Universitatea Internaţională a Drepturilor Omului

Universitatea Internaţională a Drepturilor Omului este o reuniune de specialişti şi experţi ce are ca scop reînnoirea şi perfecţionarea programelor de formare în domeniul drepturilor omului. Printre participanţii la cursuri se numără membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecători, magistraţi de la Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Curţile de Apel şi de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi alte parchete, cadre universitare, reprezentanţi ai unor ministere şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, experţi şi specialişti în drepturile omului din ţară şi de peste hotare.
 Această modalitate de formare, care este organizată anual începând din 1994, se adresează prin urmare în primul rând specialiştilor din domeniul drepturilor omului, reprezentanţilor profesiilor juridice, studenţilor în drept sau în alte materii de studiu care au absolvit sau urmează cursuri de masterate sau doctorate în domeniul dreptului şi al drepturilor omului.

Ediții

2014    2015    2016

 

2014

Cea de-a XX-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului cu tema „Dezvoltarea unor noi metode şi mijloace de promovare şi protecţie a drepturilor omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor Academiei Internaţionale de Drept Comparat (AIDC), Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceze (IDEF), Institutului de Drept European (ELI) şi participarea unor reprezentanţi ai Senatului, Camerei Deputaţilor, Consiliului Legislativ, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, s-a desfăşurat în contextul împlinirii a 20 de ani de la consacrarea de către ONU a Anului Internaţional al Familiei şi a Zilei internaţionale a familiei.
 Temele abordate în cadrul sesiunilor plenare şi al secţiunilor au inclus:

 • Promovarea şi protecţia drepturilor omului în sistemul ONU;
 • Consiliul Europei şi procesul de reformă la nivelul Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din perspectiva programului 2013-2017 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA);
 • Sistemul naţional de promovare şi protecţie a drepturilor omului;
 • Rolul Consiliului Legislativ în procesul de elaborare a legislaţiei;
 • Modelarea politicilor în domeniul justiţiei în Uniunea Europeană pentru viitor;
 • Aspecte teoretice privind drepturile omului în Codul civil şi Codul de procedură civilă şi jurisprudenţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • Cadrul legal şi instituţional al protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Aspecte referitoare la dreptul fundamental la ocrotirea sănătăţii;
 • Aspecte teoretice privind drepturile omului în Codul penal şi Codul de procedură penală şi jurisprudenţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • Mijloace contencioase şi necontencioase de protecţie şi promovare a drepturilor omului;
 • Educaţia în domeniul drepturilor omului şi educaţia juridică;
 • Documentarea în domeniul drepturilor omului.

Cea de-a XX-a ediţie a Universităţii, la care au participat experţi, cercetători, reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale, reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cadre didactice universitare, magistraţi, doctoranzi şi masteranzi, s-a încheiat cu evaluarea cursurilor şi formularea unor propuneri de elaborare a unor noi metodologii în activitatea de cercetare şi formare în domeniul drepturilor omului.

Înapoi la Ediții

2015

Cea de-a XXI-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului cu tema „Organizaţia Naţiunilor Unite la 70 de ani”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor AIDC, ELI, IDEF şi participarea unor reprezentanţi ai Senatului, Camerei Deputaţilor, Consiliului Legislativ, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatul General al Guvernului, s-a desfăşurat în contextul împlinirii a 70 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite, împlinirii a 60 de ani de la aderarea României la ONU, precum şi 70 de ani de la crearea UNESCO – organizaţie ştiinţifică şi culturală a Naţiunilor Unite.
 Lucrările, desfăşurate atât în sesiuni plenare cât şi în secţiuni, au abordat o tematică bogată, incluzând:

 • Organizaţia Naţiunilor Unite la 70 de ani
 • Promovarea şi protecţia drepturilor omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • Instrumente şi mecanisme ONU privind drepturile omului
 • Proiectul ONU Alianţa Civilizaţiilor
 • 60 de ani de la aderarea României la ONU
 • 70 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – UNESCO
 • Evoluţia după 2015 la nivel: ONU, UNESCO
 • Organizaţii, instrumente şi mecanisme regionale de promovare şi protecţie a drepturilor omului în cadrul: Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Uniunii Europene
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din perspectiva programului 2013-2017 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 • Sistemul naţional de promovare şi protecţie a drepturilor omului
 • Protecţia şi promovarea drepturilor omului în Constituţia României
 • Protecţia şi promovarea drepturilor omului în proiectul de modificare a Constituţiei României
 • Drept comparat al drepturilor omului, temă dedicată memoriei omului de ştiinţă francez Roland Drago, membru al Institutului Francez, fost secretar general al Academiei Internaţionale de Drept Comparat din Paris
 • Educaţia juridică şi educaţia pentru drepturile omului. Rolul educaţiei continue
 • Noi provocări ale drepturilor omului

În cadrul dezbaterilor, s-a subliniat importanţa relaţiei  ONU – Uniunea Europeană, s-a evidenţiat importanţa activităţii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului şi a mecanismului de evaluare periodică universală (UPR).
 Ca în fiecare an, şi cea de-a XXI-a ediţie a Universităţii, la care au participat experţi, cercetători, reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale, reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale, cadre didactice universitare, magistraţi, doctoranzi şi masteranzi, s-a încheiat cu evaluarea cursurilor, urmată de propuneri şi de înmânarea diplomelor, certificatelor şi atestatelor de participare.

Înapoi la Ediții

2016

Cea de-a  XXII-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor AIDC, ELI, IDEF şi participarea unor reprezentanţi ai Senatului, Camerei Deputaţilor, Consiliului Legislativ, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatul General al Guvernului, a avut ca temă „Drepturile omului: realităţi şi perspective”.
 Evenimentul s-a desfăşurat în contextul împlinirii a 50 de ani de la adoptarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi 10 ani de la crearea Consiliului ONU pentru drepturile omului.
 Lucrările, desfăşurate în sesiuni plenare urmate de dezbateri, au abordat următoarele teme:

 • Drepturile omului: realităţi şi perspective. 60 de ani de la adoptarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi a Pactului privind drepturile economice, sociale şi culturale. 10 ani de la crearea Consiliului ONU pentru drepturile omului
 • Dreptul la educaţie – un drept fundamental al omului. Educaţia – vector şi forţă motrice în procesul dezvoltării durabile
 • Libertăţile religioase şi activitatea publică
 • Drepturile omului în sistemul ONU. Instrumente şi mecanisme de protecţie a drepturilor omului
 • Drepturile omului la nivel regional european. Instrumente şi mecanisme. Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
 • Uniunea Europeană şi drepturile omului. Carta drepturilor fundamentale a UE. Agenţia pentru drepturile fundamentale a UE
 • S-a făcut şi o trecere în revistă a Raportului privind drepturile fundamentale 2016, care a fost prezentat în cadrul Forumului Drepturilor Fundamentale 2016, organizat de Agenţia pentru Drepturile Fundamenatale a UE, care rezumă şi analizează evoluţiile majore ale drepturilor fundamentale în UE pe parcursul anului 2015, cu propuneri de măsuri în următoarele domenii: egalitate şi nediscriminare; rasism, xenofobie şi formele de intoleranţă asociate acestora; integrarea romilor; societatea informaţională, protecţia vieţii private şi a datelor; drepturile copilului; precum şi accesul la justiţie, inclusiv drepturile victimelor infracţiunilor.
 • Transpunerea în legislaţia naţională a reglementărilor internaţionale şi europene
 • Educaţia pentru toţi, un proces permanent, multidimensional - de la instrucţia şcolară şi formarea profesională la construirea de capacitate, comunicarea neîngrădită şi favorizarea conştientizării publice. Importanţa metodologiei pentru cercetarea ştiinţifică
 • Educaţia în România. Reglementări, experienţe şi tendinţe în politicile de reformă a învăţământului. Educaţia juridică şi pentru drepturile omului
 • Codificarea în Drept: drept internaţional; drepturile omului; drept civil; drept penal; drept fiscal; dreptul afacerilor
 • Drepturile omului în activitatea de administrare a justiţiei: etica şi responsabilitatea judecătorilor; pregătirea judecătorilor; justiţie şi societate; procesul echitabil într-un termen rezonabil; Independenţa puterii judecătoreşti
 • Educaţia inclusivă şi de calitate la toate nivelurile, începând cu copilăria timpurie, trecând prin formarea primară, secundară, terţiară, tehnică, vocaţională
 • Drepturile omului în România. Noi provocări în domeniul drepturilor omului: migraţia; terorismul; dreptul la fericire; mediul de afaceri şi drepturile omului

În cadrul manifestărilor a fost organizată şi o expoziţie de carte cuprinzând o paletă variată de volume apărute sub egida IRDO.
 Cea de-a XXII-a ediţie a Universităţii, la care au participat experţi, cercetători,  reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale, reprezentanţi ai unor  instituţii guvernamentale, cadre didactice universitare, magistraţi, doctoranzi şi masteranzi, s-a încheiat cu evaluarea cursurilor, urmată de propuneri şi înmânarea diplomelor, certificatelor de participare şi atestatelor.

Înapoi la Ediții

2017