRDO


Proiectul Compass: Managerii din domeniul îngrijirii–lideri în îngrijirea centrată pe persoana

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, în data de 18 ianuarie 2024, la discuțiile privind proiectul Compass din cadrul evenimentului omonim organizat de Asociația Habilitas. Proiectul este finanțat de Erasmus+ și are ca perioadă de implementare octombrie 2022 - ianuarie 2025. Acesta își propune să completeze oferta actuală de formare în domeniu prin intermediul metodologiilor educaționale inovatoare. De asemenea, are misiunea de a susține managerii din domeniul îngrijirii prin dobândirea de competențe, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale de pe piața muncii.

În acest context a fost subliniat obiectivul principal al proiectului, și anume necesitatea unei abordări bazate pe Îngrijirea centrată pe persoană (PCC), precum și scopul final al acestuia – acela de a promova calitatea serviciilor către persoanele în vârstă cu dizabilități, încurajând astfel incluziunea socială a acestora.

Un alt obiectiv al proiectului Compass este de a oferi managerilor din domeniul îngrijirii un spațiu și o metodologie care să susțină reflecția, reflexivitatea și învățarea din experiența de lucru, concomitent cu dezvoltarea unei rețele de profesioniști la nivel național care să împărtășească procesul de dezvoltare profesională.

Totodată, se urmărește dezvoltarea unei Comunități Europene de Practici (CoP) a managerilor și lucrătorilor de îngrijire pentru Îngrijirea centrată pe persoană (PCC) pentru persoanele în vârstă, cu scopul de a împărtăși experiențe și abilități, de a construi un limbaj comun și de a sprijini consolidarea unei noi viziuni profesionale asupra îngrijirii umaniste.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul dna. Ioana Căciulă, Președinta Asociației Habilitas dna. Rodica Căciulă - trainer și dr. Marian Onofreiu - medic specialist în Psihiatrie în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. ALEXANDRU OBREGIA”.


...mai multe semnale