Semnal IRDO


Hărțuirea sexuală la locul de muncă – Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului

Institutul Român pentru drepturile Omului a participat în data de 13 noiembrie 2023 la seminarul online „Hărțuirea sexuală la locul de muncă – cercetare și utilizarea datelor; bune practici ale Instituțiior Naționale pentru Drepturile Omului și ale organismelor pentru egalitate”, organizat de Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului în cooperare cu Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului.

Reprezentanți ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului și EQUINET s-au axat pe importanța cercetării cantitative a fenomenului hărțuirii sexuale, a colectării datelor statistice și a folosirii acestora în cercetările și raportările către mecanismele europene și internaționale de drepturile omului. Au împărtășit din experiența lor analiști, cercetători, avocați, experți în drept, militanți și activiști pentru drepturile omului. Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului, cu sprijinul programului de granturi mici ENNHRI, a prezentat cercetări cantitative pe care le-a realizat despre hărțuirea sexuală la locul de muncă din sectorul de sănătate din Slovacia.

Centrul Slovac pentru Drepturile Omului, în cooperare cu Rețeaua Europeană a Drepturilor Omului, și-a propus ca în cadrul acestui eveniment să  ofere ocazia participanților de a compara datele și strategiile disponibile și de a folosi expertiza comună în activitatea lor la nivel național. Cu acest prilej, un vorbitor invitat de la Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului din Republica Polonia a prezentat studiile recente de cercetare și utilizare a datelor în vederea valorificării și replicării acestui demers de către participanți în activitatea lor.

În contextul schimbului de bune practici, Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat în cadrul evenimentului publicația „Ghid practic privind hărțuirea morală la locul de muncă” – rezultat al campaniei comune IRDO – ANES de combatere a acestui fenomen. Ghidul se adresează atât victimelor hărțuirii cât și organizațiilor ai căror angajați s-au confruntat cu astfel de cazuri.


...mai multe semnale