Semnal IRDO


Consiliul Europei - lupta împotriva discriminării pe criteriul vârstei

Consiliul Europei a lansat în luna august un studiu intitulat „Lupta împotriva discriminării pe criteriul vârstei și către o implicare cetățenească socială activă pentru persoanele vârstnice”, care se bazează pe utilizarea și potențialul Cartei sociale europene.
 
Carta socială europeană este primul instrument care acordă atenție specială drepturilor persoanelor vârstnice. Astfel, articolul 23 al Cartei prevede dreptul persoanelor vârstnice la protecție socială. Abordarea Cartei cuprinde două elemente, respectiv participarea deplină și reală în cadrul societății și independența și alegerile privind stilul de viață la vârste înaintate. În plus, articolul 23 conține prevederi specifice referitoare la drepturile persoanelor vârstnice care trăiesc în instituții.
 
Acest raport elaborat de Consiliul Europei cuprinde informații cu privire la îmbătrânirea populației de la nivelul Europei, inițiative regionale și ale Organizației Națiunilor Unite, sistemul Cartei sociale europene, importanța principiilor egalității de tratament și a nediscriminării în cadrul Cartei, modalități prin care Carta socială europeană poate fi utilizată pentru a combate discriminarea pe criteriul vârstei.
 
Ultima parte a documentului cuprinde o serie de recomandări adresate Comitetului Miniștrilor, Comitetului European al Drepturilor Sociale, societății civile, precum și instituțiilor naționale de drepturile omului.
 
Printre recomandările adresate instituțiilor naționale de drepturile omului se numără:
  • utilizarea abordării bazate pe drepturile omului cu privire la îmbătrânire;
  • urmărirea și diseminarea concluziilor și deciziilor Comitetului European al Drepturilor Sociale cu privire la drepturile persoanelor vârstnice;
  • promovarea ratificării articolului 23;
  • implicarea în acțiuni internaționale de promovare a drepturilor persoanelor vârstnice;
  • utilizarea Cartei sociale europene în situații de urgență în vederea evaluării caracterului adecvat al politicilor naționale și a răspunsului administrațiilor la criză.
Pe parcursul timpului Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost implicat activ în problematica drepturilor persoanelor vârstnice. În anii anteriori au fost elaborate o serie de rapoarte împreună cu Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (ENNHRI) și a fost susținută o campanie de informare cu privire la dreptul la sănătate și măsuri de prim ajutor. De asemenea, în cadrul Conferinței „Dreptul la Reveria Vârstei”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, organizată de Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și Fundația Crucea Alb-Galbenă, și MedicHub Media, s-a propus elaborarea și adoptarea unui Pact pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.
 
Având în vedere că în ultimii ani discriminarea pe criteriul vârstei înaintate a fost din ce în ce mai vizibilă și că, de multe ori, drepturile persoanelor vârstnice sunt încălcate, comunitatea internațională are în vedere elaborarea unui instrument destinat drepturilor persoanelor vârstnice, Institutul Român pentru Drepturile Omului susține elaborarea unei convenții dedicate persoanelor vârstnice.
 
Menționăm că până în prezent articolul 23 nu a fost ratificat de România.

...mai multe semnale