Semnal IRDO


„Femeile, pacea și securitatea” - Conferința Punctelor focale naționale

În perioada 7 – 9 noiembrie 2023,  Ministerul Apărării Naționale a organizat, în parteneriat cu Departamentul de Stat al SUA şi UN Women, Conferința Punctelor focale naționale pe domeniul Femeile, pacea și securitatea.

Reprezentanți ai IRDO au participat alături de experţi, invitaţi speciali, reprezentanţi ai ONU, NATO, UE, OSCE, UA (Uniunea Africană), precum şi reprezentanţi ai societății civile și ai mediului academic. În cadrul Conferinței, copreședinții anului 2023 și-au reafirmat angajamentul asigurării coerenței și sinergiei în cadrul Rețelei Punctelor focale naționale pentru faciltarea a unui  mecanism eficient în realizarea obiectivelor FPS. IRDO se implică activ în promovarea atingerii obiectivului 5 al Dezvoltării Durabile – egalitatea de gen, dar și al obiectivelor 4 – educația de calitate și 10 – reducerea inegalităților. Prin intermediul Gruplui de lucru pentru drepturile femeilor, reprezentativitate și combaterea violenței, precum și prin întreaga sa activitate de cercetare, formare și conștientizare privind problemele cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor, IRDO promovează necesitatea asigurării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, combaterea violenței sub toate formele într-o lume a păcii și siguranței pentru toți în care participarea femeilor în procesul de decizie rămâne esențială.

Pe agenda de discuții s-au înscris două subiecte de importanță majoră în actualul context de securitate, respectiv Femeile în sectorul de apărare (Women in Security Sector) și Femeile în securitatea cibernetică (Women in Ciber Security), ambele domenii aflându-se într-o continuă evoluție. De asemenea, pe parcursul prezentărilor, invitaţii au dezbătut o serie de bune practici în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS (Femeile, pacea și securitatea), precum și îmbunătăţirea programelor de finanțare și asistență.

Rețeaua Globală a Punctelor focale naționale în domeniul Femeile, pacea și securitatea (FPS) a fost creată pentru a ajuta statele membre și organizațiile regionale să îmbunătățească și să consolideze implementarea Agendei FPS în toate etapele procesului de luare a deciziilor.


...mai multe semnale