Brochures

 • Codul familiei cu modificările ulterioare - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Code de la famille avec les modifications ultérieures)   ro
 • Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în România - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Évolution de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées de Roumanie)   ro
 • Presa şi drepturile omului - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Presse et droits de l’homme)   ro
 • Rights of persons with disabilities in Romania. Recent developments - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Droits des personnes handicapées en Roumanie. Évolutions récentes)   en
 • Sistemul electoral român - seminar internaţional - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Système électoral roumain – séminaire international)   ro
 • Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale - Partea I - Muraru, Ioan; Iancu, Gheorghe   (Droits, libertés et obligations constitutionnelles – 1ère Partie)   ro
 • Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale - Partea II - Muraru, Ioan; Iancu, Gheorghe  (Droits, libertés et obligations constitutionnelles – 2ème Partie)   ro
 • Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale - Partea III - Muraru, Ioan; Iancu, Gheorghe (Droits, libertés et obligations constitutionnelles – 3ème Partie)   ro
 • Reforma instituţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor omului - seminar internaţional. Declaraţia de la Bucureşti - Institutul Român pentru Drepturile Omului (Réforme des institutions internationales pour la protection des droits de l’homme – séminaire international. Déclaration de Bucarest)   ro
 • Migration and law - Irina Moroianu Zlătescu (Migration et loi)   en
 • Protection against racism and discrimination - Irina Moroianu Zlătescu (Protection contre le racisme et la discrimination)   en
 • Politica familială şi dreptul la planificarea familiei - Victor Dan Zlătescu (Politique familiale et droit à la planification de la famille   ro
 • Refugiaţii şi statutul lor juridic - Victor Dan Zlătescu, Irina Moroianu Zlătescu (Réfugiés et leur statut juridique)   ro