Cursuri de formare 2019

Cursuri și ateliere organizate în anul 2019

9 decembrie
În data de 9 decembrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, la Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploiești, a avut loc cea de-a IX-a ediție a simpozionului național cu tema „Drepturile și libertățile fundamentale ale omului”, în cadrul proiectului „Cultură – Cetățenie democratică – Patriotism”. Simpozionul a fost organizat de Fundația „Adolescența” în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, Inspectoratul Școlar al județului Prahova și Casa Corpului Didactic Prahova.
Tema din acest an propusă de ONU pentru Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost „Tinerii apără drepturile omului”, în contextul aniversării a 30 de ani de la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Campania de apărare a drepturilor omului are ca obiectiv celebrarea potențialului tinerilor și a capacității lor de a aduce schimbări pozitive în domeniul drepturilor omului. În acest sens, a fost subliniat faptul că abilitarea tinerilor de a-și cunoaște și revendica drepturile va aduce numeroase beneficii la nivel mondial.
După alocuțiunile din deschidere, au fost prezentate câteva dintre proiectele elevilor realizate sub îndrumarea profesorilor coordonatori. De asemenea, a fost amintit mesajul Secretarului General ONU, domnul António Guterres, transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care a făcut un apel către toate statele să „sprijine și să protejeze tinerii care apără drepturile omului”.
La simpozion au participat profesori și elevi de la Colegiul „Toma Socolescu” Ploiești, Colegiul „Spiru Haret” Ploiești, Colegiul economic „Virgil Madgearu” Ploiești, Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic, reprezentanți ai Asociației de Drept Umanitar, Filiala Prahova, scriitori, cadre didactice, documentariști, precum și reprezentanți ai societății civile. Participanţilor și celor care s-au distins prin contribuția lor li s-au oferit diplome, medalii, trofee şi reviste din partea organizatorilor.

9 decembrie
Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin Sectorul formare și pregătirea specialiștilor, a susținut un modul de instruire pe tema „Prevenirii torturii și a tratamentelor inumane” în cadrul cursurilor de pregătire specializată a cadrelor din poliție, organizate de Institutul de Studii pentru Ordinea Publică (ISOP). Cursanții – personal din cadrul C.R.A.P. (Centrelor de Reținere și Arest Preventiv) – au parcurs în cadrul modulului patru tematici: Introducere în drepturile omului; Instrumente, mecanisme și sisteme de protecție (cu accent pe Convenția europeană a drepturilor omului); Tortură și tratamente inumane; Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazuri de tortură sau tratamente degradante ori inumane.
Subiectul torturii și tratamentelor inumane a fost cel mai intens dezbătut, plecând de la noțiuni fundamentale și definirea celor două concepte și parcurgând, prin materiale suplimentare, fișe de lucru și studii de caz, alte subtematici de interes, precum: diferențele dintre tortură și tratamente degradante sau inumane, cu definirea criteriilor de diferențiere – intenție, gravitatea suferinței, scop – și condițiile care facilitează sau împiedică un comportament susceptibil de a conduce la aplicarea de rele tratamente etc.

27 noiembrie
Sectorul Formare al IRDO a obținut acreditarea Ministerului Educației pentru realizarea unui curs de 40 de ore, adresat cadrelor didactice și consilierilor școlari. Cursul, intitulat „Comunicare, Informare, Dezvoltare, Conștientizare. Educația pentru drepturile copilului”, a fost conceput de departamentul de training IRDO și va fi susținut în 3 județe, plus București, în colaborare cu partenerii din proiect: Casa Corpului Didactic Ilfov, Casa Corpului Didactic Cluj și Casa Corpului Didactic Olt.
Tematicile abordate au fost alese prin consultarea beneficiarilor cursului: directă (aplicarea de chestionare) sau indirectă (sintetizarea temelor de interes din cadrul dezbaterilor prilejuite de cursurile anterioare susținute de Sectorul Formare).
Ca element de particularitate al cursului, acesta a fost conceput în așa fel încât să permită întrunirea condițiilor necesare ca problematica tratată să fie integrată   de fiecare cursant, în activitatea proprie, într-un mod participativ și dinamic.
De aceea, cursul este structurat în jurul unor activități practice (completate cu teorie acolo unde aceasta este necesară), care să faciliteze conștientizarea   necesității de a adopta atitudini și comportamente conforme cu principiile drepturilor copilului..
Obiectivul cursului este ca participantul să înțeleagă că EDC nu reprezintă o obligație profesională în plus, ci este o componentă fundamentală a demersului educativ care creează   premisele unui mediu de școlarizare optim pentru toți actorii implicați.
Problematizarea, dezbaterea, analiza unor situații, completarea unor chestionare, brainstormingul, jocul de rol sunt metode care presupun o abordare dinamică, care stimulează ce facilitează gândirea critică, empatia, formarea graduală a propriului punct de vedere, conștientizarea importanței   problematicii abordate în curs.
De asemenea, cursul va fi însoțit și de 2 Anexe (bune practici și modele de implementare a unor activități la clasă), care prezintă exemple cu scopul de a continua demersurile inițiate la curs.

21 noiembrie
La invitația Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu”, din orașul Pucioasa, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la premierea elevilor din cadrul școlii care s-au făcut remarcați la două concursuri locale: Concursul de afișe „Este timpul pentru toleranță!” (ediția a doua) și concursul tematic „Îmi cunosc drepturile și responsabilitățile”, la care au luat parte 22 de echipe de câte 2 copii.
Cu această ocazie, copiii din Consiliul elevilor, alături de părinți și de cadre didactice, au participat la un atelier având ca temă Ziua Toleranței. Acesta a cuprins discuții libere, cu subiecte creative („dacă toleranța ar fi... o culoare”, comentarea unor citate), dar și completarea unor fișe și a unor teste.

20 noiembrie
Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este sărbătorită în fiecare an la data de 20 noiembrie, anul acesta având o semnificație specială deoarece s-au aniversat 30 de ani de la adoptarea  Convenției cu privire la drepturile Copilului, tratatul cel mai ratificat la nivel mondial.
Convenția are ca obiectiv promovarea drepturilor copilului la nivel internațional,  sensibilizarea opiniei publice cu privire la  situației copiilor la nivel mondial și asigurarea bunăstării copiilor.
Cu ocazia acestui eveniment, Institutul Român pentru Drepturile Omului  a organizat, în ziua de 20 noiembrie, un program educativ desfășurat sub forma unui workshop, care a avut ca temă "30 de ani de la Convenția ONU privind drepturile copilului", cu participarea elevilor clasei a V-a a Școlii Gimnaziale "Radu Stanian" din Ploiești.
În cadrul programului s-a prezentat   semnificația acestei zile,  instituțiile care se ocupă de protecția drepturilor copilului, precum și principalele drepturi și responsabilități care derivă din Convenție. A urmat un atelier interactiv în cadrul căruia  copiii și-au exprimat opiniile despre diferitele drepturi ale copilului, elevii prezentând mai multe eseuri referitoare la aceste drepturi (dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la viață, etc).
Activitatea a avut ca scop informarea copiilor  în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților pe care aceștia le au, printr-o mai bună cunoaștere a principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Evenimentul a reprezentat un bun prilej pentru a discuta despre importanța respectării drepturilor copilului, a promovării respectului pentru valori,  dar și despre îndatoririle corespunzătoare fiecărui drept.

19 noiembrie
În contextul parteneriatului pe care Institutul Român pentru Drepturile Omului îl are cu Școala Gimnazială nr.1 din Singureni, Giurgiu, și pe fondul   alegerilor din   această perioadă, reprezentanții IRDO au organizat la aceasta școală   un atelier care a avut ca   temă „Cetățenia democratică”. Evenimentul s-a adresat elevilor claselor V-VIII și a antrenat un număr de 40 de participanți.   
În cadrul atelierului s-a discutat despre cetățenie, despre cum funcționează o democrație constituțională și ce rol are fiecare instituție în schema generală a unui stat democratic. Totodată, copiilor le-au fost adresate întrebări despre funcționarea instituțiilor statului și despre relațiile dintre ele, precum și în legătură cu funcțiile acestora. Copiii au concluzionat ce înseamnă a fi un bun cetățean într-o societate democratică, exprimându-și opiniile în ceea ce privește aplicabilitatea în viața lor de zi cu zi.
Activitatea s-a încheiat într-o manieră dinamică, elevii participând la un joc de rol realizat pe grupe, în cadrul căruia au avut posibilitatea de a reprezenta un Guvern, Parlament și respectiv un Președinte fictiv și de a-și însuși responsabilități, obligații și prerogative specifice rolului imaginat.

13 noiembrie
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, celebrată anual pe 16 noiembrie, reprezentanții IRDO    au organizat un atelier la care au participat 27 de elevi de clasa a  XI-a de la Școala Superioară    Comercială „Nicolae Kretzulescu”.
În cadrul atelierului, organizat în data de 13 noiembrie, elevii au fost invitați să asculte și să analizeze versurile unei piese muzicale în care apăreau numeroși termeni ușor încadrabili în câmpul lexical al drepturilor și libertăților. Apoi, participanților li s-a propus să aleagă cuvintele care li s-au părut cele mai definitorii pentru conceptul de toleranță.   
Printre acestea, elevii au identificat: respectul, acceptarea, bunătatea, negocierea și compromisul – ca medie a două opinii opuse. Majoritatea conceptelor propuse de elevi în urma analizei versurilor regăsindu-se în Declarația privind Ziua Internațională a Toleranței.
Elevii au conștientizat că toleranța este strâns legată de dreptul la opinie, informare și liberă exprimare și că prejudecățile pot conduce la discriminare și stigmatizări. Participanții au concluzionat că este important ca, prin acțiunile și opiniile exprimate, să nu afecteze drepturile unei alte persoane. În plus, au înțeles că orice opinie trebuie susținută de argumente. De asemenea, elevilor li s-au explicat și exemplificat diferențele dintre declarații, pacte/convenții, dar și care sunt efectele unor asemenea documente la nivel internațional.

11 noiembrie
Pentru a celebra două importante evenimente referitoare la drepturile omului – a 30-a aniversare a Convenției cu privire la Drepturile Copilului și al zecelea an de existență a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat un eveniment care să îmbine prin tematica abordată cele două momente marcante.
Conceput sub forma unui atelier, evenimentul a avut ca teme Dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal, cu accent, deci, pe Art. 7 și 8 ale Cartei. Desfășurarea atelierului, cu o prezentare dinamică (incluzând studii de caz și jocuri de rol), a vizat nu numai instruirea adulților implicați – consilieri școlari de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din județul Vâlcea – ci și identificarea de modalități prin care aceste drepturi să fie mai mult promovate în rândul copiilor.
De altfel, la nivel european, a fost enunțată de mai multe ori necesitatea unei mai bune recunoașteri a nevoii de protecție de care copiii trebuie să beneficieze cu prioritate în domeniul datelor personale, în special în aspecte precum: folosirea datelor pentru reclamă țintită, crearea unei identități digitale, colectarea de date personale prin servicii sau produse destinate copiilor. Astfel, în cadrul celei de-a 35-a Conferințe internaționale a comisarilor pentru protecția datelor și a vieții private s-a adoptat o „Rezoluție privind ancorarea protecției datelor și a protecției vieții private în dreptul internațional”, iar „Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii” subliniază că părinții, profesorii și toți cei care au atribuții în protecția copiilor, trebuie să conștientizeze riscurile la care un copil este expus în mediul   online, școlile fiind considerate a fi cel mai bun cadru pentru promovarea educației digitale.
În această idee, de a facilita transferul de cunoștințe de la participanți către copiii cu care lucrează în cadrul școlilor de proveniență, workshopul a cuprins teme și aplicații variate: cum definim viața privată și intimitatea, ce înseamnă date personale și date sensibile, ce date au nevoie prioritară de protecție, din ce este compusă identitatea digitală, care sunt drepturile online și ce pași urmăm în cazul încălcării acestora.

25 octombrie
Consiliul Național al Dizabilității din România a organizat un Seminar cu tema „Viitorul educației incluzive”, eveniment care s-a constituit într-o dezbatere asupra obstacolelor identificate în aplicarea drepturilor copiilor cu dizabilități sau cu CES, dar și a exemplelor de bune practici implementate la nivelul instituțiilor de învățământ.
Reuniunea a vizat crearea de punți între instituțiile publice și organismele reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, precum și consultarea acestora în vederea soluționării unor probleme punctuale.
La eveniment au participat reprezentanți ai unor organisme publice (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții, Inspectoratul Școlar al Municipiului București), precum și ai organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniu (Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic, Asociația Națională a Surzilor, Asociația Națională a Nevăzătorilor etc.).
În introducere, reprezentantul Institutului Român pentru Drepturile Omului a susținut o alocuțiune referitoare la pașii importanți care s-au făcut în recunoașterea și implementarea drepturilor copiilor cu dizabilități, dar și la etapele care mai sunt de parcurs la nivel legislativ, ori în domeniul alocării de resurse materiale și umane, al adaptării curriculare, instruirii cadrelor didactice și părinților, și condițiilor în care activează profesorii de sprijin itineranți etc.
https://www.fcndr.ro/index.php/2019/10/28/seminar-viitorul-educatiei-incluzive/

24 octombrie
În fiecare an, la data de 24 octombrie, se celebrează Ziua Națiunilor Unite, care marchează intrarea în vigoare în anul 1945 a Cartei Organizației Națiunilor Unite. Astfel, cu ocazia împlinirii a  74 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat la  Colegiul “Mihai Viteazul” din Ploiești o manifestare cu tema “Crearea ONU, obiective, principii și mecanisme”. La eveniment au participat elevi ai claselor a XI-a  și  a XII-a, care au urmărit cu interes prezentarea despre semnificația zilei ONU și despre  scopul, principiile și obiectivele acestei organizații internaționale. Elevii au putut aprofunda cunoștințele referitoare la istoricul și motivele care au stat la baza înființării organizației. Totodată, aceștia au avut ocazia de a afla informații noi despre importanța activității înaltului forum mondial în protecția și promovarea drepturilor omului,  și   rolul  acestuia în îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
În cadrul evenimentului, a avut loc o dezbatere interactivă în care elevii  au adresat întrebări, fiind interesați să afle detalii despre prezența României în cadrul ONU, admisă ca stat membru încă din 1955. De asemenea, s-a menționat că țara noastră a fost primul stat din Europa de Est care a înființat un Centru de Informare ONU, în 1970, la București.
Tema zilei ONU din anul acesta a fost “Planeta noastră - viitorul nostru”, pentru a conștientiza faptul că schimbările climatice reprezintă cea mai stringentă problemă a timpurilor noastre.
La finalul evenimentului s-a dat citire mesajului Secretarului General ONU, António  Guterres,  care a subliniat necesitatea raportării la mediul înconjurător a tuturor eforturilor de dezvoltare, precum și realizarea unei globalizări echitabile.

21 octombrie-20 noiembrie
În vederea celebrării a 30 de ani de la Convenția cu privire la Drepturile Copilului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat, în mai multe orașe din țară și în București,, un proiect având ca obiectiv organizarea de acțiuni concrete prin care să se realizeze o mai bună cunoaștere a dispozițiilor acesteia de către copii și de către cadrele didactice.
Adresat școlilor și liceelor, deci cuprinzând în publicul țintă copii de la nivel primar, gimnazial și liceal, proiectul presupune alegerea unei teme și a unui tip de activitate propuse de Institut și realizarea la nivelul instituției de învățământ a acțiunilor tematice.
Fie că a fost vorba despre crearea unui afiș sau a unor logograme, despre susținerea de dezbateri pe teme ca Dreptul la liberă exprimare și limitele ei, Violența în cadrul școlii, Jocul responsabil sau despre realizarea unui minieseu, subiectele abordate și-au propus să genereze un proces de conștientizare a unor problematici foarte actuale, cu impact negativ asupra mediului de învățare și cu apariție recurentă în mediul școlar.

15 octombrie
Ultima sesiune de informare cu privire la dreptul la sănătate și, respectiv, de formare în domeniul măsurilor de prim-ajutor adresată persoanelor vârstnice sub egida Campaniei „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim-ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6” a avut loc la Centrul pentru Seniori „Ioan Slavici”, din Prelungirea Ghencea.
Astfel, s-au încheiat cele 6 luni prevăzute în cadrul proiectului, conceput de Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin colaborare și în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, DGASPC 6, Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie și Crucea Roșie Filiala Sector 6.
Conform estimărilor partenerilor de la Centrul Nectarie, în total, pe parcursul a jumătate de an, aproximativ 350 de persoane vârstnice au beneficiat de informații utile cu privire la exercitarea și protejarea dreptului la sănătate, au aflat despre serviciile medicale și despre modalitățile de accesare a acestora – inclusiv cu reduceri pentru dosarele sociale – și au putut beneficia în mod gratuit de formare în domeniul măsurilor de prim-ajutor.
Instruirea a avut mai multe scopuri: actualizarea informațiilor privind reacțiile eficiente în cazul unor accidente (aplicarea de măsuri de urgență);crearea de obiceiuri sănătoase, diminuarea (pe cât posibil) a reacțiilor de tip improvizat; dobândirea de cunoștințe în domeniul tratării unor urgențe medicale, subliniindu-se necesitatea prezenței la medic pentru asistență medicală corespunzătoare cât mai curând posibil.
https://www.nectarie6.ro/stiri/campania-dreptul-la-sanatate-oct-2019
https://www.facebook.com/nectarie6/

7 octombrie
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Europe Direct, a organizat evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Educatorului, intitulat „Culture connects. Education empowers”.

Pe lângă scopul principal de a celebra munca și eforturile dascălilor dedicați profesiei, evenimentul a avut și un alt obiectiv specific, acela de a aduce împreună copii, tineri și adulți din culturi diferite. Astfel, grupul țintă a fost format din imigranți și refugiați, care trăiesc, muncesc și/sau învață în România.

După cuvintele de început ale organizatorilor (Loredana Licuța, coordonator Europe Direct, și Silvia Iorgulescu, șef Sector formare IRDO), ale cadrelor didactice și reprezentantului ONG-ului Ecomondia, participanții și-au împărtășit experiențele în cadrul unui atelier de tip world café, în care grupurile, așezate la mese, au comunicat liber, rotindu-se permanent în funcție de interesul pentru un anumit subiect.

Fiecare participant a împărtășit celorlalți amintiri personale, elemente definitorii despre sistemul de învățământ al țării de proveniență, diferențele și apropierile culturale între locul de origine și cel de adopție. De asemenea, mulți dintre participanți au adus cu ei obiecte reprezentative pentru cultura proprie (evantaie, costume, bijuterii, podoabe) sau au creat și prezentat afișe ori materiale video.
 
La invitația IRDO au răspuns 50 de profesori și copii de la Mark Twain International School, Școala Metropolitană A.R.C., Școala gimnazială nr. 190, International School of Bucharest, Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu”, Liceul Teoretic „Ady Endre”. Aceștia au alcătuit o extraordinară diversitate de vârste, origini etnice și background personal, iar poveștile au inclus relatări despre Israel, Spania, China, Iran, Irak, Albania, Thailanda, Japonia, Turcia, Germania.

4 octombrie
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța – Garda de Coastă a fost gazda ultimei sesiuni de instruire din cadrul proiectului de colaborare dintre IRDO, Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratul General pentru Imigrări și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Sesiunea a avut ca temă „Drepturile omului și managementul frontierelor maritime” și a fost centrată pe studii de caz și exemplificări de bune practici în gestionarea migrației ilegale.
S-au analizat principalele probleme generate de migrația pe mare din perspectiva drepturilor omului (multitudinea de decese, dificultatea unor state de a conveni cu privire la jurisdicție, neraportarea în timp util a informațiilor obținute prin sistemele de detectare a migranților, interzicerea intrării în porturi, returnări în baza unor acorduri bilaterale etc.), exemplificându-se situațiile prin cazuri concrete din experiența unor state care s-au confruntat cu afluxuri importante de migranți.

De asemenea, s-au discutat normele legale care guvernează gestionarea migranților la nivelul frontierelor UE: obligația de a examina cererile de protecție internațională făcute pe marea teritorială, pe uscat sau la frontierele maritime, principiul nereturnării, dreptul de a permite rămânerea în timpul examinării cererii, garanțiile procedurale și dreptul la căi de atac legale.

La sesiunea susținută de reprezentantul IRDO au participat, de asemenea, cu intervenții punctuale: reprezentanți ai Inspectoratului pentru Imigrări Constanța, comisar șef Poliție Robert Neacșu, Serviciul Prevenire DGA, comisar şef Sava Mădălin din Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul IGPF (care a prezentat pe scurt Analiza situației operative la frontiera României în primele 6 luni ale anului 2019).

26 septembrie
A doua sesiune de formare la nivelul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră a avut loc la Giurgiu. La prezentări și dezbateri au luat parte persoane din conducerea ITPF local, comisar șef Poliție Robert Neacșu, Serviciul Prevenire DGA, comisar şef Sava Mădălin din Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul IGPF, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Imigrări Giurgiu.

Grupul țintă a fost constituit din 30 de responsabili cu aplicarea legii din cadrul Serviciilor Teritoriale ale ITPF Giurgiu.

O primă parte a discuțiilor s-a axat pe o scurtă introducere în drepturile omului din perspectiva forțelor de poliție. În cooperare cu participanții, s-au definit și explicat concepte precum: valori și principii care guvernează drepturile omului, generațiile de drepturi, titulari de drepturi și titulari de obligații etc.

O a doua parte a sesiunii de formare a vizat drepturile migranților, așa cum acestea sunt reflectate în dreptul internațional și regional, discuțiile axându-se pe Convenția privind refugiații, Protocolul ONU împotriva traficului ilegal de migranți, Convenția împotriva torturii, Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Pactul internațional privind drepturile sociale, economice și culturale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

Sesiunea s-a încheiat printr-o evaluare, care a constat în comentarea unor afirmații și în validarea/invalidarea acestora, din perspectiva drepturilor omului și a propriei experiențe profesionale.

18 septembrie
În continuarea activităților de colaborare care au debutat în anul 2018, între Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratul General pentru Imigrări și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pe de o parte, și, respectiv, Institutul Român pentru Drepturile Omului, pe de altă parte, privind prevenirea corupției în contextul migrației ilegale, anul acesta s-au prevăzut trei sesiuni de instruire a personalului din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră.

Primul dintre acestea a fost Inspectoratul Teritorial Timișoara, cu participanți de la nivelul Serviciilor Teritoriale ale Poliției de Frontieră (Caraș-Severin, Oravița, Nidăș, Socol, Moldova Veche, Berzasca, Moravița, Deta, Jimbolia, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți, Orșova, Sînnicolau Mare, Porțile de Fier etc.).

La dezbateri au luat parte reprezentantul IRDO, Silvia Iorgulescu, comisar şef de poliţie Bârlici Mihăiţă, director al Direcţiei Prevenire din DGA, şi comisar şef Sava Mădălin din Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul IGPF.

Discuțiile au avut ca temă „Drepturile omului în contextul imigrației ilegale” și au vizat perceperea fenomenului migrației nu dintr-o perspectivă administrativă, ci cu precădere prin prisma drepturilor omului. S-au discutat, printre altele, efectele migrației, cu accent pe generarea de medii multiculturale la nivelul comunităților din țările de destinație. Drepturile migranților și obligațiile autorităților au făcut obiectul unor intervenții din partea participanților. Aceștia au exemplificat cu date din propria activitate cazuri în care drepturile migranților au fost concretizate în relația cu reprezentanții Poliției de Frontieră. De remarcat că, la nivelul ITPF Timișoara, responsabilii cu aplicarea legii au beneficiat de formări în domeniul drepturilor omului, la nivelul structurii FRONTEX.

Un punct important de dezbatere a fost diferențierea între traficanți și călăuze, un aspect problematic din punct de vedere al relaționării cu persoanele solicitante de protecție internațională, precum și a gestionării victimelor ori a scopurilor diferite care stau la baza tentativelor de trecere neregulamentară a frontierei.

Sesiunea a fost încheiată cu un studiu de caz, care a avut ca obiectiv identificarea încălcării drepturilor omului într-un exemplu de introducere ilegală de migranți, care, în parcursul dintre țara de proveniență și țara de destinație a căpătat valențe de trafic de persoane.
Alte detalii: http://www.mai-dga.ro/arhive/46044
 
12 septembrie
Cea de-a cincea sesiune de informare din Campania „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim-ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6”, a avut loc la Clubului de Seniori „Mihail Sadoveanu”. Reprezentanții Institutului Român pentru Drepturile Omului, Crucii Roșii Sector 6, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 6 și ai Centrului Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” au prezentat și dezbătut cu persoanele vârstnice aspecte privind dreptul la sănătate și responsabilitățile pe care le au aceștia privind propria sănătate.
 
De asemenea, participanții au fost informați cu privire la serviciile medicale oferite prin DGASPC 6 și, nu în ultimul rând, au beneficiat de scurtă prezentare a modalităților de acordare a primului ajutor în cazul unor accidente sau probleme de sănătate care apar cu o frecvență mai mare la vârstnici.

15 iulie
Continuând sesiunile din cadrul Campaniei „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim-ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6”, partenerii proiectului –– Institutul Român pentru Drepturile Omului, Crucea Roșie Sector 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” – au vizitat Clubul Seniorilor „Marin Preda”.

Reprezentantul Crucii Roșii Sector 6 a pus în dezbatere subiectele de cel mai mare interes pentru grupa de vârstă a participanților, a explicat termenii medicali de specialitate și a prezentat problemele „clasice” de sănătate cu care se confruntă în general seniorii.

Cei 26 de participanți prezenți, membri ai clubului, au fost foarte interesați de tematicile abordate și au contribuit la derularea evenimentului prin întrebări, sugerarea de subiecte și dezbateri asupra unor „locuri comune” în tratarea unor accidente ușoare. De asemenea, au prezentat cazuri concrete de incidente și au solicitat informații cu privire la măsurile cele mai eficiente și mai rapide de a reacționa pentru a preîntâmpina posibilele agravări ale stării de sănătate.

Reprezentantul IRDO a vorbit despre dreptul la sănătate și a prezentat conceptul Campaniei, gândit ca o modalitate simplă, eficientă și centrată pe beneficiari de a concretiza acest drept, care – în lipsa unor demersuri proactive – este perceput doar ca o normă abstractă.
Alte detalii: aici

12 iunie
Campania „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim-ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6” a continuat pentru a treia lună consecutiv, gazda evenimentului fiind Clubul pentru Seniori „Ion Luca Caragiale”.

Partenerii (care s-au alăturat Campaniei la inițiativa și sub conceptul creat de Institutul Român pentru Drepturile Omului) – IRDO, Crucea Roșie Sector 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” – și-au propus să aducă în atenția unui public vulnerabil și care se confruntă cu un acces mai dificil la informație un subiect care vizează exercitarea dreptului la sănătate, prelungirea vieții active a vârstnicilor și obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță.

Având în vedere că peste 35% din populația Sectorului 6 este la vârsta pensiei, campania se adresează acestui grup cu potențial de risc și vizează facilitarea accesului la informații din surse autorizate, centrată pe problemele de sănătate ale persoanelor vârstnice, cu accent pe conștientizarea posibilelor tipuri de accidente casnice și de mediu, precum și pe informarea asupra tipului de răspuns adecvat în cazul survenirii unor astfel de incidente.

Instructorul Crucii Roșii Sector 6 a detaliat aplicarea corectă a măsurilor de prim-ajutor în cazuri de arsuri, accident vascular cerebral, infarct, entorse, fracturi, înec cu un corp străin, epilepsie etc. și a subliniat importanța adoptării unei atitudini responsabile față de propria stare de sănătate, precum și necesitatea consultării unui cadru medical, în cazuri de accident, chiar și minor.

11 iunie
Cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar, cu ocazia săptămânii „școala altfel”, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut, la Școala Gimnazială „George Poboran” din orașul Slatina, două cursuri încadrate în campania de combatere a violenței în mediul școlar, una dintre prioritățile de formare ale anului 2019.

Cursanții au fost elevi ai claselor V-VII, într-un număr total de 160 participanți. Printre temele de prezentare și dezbatere s-au regăsit multiplele aspecte ale fenomenului de bullying, metodele prin care se poate gestiona acest tip de agresiune la nivel de colectiv și de școală, precum și modalitățile eficiente de reacție.

Elevii au contribuit la curs fie cu exemplificări relative la formele de agresiune ori cu idei despre modalitățile de combatere a violenței și au realizat împreună cu formatorul un „portret robot” al victimelor și agresorilor.

Felul în care se poate și trebuie să se ia măsuri de către martorii pasivi ai unor agresiuni între elevi a rezultat în urma unui brainstorming: pe cine anunțăm despre un abuz repetat?, cu cine vorbim dacă suntem victime ale bullying-ului?, care sunt persoanele îndreptățite să intervină? etc.

28 mai
În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru drepturile Omului și Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, s-au susținut mai multe sesiuni de ateliere cu elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VIII-a din cadrul instituției de învățământ.

În funcție de vârstă și de nevoile educative identificate, acestea au vizat obstacolele în calea exercitării dreptului la educație, drepturile și responsabilitățile copilului, identificarea unor drepturi din exemplele oferite și, respectiv, dreptul la protecție al copilului, cu recunoașterea diferențelor dintre abuz și tratamentele degradante ori inumane la care sunt supuși copiii.

Elevii fiind în „școala altfel”, aceștia au apreciat acest tip de educație non-formală și au participat cu plăcere la provocările atelierelor, exprimându-și dorința de a se implica, pe viitor, și în alte proiecte inițiate de IRDO.

23-27 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat cu sprijinul partenerilor de la Casa Corpului Didactic Cluj un curs de 20 de ore, adresat cadrelor didactice de la nivelul județului, respectiv consilierilor școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj.

Cursul, avizat de Ministerul Educației, a avut ca obiect combaterea „Jocurilor nocive și a practicilor violente din mediul școlar”. Structurat pe mai multe module, acesta a prezentat mai întâi categoriile de drepturi ale copilului (supraviețuire și dezvoltare, protecție, participare), cu accent pe dreptul la joc și activități recreative (s-a evidențiat felul în care apare definit în Convenția Internațională privind Drepturile Copilului, precum și Observația Generală nr. 17 a Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU). S-au prezentat, de asemenea, tipurile de joc, criteriile pentru alegerea jocului, impactul jocului asupra creșterii și dezvoltării copiilor, condițiile în care ar trebui să se desfășoare orice joc (fără violență sau discriminare, pe cât posibil în aer liber etc.), precum și legătura dintre dreptul la joc și alte drepturi ale copilului.

Încadrat în strategia de formare a Institutului pe anul 2019 privind combaterea violenței, acest curs va fi susținut și la nivelul altor județe, în ideea de a forma cadre didactice și consilieri școlari, care la rândul lor să transmită cunoștințele dobândite personalului din unitățile școlare de unde aparțin.

16 mai
Campania „Dreptul la sănătate! Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6” a continuat la Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu”. În numele partenerilor implicați în derularea proiectului – Institutul Român pentru Drepturile Omului, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”, Crucea Roșie Sector 6 – a vorbit, în introducere, reprezentantul IRDO, prezentând campania și câteva noțiuni fundamentale despre dreptul la sănătate, cu referire la vârstnici, prin definiție o categorie vulnerabilă.

Cum toate instituțiile implicate în campania de informare (care se va derula până în octombrie 2019 inclusiv) au ca misiune protejarea dreptului la sănătate – fie că atribuțiile lor privesc o componentă de promovare, de protecție socială sau de servicii medicale – evenimentul și-a propus să ofere celor 50 de seniori care frecventează Clubul informații utile și concrete prin care să sprijine exercitarea acestui drept fundamental.

Mai multe detalii, aici si aici

17 aprilie
În activitățile programate în acest an în cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială nr. 150 s-a înscris și un curs adresat învățătorilor și profesorilor de învățământ primar, tema aleasă de comun acord fiind „Dreptul la protecție al copilului”.

Chiar dacă activitatea cadrelor didactice este legată în principal de exercitarea dreptului la educație, în subsidiar acestea își asumă și alte responsabilități, de cele mai multe ori nenormate sau insuficient explicate. Un exemplu este și cel legat de dreptul la protecție împotriva violenței. În timpul programului școlar și în perimetrul școlii, profesorul este nu numai un formator, ci și un responsabil al protejării dreptului copilului la protecție împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare.

De aceea, cadrele didactice trebuie să cunoască nu numai existența drepturilor de protecție ale copilului, ci și ceea ce semnifică în mod concret fiecare dintre noțiunile din sfera protecției împotriva violenței ori cum să recunoască un abuz și care sunt modalitățile de a reacționa în urma constatării unui caz de maltratare.

Astfel, cursul s-a axat pe măsurile pe care conducerea școlii, cadrele didactice, consilierii școlari și personalul auxiliar le pot lua pentru a asigura elevilor un mediu sigur (reducerea fenomenului de bullying, siguranța la clasă, respectarea drepturilor, eliminarea discriminărilor etc.). Participanții au propus ca, la nivelul instituției școlare unde activează, să se creeze o procedură operațională care să prevină fenomenele de violență și să prevadă metode de intervenție în anumite situații tip.

De asemenea, un spațiu de discuții a fost rezervat atitudinilor și practicilor adulților – recomandate sau inadecvate – în relaționarea lor cu elevii.

15 aprilie
La invitația Mark Twain International School, în cadrul unui proiect de cercetare al elevilor de clasa a IV-a care vor absolvi în curând ciclul primar, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut un atelier pe tema drepturilor și responsabilităților copilului.

Prezentarea pe scurt a drepturilor, însoțită de opiniile elevilor cu privire la responsabilitățile pe care fiecare drept în parte le conține (în raport cu ei înșiși, cu colegii de școală, cu ceilalți copii, cu adulții, familia, școala și comunitatea), a fost urmată de un joc interactiv, menit să arate egala importanță și interdependența drepturilor, și efectul respectării/nerespectării acestora asupra colectivității și societății.

În finalul acțiunii, copiii, care au pregătit un chestionar, au aflat răspunsuri detaliate despre misiunea și activitățile sau evenimentele organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

12 aprilie
A debutat Campania „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6”, care se va derula pe o perioadă de 6 luni, în intervalul aprilie-octombrie 2019.
Această campanie de informare a fost concepută la inițiativa Institutului Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6, Crucea Roșie Sector 6 și Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”. Scopul celor șase sesiuni de informare (care se desfășoară în cadrul celor șase Centre pentru Seniori din Sectorul 6) este oferirea de informații pertinente despre măsurile eficiente de prim ajutor în cazul unor accidente casnice minore sau asociate riscurilor de sănătate ori care provin din mediul înconjurător.
Prima sesiune de informare a avut loc pe 12 aprilie, la Centrul pentru Seniori „Liviu Rebreanu” și a fost urmată de o dezbatere pe tema felului în care responsabilii pentru aplicarea măsurilor de garantare a dreptului la sănătate își îndeplinesc responsabilitățile, dar și a felului în care vârstnicii pot contribui ei înșiși la menținerea propriei stări de sănătate.
Informațiile oferite de reprezentantul Crucii Roșii, Răzvan Paraian, au vizat acest ultim aspect și au evidențiat măsurile rapide care pot fi luate în cazul unor accidente de tipul înecării cu alimente ori arsurilor și a detaliat simptomele după care se poate recunoaște un infarct miocardic.
A se vedea afișul evenimentului (12 aprilie pdf)

10-11 aprilie
Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut – la Liceul Teoretic Tudor Vianu din Giurgiu și, respectiv la Colegiul Tehnologic Energetic din Constanța – un atelier intitulat „Dreptul la vot și gradul de implicare civică”. Evenimentul a fost conceput pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din cadrul celor două instituții de învățământ.

Pentru a înțelege că participarea fiecăruia la bunul mers al societății este esențială – votul fiind un instrument prin care această participare se poate concretiza –, participanții au fost implicați în simularea unui proces electoral.

În final, s-au discutat consecințele la nivel de societate ale neparticipării, concluzionându-se că refuzul de a merge la vot nu poate aduce o îmbunătățire a vieții comunităților.

4 aprilie
Gazda Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” a fost Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea. La acest eveniment organizat de Centrul de Informare Europe Direct si de IRDO și având ca temă importanța participării la vot, au fost implicați peste 100 de elevi din cadrul a șase clase de a XI-a și a XII-a.

Prima parte a manifestării a constat în prezentarea unei scurte istorii a luptei pentru câștigarea dreptului fundamental de a vota și a structurii și tipologiei teatrului forum. În partea a doua a fost prezentată o piesă interactivă cu tematică electorală având ca scop conștientizarea importanței cultivării la tineri de atitudini și comportamente civice.

La finalul acțiunii, participanții au înțeles faptul că a lua atitudine și a sancționa prin vot comportamentele opresive nu reprezintă doar posibile opțiuni personale, ci responsabilități civice ale tuturor.
Detalii aici

25 martie
Penultima oprire a Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” a avut ca loc de desfăşurare Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu”, din localitatea Dragomireşti Vale.

Elevii participanţi la evenimentul de educaţie non-formală au aflat, de la reprezentantul IRDO, despre drepturile pe care le au şi despre obligaţiile pe care trebuie să şi le asume, dreptul la vot fiind modalitatea prin care pot participarea la viaţa comunităţii.

Din partea Centrului de Informare Europe Direct, coordonatoarea CIED, Loredana Licuţa, le-a povestit elevilor despre tipologia teatrului forum, invitându-i să se implice în schimbarea poveştii interpretate de tinerii actori amatori de la Colegiul Naţional „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Jean Monnet” şi Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti.

Mai multe detalii: aici 

19 martie
Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost gazda elevilor de la şcoala Gimnazială „Vulcana Pandele” din judeţul Dâmboviţa implicaţi în proiectul Erasmus „Kids, stand up for your rights!”, alături de parteneri din Franţa şi Polonia.

Proiectul a avut ca scop conştientizarea de către copii a nevoii de a-ţi înţelege şi exercita drepturile, precum şi a faptului că orice drept reprezintă, totodată, o responsabilitate. Cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a modalităţilor de exercitare a acestora reprezintă obiective esenţiale pentru protejarea lor la nivel naţional şi european. De asemenea, un scop important al proiectului este acela de a spori implicarea tinerilor în promovarea propriilor drepturi şi în participarea activă la viaţa comunităţii.

Activităţile în care vor fi implicaţi copiii, până în august 2020, vizează tocmai atingerea acestor scopuri. Printre acestea s-a numărat şi o vizită organizată la sediul IRDO. Grupul de elevi de clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a au aflat despre activităţile pe care Institutul le desfăşoară pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi au participat la un atelier pe tema dreptului la educaţie, în care contribuţia lor a fost esenţială.

Quiz-urile, poveştile de continuat, fişele de completat cu propriile experienţe au fost tot atâtea prilejuri de a interacţiona, de a co-participa la crearea workshop-ului şi de a verifica înţelegerea noţiunilor şi a informaţiilor nou dobândite.

15 martie
În pregătirea Zilei internaţionale pentru eliminarea discriminării rasiale (21 martie), Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs de formare destinat celor care răspund de aplicarea legii şi urmează stagii de pregătire în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, pe tematica Prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare.

Scopul sesiunii de formare a fost însuşirea într-o manieră dinamică şi interactivă a normelor legislative internaţionale, europene şi naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării. Aceasta a cuprins o primă secţiune teoretică – de prezentare a documentelor relevante la nivel internaţional şi regional, precum şi a legislaţiei naţionale în domeniul nediscriminării, însoţită de discuţii şi explicaţii pe baza acestora.

A doua parte a avut ca punct de plecare un studiu de caz în care o persoană –interpelată de poliţie şi asupra căreia s-au luat anumite măsuri – a reclamat un tratament discriminatoriu din partea responsabililor cu aplicarea legii.

Participanţii la curs au fost departajaţi în două grupe, una reprezentând Cetăţeanul care a invocat încălcarea drepturilor având la bază o anumită apartenenţă etnică, iar cea de-a doua Cadrele din poliţie acuzate de discriminare. Li s-a cerut, în limita informaţiilor furnizate şi pe baza prevederilor legislative prezentate anterior, să decidă ce drepturi ar fi fost încălcate şi dacă se poate vorbi sau nu despre o discriminare. Au existat puncte de vedere pro şi contra, fiind invocată legislaţia şi procedurile în vigoare. Prin acest exerciţiu, s-a urmărit aplicarea într-o situaţie concretă a cunoştinţelor teoretice dobândite, precum şi conştientizarea necesităţii de a trata cu obiectivitate orice situaţie, în ciuda înclinaţiei de a analiza subiectiv.

La curs a participat un număr de 27 de cadre din poliţie, din cadrul structurilor din Bucureşti şi de la nivel teritorial (Gorj, Tulcea, Botoşani, Mureş, Sălaj, Călăraşi, Constanţa, Alba, Vaslui, Prahova, Giurgiu), astfel: Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Inspectoratele Judeţene de Jandarmerie (IJJ), Inspectoratele de Poliţie Judeţene (IPJ), Secţii Regionale Poliţie Transporturi (SRPT) etc.

7 martie
Un nou „episod” al Caravanei de teatru forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, eveniment conceput şi animat de Centrul de Informare Europe Direct, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, s-a desfăşurat la Brăneşti.

În deschidere, Loredana Licuţa, coordonatoarea Centrului de Informare Europe Direct, a evidenţiat misiunea şi activităţile instituţiei, precum şi caracteristicile teatrului forum, ca tip de activitate de învăţare şi participare nonformală. Adrian Bulgaru, directorul IRDO, a subliniat faptul că Institutul reprezintă prima instituţie de drepturile omului apărută în România şi a marcat succint importanţa promovării şi respectării drepturilor omului, fără a uita însă de asumarea obligaţiilor care decurg din acestea. Îndemnul ambelor organizaţii partenere – CIED şi IRDO – către tineri a fost acela de a-şi exercita un drept esenţial şi de a vota la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Ca şi în cazul celorlalte reprezentaţii, actorii amatori – de la licee din Bucureşti – au  adus în faţa publicului câteva scene din viaţa electorală şi câteva personaje clasicizate prin exagerare. Elevii spectatori au avut posibilitatea de a înlocui actorii şi de a îndrepta cursul poveştii, prin atitudine şi comportament, reunind să ofere un final fericit.

În încheiere, Ana-Maria Holotă şi Ingrid Şulţ, young multipliers în cadrul programului Comisiei Europene şi a Centrelor de Informare Europe Direct din Uniunea Europeană, au argumentat prin câteva exemple importanţa de a vota la europarlamentare.

Alte detalii: http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/caravana-sta-in-puterea-ta-sa-schimbi-ceva-la-branesti-ilfov/