Special reports

 • Rapport concernant l’évolution de la protection et promotion des droits de l’homme en Roumanie pendant la période 1992-1995 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in the period 1992-1995)   fr
 • Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 1996 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 1996)   ro
 • Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion in Romania in the Period 1992-1995
 • Report on the development of human rights protection and promotion in Romania in 1997
 • Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 1998 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 1998)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în perioada 2001-2002 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in the period 2001-2002)   ro
 • Romanian Institute for Human Rights and European Standards – Report
 • Raport cu privire la evoluţia protecţiei legislative a drepturilor omului în România în anul 2004 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2004)   ro
 • European Social Charter promoted by the Romanian Institute for Human Rights – Report
 • Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale - Raport general (Protection of the fundamental human rights in criminal trials - General Report)   ro
 • Report - The protection of the fundamental human rights in criminal process in Romania
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2010 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2010)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2011 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2011)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2012 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2012)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2013 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2013)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2014 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2014)   ro
 • Raport cu privire la evoluţia legislativă a protecţiei şi promovării drepturilor omului în România în anul 2015 (Report on the evolution of the protection and promotion of human rights in Romania in 2015)   ro
 • Raport succint privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană şi România (Brief report on the evolution of human rights legislation in the European Union and Romania)   ro
 • Dimensiunea spirituală a drepturilor omului. Educaţia pentru toţi - Lucrările simpozionului internaţional, Iaşi, România, 4-6 noiembrie 2012 – IRDO, Bucureşti, 2013 (Spiritual dimension of human rights. Education for all - Sessions of the International Symposium of Iaşi, Romania, 4-6 November 2012)   ro
 • Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în România – IRDO, Bucureşti, 2013 (Evolution of the protection and promotion of the rights persons with disabilities in Romania)   ro
 • Lucrările simpozionului internaţional „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului – Educaţia pentru valori, Iaşi, România, 20-22 octombrie 2016, Vol. III, 2016, Ed. A XVIII-a”, IRDO, Bucureşti, 2017 (Sessions of the International Symposium on “Spiritual dimension of human rights. Education for values, Iaşi, Romania, 20-22 October 2016 - 8th edition)   ro
 • Submission to the CESCR for the List of Issues on the occasion of the examination of the sixth periodic report submitted by Romania 
 • Comments on the 20th National Report on the Implementation of the European Social Charter submitted by Romanian Institute for Human Rights (20 August 2021)
 • Submission by the Romanian Institute for Human Rights for the 43rd session of the Working Group of the Universal Periodic Review (UPR)