Semnal IRDO


Concursul Naţional de Creativitate Didactică

Concursul Naţional de Creativitate Didactică în Domeniul Materialelor Auxiliare Destinate Educaţiei pentru Drepturile Omului, Democraţie şi o Cultură a Păcii, organizat în parteneriat de Institutul Român pentru Drepturile Omului și Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi-a încheiat, pe 30 octombrie, parcursul de transmitere a lucrărilor către partenerii de la Casa Corpului Didactic Cluj,  acolo unde se va organiza şi expoziţia naţională.

Structurat în mai multe etape de selecţie derulate pe parcursul a doi ani, concursul vizează să motiveze şi să răsplătească dedicaţia şi eforturile pedagogice ale profesorilor în privinţa suplimentării conţinuturilor de învăţare şi creării de alternative la oferta informaţională existentă, pentru disciplinele din aria curriculară „Om şi societate” sau ca propuneri transdisciplinare.

Deşi anul care se încheie a fost unul al provocărilor pentru mediul educaţional, lucrările primite arată că răspunsul corpului profesoral la obstacolele întâmpinate în transmiterea de cunoştinţe şi competenţe a fost unul dinamic. Lucrările prezente în Concurs sunt concepute de cadre didactice de la nivelul întregii ţări – Alba, Bacău, Bistriţa, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Iaşi, Neamţ – şi acoperă toate categoriile de concurs: materiale didactice auxiliare destinate activităţi cu elevii, inclusiv softuri educaţionale, filme didactice, produse media; lucrări cu caracter metodico-ştiinţific şi aplicabilitate practică; reviste şi publicaţii periodice destinate şcolii.

Jurizarea finală va avea loc la Bucureşti, pe 26 noiembrie, şi va fi realizată de către o comisie de specialişti MEC, IRDO şi CCD Cluj, care vor stabili ierarhia participanţilor.


...mai multe semnale