Semnal IRDO


Raportul FRA privind drepturile fundamentale - 2018

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a publicat Raportul privind drepturile fundamentale 2018 (Fundamental Rights Report 2018) , ce analizează evoluţiile majore din domeniu, identificând atât realizările, cât şi domeniile de interes nesoluţionate. Astfel, raportul oferă o imagine de ansamblu compactă, dar informativă a principalelor provocări legate de drepturile fundamentale cu care se confruntă UE şi statele sale membre.


...mai multe semnale