Informații de interes public

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate,
potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public

 

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile omului:
  • Legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Român pentru Drepturile Omului (ROF)
  • Regulamentul de ordine interioară al Institutului Român pentru Drepturile Omului (ROI)
 • Structura organizatorică
 • Programul de funcţionare:
  • Programul de funcţionare: luni-joi: 8:00-16:30; vineri: 8:00-14:00
  • Program cu publicul: luni-joi: 9:30-14:30; vineri: 9:30-12:30
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea IRDO şi ale angajaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:
 • Coordonatele de contact ale Institutului Român pentru Drepturile omului:
  • Denumirea: Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO)
  • Sediul: Piaţa C. A. Rosetti, nr. 4, Sector 2, Bucureşti 021051
  • Număr de telefon: 021 311 4921 / 021 311 4922
  • Număr de fax: 021 311 4923
  • Adresa de e-mail: office@irdo.ro
  • Adresa paginii de internet: http://www.irdo.ro
 • Sursele financiare, bugetul:
  • Sursele financiare: Institutul are drept ordonator principal de credite Camera Deputaţilor, fiind finanțat de la bugetul de stat;
  • Bugetul aprobat pentru anul 2021 se regăsește în Anexa 1 la Hotărârea nr. 14 din 10 februarie 2021 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 10 februarie 2021;
 • Lista cuprinzând documentele şi informaţiile de interes public: lista de faţă.
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: poate fi consultată aici.
 • Documente necesare în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Documente necesare pentru înscrierea la concursurile sau examenele de promovare în funcţie sau grad profesional;
 • Codul de conduită etică a angajatului IRDO;
 • Rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduită de către angajaţii IRDO:
 • Raportul de activitate al IRDO (anual): toate rapoartele de activitate ale Institutului Român pentru Drepturile Omului pot fi accesate pe pagina de internet a institutului, aici.

Lista de mai sus, conform prevederilor Legii Cadru nr. 153/28 iunie 2017, trebuie completată cu Anunțul privind transparența veniturilor salariale, care trebuie publicat și menținut la 31 martie și respectiv 30 septembrie ale fiecărui an, la sediul instituției publice și pe pagina de internet a instituției publice.