Semnal IRDO


Solidari cu refugiații din Ucraina - Uniți împotriva violenței de gen

IRDO a participat în data de 15 decembrie 2023 la masa rotundă cu tema „Reziliență, adaptare și integrare. Solidari cu refugiații din Ucraina - Uniți împotriva violenței de gen”, eveniment organizat de UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați și Fundația Sensiblu. Cu această ocazie a fost abordat subiectul prevenirii și combaterii violenței de gen (VBG) în rândul refugiatelor din Ucraina de către experți în domeniu, organizații pentru drepturile femeilor și ale refugiaților, reprezentanți ai autorităților publice implicate în prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen.

Această masă rotundă este o componentă a proiectului „Furnizarea de asistență și servicii specializate supraviețuitorilor violenței bazate pe gen” ("Provision of Specialized Support and Services to GBV Survivors) implementat de către Fundația Sensiblu în parteneriat cu  UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați. Proiectul își propune creșterea gradului de conștientizare a violenței bazate pe gen, prin furnizare de servicii de consiliere refugiatelor relocate în București, Suceava, Cluj-Napoca, Galați, Constanța și Râmnicu Vâlcea.

În cadrul evenimentului au fost subliniate contribuțiile aduse de către autoritățile guvernamentale, organizațiile neguvernamentale și actorii comunitari în sprijinul refugiaților ucraineni. 

Totodată, în contextul aniversării a 75 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului, IRDO a lansat un apel la pace și coeziune interinstituțională și a semnalat contribuția Institutului la combaterea violenței de gen și la integrarea refugiaților în societatea românească, în conformitate cu mandatul său. În acest sens, a fost evidențiată campania IRDO-UNHCR-CNRR-IGI de integrare a refugiaților (aprilie-mai 2023), precum și campania IRDO, Sensiblu, AFRI și Nazarcea Grup „Să spunem NU violenței!” (25 noiembrie-10 decembrie, 2023).


...mai multe semnale