Semnal IRDO


ENNHRI Co-Lab AI

În perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2023, IRDO a participat la evenimentul Co-Lab AI, organizat de ENNHRI la Ljubljana. Scopul evenimentului a fost de a analiza impactul tehnologiilor de inteligență artificială asupra unei sfere largi de drepturi - drepturi economice și sociale, drepturi civile și politice, drepturile persoanelor cu dizabilități –, dar și asupra sistemului judiciar și al bunei guvernări. Prin acest eveniment, ENNHRI a urmărit creșterea capacității membrilor rețelei și prezentarea rolului esențial pe care îl pot juca instituțiile naționale de drepturile omului în domeniul dezvoltării și utilizării sistemelor de inteligență artificială.

Deși sistemele de inteligență artificială și impactul lor asupra drepturilor omului au fost principala temă abordată, s-au atins și subiecte adiacente, respectiv elemente referitoare la digitalizare, având în vedere strânsa legătură dintre cele două. În plus, s-a discutat despre instrumentele care se dezvoltă la nivel regional în această materie, respectiv Legea privind inteligența artificială (propunerea de Regulament a Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială) și propunerea de Convenție cu privire la inteligența artificială, drepturile omului, democrație și stat de drepta Consiliului Europei.

Printre subiectele intens dezbătute s-au numărat realizarea de analize cu privire la impactul asupra drepturilor omului fundamentate pe abordarea din perspectiva drepturilor omului, pentru a se asigura reducerea riscurilor pe care le prezintă utilizarea sistemelor bazate pe inteligență artificială. De asemenea, s-au avut în vedere și elemente privind transparența în domeniul utilizării sistemelor de inteligență artificială, întrucât se constatată că, deseori, nu este clar când și cum se folosesc aceste sisteme.

Reprezentantul IRDO a susținut o prezentare și un atelier cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra drepturilor economice și sociale, ca urmare a informațiilor prezentate în cadrul întâlnirii Platformei CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET de la Helsinki. Astfel, printre altele, s-au dezbătut efectele pe care utilizarea acestor sisteme le are asupra drepturilor lucrătorilor, inclusiv a lucrătorilor prin intermediul platformelor (având în vedere și elaborarea unei propuneri de Directive la nivelul Comisiei Europenepe această temă) care se confruntă cu diverse riscuri specifice, precum și despre felul în care utilizarea algoritmilor poate duce la pierderea prestațiilor sociale (aiciși aici) sau la scăderea discriminatorie a notelor elevilordacă acestea sunt deduse de algoritmi în baza unor criterii socio-economice.


...mai multe semnale