Semnale IRDO


Curs dedicat personalului medical

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar au iniţiat un demers de colaborare instituţională vizând conceperea şi furnizarea către personalul medical a unui curs de 18 ore int ...mai mult


Practică pentru studenţii din cadrul programului universitar Studii Europene

În baza Acordului de practică dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Programul Studii Europene din cadrul Departamentului de Studii Culturale, 40 de studenţi vor efectua, în perioada 2 aprilie - 30 mai, ...mai mult


Solidari împotriva rasismului și a discriminării

Cu prilejul Săptămânii europene de combatere a rasismului și discriminării și al Zilei internaționale de eliminare a discriminării rasiale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu partenerii săi, Colegiul „Regina Maria” din Ploiești și ...mai mult


Curs online oferit de Consiliul Europei

Consiliul Europei organizează cursuri online în domeniul drepturilor omului pentru orice persoană interesată, prin intermediul platformei HELP – Programul pentru Formarea Juriștilor în domeniul Drepturilor Omului. A fost lansată forma actualizată în limba engleză ...mai mult


Olimpiada de Altruism, ediţia 2020

Olimpiada de Altruism, concurs pentru promovarea atitudinilor proactive şi prosociale în rândul tinerilor, organizat în parteneriat de Universitatea de Vest, Facultatea de Psihologie şi Sociologie – Departamentul de Asistenţă Socială şi Institutul Român pentr ...mai mult


Concluzii preliminare - Grupul de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor

În contextul întâlnirilor desfășurate cu ocazia vizitei Grupului de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,  IRDO a participat, prin reprezentanții săi, în data de 6 martie 2020, la sesiu ...mai mult


Cea de-a 9-a ediție a Conferinței Internaționale „Eficiența normelor juridice”

În perioada 20-22 mai 2020, la Cluj-Napoca, se va desfășura cea de-a 9-a ediție a Conferinței Internaționale „Eficiența normelor juridice”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul  Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, al că ...mai mult


Întâlnirea delegației Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor

În data de 26 februarie 2020, IRDO a participat la reuniunea de lucru cu delegația Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, desfășurată la Palatul Parlamentului.

Grupul de lucru, înființat în ...mai mult


Acreditare curs de formare continuă

Prin adresa cu nr. 26287/14.02.2020 a Direcției Generale Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Învățare Pe Tot Parcursul Vieții, Institutului Român pentru Drepturile Omului i s-a comunicat Ordinul Ministrului Educației și Cercetării cu nr. 3189/07.02.2020 privin ...mai mult


Întâlnire de lucru privind sănătatea mintală

Joi, 12 februarie 2020, a avut loc o nouă întâlnire de lucru inițiată de Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinzilor cu afecțiuni de tip Alzheimer și Asociația Habilitas – Centrul de Resurse și Formare Profesională, în vederea formulării unei propuneri de polit ...mai mult