Semnal IRDO


Masă Rotundă privind Apatridia

IRDO a participat în data de 14 noiembrie 2023 la masa rotundă privind apatridia. Evenimentul, organizat de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), împreună cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Serviciul Iezuit pentru Refugiați (JRS) s-a desfășurat la Palatul Parlamentului.

În deschidere, doamna senator Anca Dragu, președinta Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a precizat că: „Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia”.

S-au discutat exemple de bune practici în domeniu și necesitatea colaborării între state și organizații internaționale în abordarea problemelor apatridiei, iar Agenția ONU pentru Refugiați a prezentat o serie de bune practici privind identificarea și protejarea persoanelor apatride din Europa. Statele sunt încurajate să simplifice procedurile pentru facilitarea naturalizării, în timp ce mai multe țări implementează deja criterii mai flexibile pentru acordarea dreptului de ședere. Pablo Zapata, Reprezentantul UNHCR în România, a precizat că Agenția ONU pentru Refugiați oferă statelor care sunt interesate să elaboreze o procedură echitabilă de stabilire a apatridiei expertiză tehnică, facilitând totodată schimbul de bune practici.

La momentul actual, în România sunt 288 de persoane apatride, dintre care 113 beneficiază de protecţie internaţională.

Printre recomandările adresate României în cadrul reuniunii de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului de către statele membre ale ONU, se numără și problema lipsei datelor fiabile privind apatridia şi a unei proceduri de stabilire a apatridiei.

Stoparea apatridiei este un obiectiv important la nivel global. Prevenirea apatridiei se poate realiza prin diverse modalităţi printre care se numără reformarea legislației în domeniu, educația și sensibilizarea cu privire la apatridie , colaborarea între state și organizații internaționale.


...mai multe semnale