Concursuri

Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii este un obiectiv care constituie obiectul unui parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul Educaţiei Naţionale care se concretizează prin desfăşurarea unor activităţi devenite tradiţionale: concursurile şcolare naţionale „Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică” şi „Democraţie şi toleranţă”, precum şi „Concursul de creativitate didactică în domeniul realizării de materiale auxiliare utilizabile în educaţia pentru drepturile omului”.

Concursuri cu periodicitate anuală

Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane

Concursul se adresează elevilor cu aptitudini în domeniul ştiinţelor socio-umane, având ca obiectiv educaţia în vederea cunoaşterii şi aplicării valorilor fundamentale ale drepturilor omului, a deprinderii de comportamente care respectă aceste drepturi esenţiale, dar  şi de competenţe de participare la viaţa publică.

Discipline: educaţie civică, cultură civică, logică, psihologie, sociologie, economie şi filozofie

La secţiunea educaţie civică, elevii participă în cadrul unor echipe formate din doi elevi, din clasele a III-a sau a IV-a, în timp ce la disciplina cultură civică echipele sunt constituite din elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare.

 

2018*   2017  2016   2015

* Mai multe detalii legate de ediția din 2018 a Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane puteți găsi aici.

 

Concursul naţional „Democraţie şi toleranţă”

Concursul reprezintă o formă complexă de educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din ciclul primar şi gimnazial.

Obiective:

 • asumarea rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi democratice,
 • formarea şi dezvoltarea spiritului civic constructiv,
 • cunoaşterea de către elevi a unor concepte esenţiale specifice unei societăţi democratice şi a unui stat de drept: democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului,
 • cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte,
 • exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, tolerante şi a spiritului civic,
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii educaţionale,
 • formarea motivaţiei în vederea promovării şi apărării drepturilor omului şi ale copilului


Etape:

 • teoretică (constă într-o lucrare scrisă),
 • practic-aplicativă (elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii, proiectul având forma unui portofoliu)
 • artistică (realizarea unei lucrări plastice – desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.,  care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate în cadrul proiectului la nivelul probei practic-aplicative), cu participarea unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul din învăţământul primar

 

2017   2016

 

Concursuri fără periodicitate

 • Concurs de desene cu tema „Numai în întuneric suntem la fel?”, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Săptămânii Europene de Acţiune Împotriva Rasismului de Fundaţia Adolescenţa, Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul Naţional „Jean Monnet” şi Institutul Român pentru Drepturile Omului (2015)
 • Concursul de creaţie plastică pentru elevii din învăţământul primar a fost organizat în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului” în parteneriat cu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Colegiul Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti (2016)
 • Concursul de eseuri, poveşti şi lucrări plastice pentru elevii din învăţământul primar având ca temă „Drepturile omului – universalitate sau privilegiu?” a fost un eveniment organizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” din Chitila, judeţul Ilfov (2016)
 • Concursul „Drepturi şi Responsabilităţi”
   Desfăşurat în perioada 30 octombrie-10 noiembrie şi adresat copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, concursul organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, a presupus ca, pentru câteva dintre drepturile cuprinse în Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului şi prezentate în afişul de concurs, copiii să formuleze în scris minimum trei responsabilităţi ce le revin în raport cu prietenii, colegii, familia, şcoala, comunitatea.
   La concurs au participat în jur de 30 de copii, dintre care premianţii au fost: Duţă Daria-Maria, 10 ani, Şcoala gimnazială nr. 197, Samson Ferdinand Mild, 13 ani, Şcoala gimnazială nr. 153, SisanYunusAmiri, 13 ani, Şcoala gimnazială nr. 169.
 • Concursurile de poezii şi desene ale Şcolii gimnaziale „Prof. Ion Vişoiu”
   Pentru a sărbători Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, Şcoala gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”, în colaborare cu Sectorul formare al IRDO, a desfăşurat un concurs de poezii având ca subiect drepturilor celor mici. Jurizarea şi premierea s-au făcut de către Institut, iar cinci (Spiru Ştefan - clasa a V-a, Scorici Denisa Maria - clasa a VI-a, Muntianu Ştefan - clasa a VI-a, Pîrva Lavinia - clasa a V-a, Eren Cristea - clasa a V-a) dintre cei 24 de participanţi de la clasele a V-a şi a VI-a au primit premii din partea IRDO constând din cărţi pentru copii.
   Concursul de desene, la care au participat 17 copii, a prezentat, prin culoare talent şi imaginaţie, o gamă largă de drepturi (la un mediu sănătos, la identitate naţională, la joc, educaţie şi protecţie). Un juriu compus din şeful Sectorului formare IRDO, copii, părinţi şi cadre didactice a răsplătit cu premii  în cărţi cei trei câştigători.
 • Concursurile de creaţie literară şi plastică ale Şcolii gimnaziale „Take Ionescu”
   Cu ocazia Săptămânii Educaţiei Globale, în perioada 18-26 noiembrie 2017, Şcoala gimnazială „Take Ionescu”, având ca partener Institutul Român pentru Drepturile Omului, două concursuri. Cel de creaţii literare a fost intitulat ,,Cuvinte şi atitudini pentru o copilărie fericită”, iar cel de creaţii plastice s-a numit ,,Chipul şi culorile copilăriei”.  
   Premierea elevilor câştigători ai celor două concur suri amintite s-a realizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, pe 10 decembrie, cu sprijinul Institutului Român pentru Drepturile Omului.