Cursuri de formare

  Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.
 Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.

 

2015   2016   2017   2018

Cursuri și ateliere organizate în anul 2015

Pentru personalul didactic

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul la buna guvernare”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în colaborare cu Şcoala Doctorală şi Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în contextul aniversării a 25 de ani de activitate a SNSPA, a 70 de ani de la crearea ONU şi 60 de ani de la primirea României în ONU.

Înapoi

 

Cursuri și ateliere organizate în anul 2016

Pentru personalul didactic

În domeniul pregătirii continue a învăţătorilor şi profesorilor care realizează educaţia pentru drepturile omului, în anul 2016, Institutul Român pentru Drepturile Omului a continuat organizarea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, a Programului de formare „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”. Acest program este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a avut ca public ţintă cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar.

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

 • Coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia Mare, activitate cu caracter permanent, care include cursurile de masterat, singurele din ţară de acest gen; Catedra funcţionează în baza unui acord între Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Paris, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare. Această catedră reprezintă un centru de cercetare, dezbatere şi formare la nivel postuniversitar ale cărei programe de master, singurele de acest fel din România, integrează, în pas cu evoluţiile şi progresele din acest domeniu specific, rezultatele cercetării realizate pe plan naţional şi internaţional. În anul 2016 o nouă promoţie a absolvit masteratul în drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.  
 • Curs cu tema „Interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale adiţionale. Jurisprudenţa CEDO”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în aprilie 2016.

Înapoi

 

Cursuri și ateliere organizate în anul 2017

Pentru copii

În anul 2017, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi-a fixat ca prioritate, în contextul mai larg al conştientizării necesităţii cunoaşterii şi respectării drepturilor omului, informarea şi sensibilizarea copiilor cu privire la problematica discriminării şi intoleranţei. Astfel, o serie de sesiuni de formare şi informare au vizat aceste aspecte, organizându-se manifestări  atât la sediul Institutului, cât şi în teritoriu, cu sprijinul partenerilor IRDO.

 • În cadrul unui parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” din Chitila, elevii au fost invitaţi la sediul IRDO, unde s-a susţinut un atelier având ca scop informarea tinerilor cu privire la lupta împotriva rasismului, intoleranţei şi xenofobiei. În cadrul unei sesiuni de întrebări şi dezbateri privind recunoaşterea drepturilor omului s-a discutat pe tema discriminării, a intoleranţei şi a migraţiei.
 • Cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Directorul IRDO a fost invitat în baza protocolului de parteneriat încheiat cu Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti, să deschidă lucrările Conferinţei cu tema „Toleranţa este o valoare exersată? Care este relaţia dintre drepturile omului şi păstrarea valorilor specifice unei societăţi democratice”. Evenimentul iniţiat în parteneriat cu IRDO de prof. Nona Carmen Rapotan a reunit specialişti în domeniul drepturilor omului, care au comentat comunicările ştiinţifice ale elevilor de la secţia ştiinţe sociale şi au susţinut dezbaterile din cadrul celei de a doua sesiuni a conferinţei.
 • Cea de-a doua ediţie a Simpozionului municipal cu titlul „Nu eticheta, nu discrimina, nu uita!” organizat, la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Mureş, de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
 • Campania „Să spunem nu discriminării!” a reunit sesiuni punctuale de informare în cadrul mai multor licee din Ploieşti şi Buzău.
 • Campania cu tema „Fără ură, cu toleranţă” din cadrul Concursului naţional „Fără ură, cu toleranţă” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu” Chitila.
 • Dezbateri pe tematica discriminării şi a combaterii rasismului au avut loc şi în cadrul proiectului „Şcoala Altfel”, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti, ocazie cu care s-a  ţinut şi masa rotundă cu tema „Rolul educaţiei civice în combaterea rasismului”.

Academice

 • Simpozion cu tema „Rasismul şi xenofobia faţă de migranţi. Provocări pentru instituţiile europene” organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Înapoi

Cursuri și ateliere organizate în anul 2018

22 februarie – 3 mai
 IRDO a susţinut un curs de lungă durată intitulat „Educaţia pentru drepturile omului în mediul şcolar”, la care au participat, timp de mai multe săptămâni, totalizând 40 de ore, un număr de 30 de persoane – cadre didactice (cu funcţii de conducere ori implicate în diverse proiecte şcolare) şi personal nedidactic (secretariat, bibliotecă).
 Cursul a vizat familiarizarea profesorilor învăţători cu noţiunile fundamentale din sfera drepturilor omului şi a drepturilor copilului (istoric, accepţiunea actuală, categorii de drepturi, elementele definitorii ale unui drept, valori şi principii), dar şi cu ceea ce înseamnă conceptul de educaţie pentru drepturile omului (Principalele instrumente internaţionale referitoare la educaţia pentru drepturile omului; educaţia pentru drepturile omului - EDO: cunoştinţe, atitudini, abilităţi; EDO şi tematicile conexe).
 După această primă parte teoretică, s-a făcut trecerea către aplicarea practică, în timpul orelor de clasă, a noţiunilor învăţate, discutându-se despre tehnicile pedagogice utilizabile în EDO, despre atitudinile pe care un formator trebuie să le aibă în relaţionare cu copiii, despre dificultăţile care se pot ivi în predarea EDO).
 S-au exemplificat, de asemenea, metode de aplicare a EDO la clasă (proiectul educativ, proiectul şcolar, pedagogia prin cooperare).
 Nu în ultimul rând, s-au studiat tematici relevante pentru mediul şcolar şi s-au exemplificat modalităţile de implementare a unor subiecte de drepturile omului şi copilului în cadrul orelor de curs. S-au creat proiecte de lecţie pe diverse subiecte de interes atât din punctul de vedere al instituţiei şcolare şi dascălilor, cât şi ale actualizării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, Carta Drepturilor şi Responsabilităţilor Clasei, alegerile şcolare, egali şi diferiţi, cooperare şi solidaritate, libertatea de exprimare, dreptul la informare, tehnici informaţionale şi de comunicare).
Cursul a cuprins o sesiune de evaluare, care a presupus testarea cunoştinţelor pe o dublă structură: teoretică şi practică. Partea teoretică a constat în formularea de răspunsuri la întrebări de tip sinteză. În partea aplicativă, profesorii învăţători au prezentat, pe grupe, două proiecte de lecţie pe teme date: Combaterea fenomenului bullying în şcoală şi Nediscriminarea.

 15 martie
 În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat atelierul-dezbatere intitulat „Între disciplina şcolară şi drepturile copilului”. Atelierul a avut ca scop prezentarea drepturilor copilului, aşa cum apar acestea menţionate în Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului, subliniind drepturile care sunt cu precădere de interes prin prisma contextului şcolar, cu referire la responsabilităţile ce revin elevilor şi cadrelor didactice în aplicarea acestora. De asemenea, s-au luat în discuţie modificările la ROFUIP şi modalităţile prin care regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară pot servi ca instrumente de respectare a disciplinei şcolare şi a concretizării respectării drepturilor copilului în unităţile de învăţământ. La atelier au participat în jur de 40 de persoane (personal din Inspectoratului Sectorului 3 şi din cadrul a 15 grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee bucureştene de pe raza aceluiaşi sector).

28 martie
 La invitaţia Şcolii „Prof. Ion Vişoiu” din Chitila, IRDO a prezentat, în cadrul „săptămânii altfel” desfăşurată la această şcoală, un material interactiv despre dreptul la educaţie al copiilor, în condiţiile existenţei unui risc din ce în ce mai crescut de a privi şcoala mai mult ca pe o obligaţie împovărătoare decât ca pe un drept care trebuie fructificat. Materialul a conţinut jocuri, teste şi „studii de caz”, prin care copiii au fost ghidaţi să înţeleagă importanţa dreptului la educaţie (cu ajutorul prezentării într-o formă simplificată a articolelor din Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului), să reflecteze la lucrurile utile pe care le învaţă la şcoală şi la felul în care acestea pot deveni tot atâtea „puncte de sprijin” pentru o viitoare carieră. Fie că a fost vorba de mici povestiri, de cazuri reale dezbătute, de discuţii despre materia preferată, copiii – de la trei clase a V-a şi a VIII-a – de au participat activ şi şi-au confruntat opiniile despre ceea ce înseamnă pentru ei „dreptul la educaţie”.

29 martie
Tot în contextul „săptămânii altfel”, IRDO a fost invitat să participe la demersul de conştientizare şi de aplanare a unui fenomen des întâlnit în şcoli: bullying-ul. Un minicurs cu aplicaţii pe înţelesul copiilor a tratat acest subiect în cadrul Liceului „Nicolae Iorga” din Capitală. La curs au participat elevi de clasa a III-a, care au putut conştientiza că problemele cu care se confruntă zi de zi la clasă şi în şcoală nu sunt singulare, dar că acestea pot fi soluţionate prin propria implicare. S-a discutat despre ceea ce înseamnă bully şi fenomenul de bullying, s-au prezentat diversele tipuri de intimidare la care pot fi supuşi, iar copiii au fost invitaţi să se gândească la felul cum ar reacţiona în cazul unor situaţii date. Aceştia s-au împărţit în mai multe grupe, în funcţie de tipul de reacţie avut, apoi s-au discutat răspunsurile, pentru a înţelege care soluţie este cea mai eficientă pentru stoparea fenomenului. Ca prelungire a cursului, copiii au fost invitaţi ca, după vacanţă, să propună şi să adopte colectiv reguli pentru rezolvarea situaţiilor delicate la clasă.

30 martie
 „Cum ne comportăm cu persoanele cu dizabilităţi” a fost tema aleasă pentru cursul susţinut în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Carol I”, în condiţiile în care, nu numai în cadrul colectivului de elevi, ci şi în societate este necesară conştientizarea diferenţelor dintre oameni şi sprijinirea celor care, din diferite motive, sunt împiedicaţi să participe la maximum potenţialului la viaţa socială. Cursul, la care au participat elevi din clasele a IX-a şi a XI-a a vizat: prezentarea drepturilor persoanelor cu handicap, definirea handicapului ca interacţiune dintre factori personali şi sociali, înţelegerea problemelor întâmpinate de acestea şi adoptarea de comportamente şi atitudini pozitive în relaţia cu aceste persoane. Elevii, la rândul lor, au exemplificat situaţii de interacţionare cu persoane cu diverse dizabilităţi (motorii, auditive, vizuale, cognitive etc.), în cadrul şcolii, în familie ori în comunitate.

18 aprilie
 Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, care deţine case de tip familial unde sunt cazaţi, îngrijiţi, hrăniţi şi sprijiniţi în procesul de şcolarizare copii transferaţi din centrele de plasamente, a participat, în cadrul parteneriatului cu Institutul pentru Drepturile Omului, la o sesiune de formare dedicată personalului propriu: asistenţi sociali, educatori, educatori sociali şi studenţi la asistenţă socială aflaţi în practică.
 IRDO a susţinut un curs care a vizat un drept al copilului nu întotdeauna aflat în prim-planul atenţiei adulţilor – dreptul la joc şi activităţi recreative. Având ca bază de plecare Observaţia Generală nr. 17 a Comitetului pentru drepturile copilului al ONU, în care detaliază în conceptele de odihnă şi vacanţă, activităţi recreative, participarea la viaţa culturală şi artistică, s-au discutat tipurile de joc, numeroasele consecinţe pozitive ale jocului, condiţiile în care jocul ar trebui să se desfăşoare (fără discriminare, excluziuni, violenţă; într-un mediu sănătos, lipsit de poluare; fără controlul şi direcţionarea excesivă a adulţilor, dar cu posibilitatea de a apela la ajutorul lor etc.), precum şi legătura care există între dreptul la joc şi alte drepturi ale copilului.


25-26 aprilie
 În cadrul parteneriatului instituţional existent între Casa Corpului Didactic Cluj şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, IRDO a susţinut două sesiuni de formare având ca obiect educaţia pentru drepturile omului adresate cadrelor didactice. La cele două cursuri cu tema „Între disciplina şcolară şi drepturile copilului” au participat 131 de persoane (cadre didactice de la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, personal nedidactic, cadre de conducere, personal din cadrul CCD Cluj) de la trei licee din Cluj-Napoca şi 2 şcoli gimnaziale din Floreşti.
 Cursul a prezentat drepturile omului şi drepturile copilului, subliniind că şcoala reprezintă garantul aplicării dreptului la educaţie al copilului şi faptul că procesul de educaţie trebuie să se desfăşoară într-un climat de respect reciproc între elevi, între aceştia şi profesori, între cadrele didactice şi părinţi.
 În sprijinul realizării acestui deziderat, Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul Internaţional cu privire la drepturile sociale, economice şi culturale, precum şi legile sectoriale interne, regulamentele (ROFUIP, ROI) trebuie să funcţioneze ca modalităţi de a susţine disciplina şi climatul de cooperare şi respect în cadrul şcolii.
 Pentru a aplica noile cunoştinţe dobândite, cadrele didactice au fost invitate ca, pornind de la exemple date de încălcare a regulamentelor şcolare ori a drepturilor omului sau copilului – şi ajutându-se de legislaţia avută la îndemână – să formuleze răspunsuri adecvate care să conducă la prevenirea sau rezolvarea unor conflicte ori a unor cazuri de indisciplină cu care profesorii se întâlnesc în munca de zi cu zi.

21 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat şi susţinut la sediul IRDO un curs privind aplicarea drepturilor persoanelor vârstnice aflate în îngrijire pe termen lung, în centre sau la domiciliu.
Cursul a fost conceput pornind de la un raport de monitorizare realizat pe acest domeniu de către Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale privind Drepturile Omului (European Network of National Human Rights Institutions – ENNHRI), din partea ţării noastre participând IRDO.
Monitorizarea a fost efectuată în cadrul mai multor centre din 6 ţări (Belgia, Croaţia, Germania, Lituania, România, Ungaria), raportul final intitulat „Avem aceleaşi drepturi” fiind dat publicităţii în 2017 şi conţinând atât constatări legate de practicile îngrijorătoare descoperite, cât şi sugestii şi recomandări de îmbunătăţire a calităţii vieţii vârstnicilor.
Printre acestea din urmă, formarea cadrelor care lucrează direct cu beneficiarii reprezintă un punct cheie. Astfel, cursul a avut ca scop conştientizarea drepturilor persoanelor vârstnice, care, pentru o mai bună şi eficientă înţelegere, au fost grupate în trei categorii: dimensiunea biologică, psihologică şi socială. Pentru fiecare dintre aceste categorii s-au prezentat şi discutat atât exemple de bune practici, cât şi mini-studii de caz.
La curs au fost prezenţi asistenţi sociali şi medicali din mai multe organizaţii publice şi private, care la rândul lor vor disemina în cadrul centrelor de unde provin atât rezultatele monitorizării, cât şi informaţiile referitoare la drepturile persoanelor vârstnice.

3 august
 În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, IRDO, prin Sectorul formare, a susţinut un curs de o zi pe tema protecţiei împotriva încălcării drepturilor pe Internet. Având ca ţintă în special protejarea minorilor – categorie vulnerabilă – prezentările, dezbaterile şi aplicaţiile ulterioare au vizat dreptul la liberă exprimare, la informare, la respectarea vieţii private, la protejarea împotriva oricărei forme de violenţă, precum şi dreptul la joc şi activităţi recreative. S-a discutat despre condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate în deplină siguranţă, ca şi despre modalităţile prin care ne putem proteja – inclusiv prin măsuri legale – împotriva încălcării lor.
La curs au participat 30 de reprezentanţi ai unor instituţii de la nivelul judeţului Constanţa, – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, Centrul Judeţean de Asistenţă Pedagogică Constanţa, Inspectoratul Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanţa, unităţi de învăţământ – printre localităţile participante la dezbatere numărându-se Năvodari, Medgidia, Valu lui Traian, Mangalia, Topsair, Agigea, Hârşova, Negru Vodă, Constanţa.
La finalul sesiunii de formare, profesorul psiholog Liliana Ţepeluş, din cadrul CJRAE Constanţa, a prezentat pe scurt prima etapă a unui proiect pe tema asigurării protecţiei în lumea virtuală a minorilor şi propunerile pentru a doua etapă care se pregăteşte din toamnă.

26 septembrie
 Institutul Român pentru Drepturile Omului, alături de partenerii de la United Way şi Muzeul Municipiului Bucureşti – palatul Şuţu – a susţinut un atelier de formare interactiv dedicat unui grup de 20 de copii vulnerabili (inclusiv de etnie romă), beneficiari ai programelor UWRo, aflaţi în îngrijirea mai multor organizaţii non-profit.
 Proiectul comun a pornit de la ideea că educaţia înseamnă cunoaştere de sine şi de către ceilalţi, iar însuşirea unor noţiuni fundamentale despre propriile drepturi conduce la o mai bună gestionare a relaţionărilor între copii – la şcoală şi în societate.
 Metoda de învăţare abordată în cadrul cursului, urmat de un atelier de desen, a fost una non-formală, ora de educaţie desfăşurându-se prin joc şi co-participare.
 Astfel, cursul intitulat „Drepturile copilului pentru copii” a vizat înţelegerea nevoii de a cunoaşte propriile drepturi şi libertăţi, dar şi a necesităţii de respectare a drepturilor de care şi ceilalţi trebuie să se bucure.
 Copiii participanţi s-au implicat în dezbaterea fiecărui drept, cu opinii proprii, şi au susţinut câte un drept preferat. La final, au primit bileţele cu câte un drept, pe care l-au reprezentat printr-un desen. Rând pe rând, la terminarea fiecărei lucrări, ceilalţi copii au încercat să ghicească dreptul reprezentat de fiecare.
 De asemenea, United Way – şi în contextul preluării preşedinţiei Consiliului European de către România – a realizat un mic sondaj relativ la sugestiile pe care copiii le-ar transmite autorităţilor, dacă ar avea posibilitatea, cu privire la soluţiile de îmbunătăţire a vieţii lor şi a comunităţii.
 Participanţii au fost răsplătiţi de partenerii proiectului cu diplome şi cadouri. Acestea din urmă au fost oferite de organizaţia United Way şi au constat în tricouri şi brăţări inscripţionate cu un mesaj util: „Asigură-te înainte de traversare!”. În plus, Muzeul Municipiului Bucureşti, a permis copiilor accesul gratuit în cadrul expoziţiilor.

 Mai multe detalii aici.

10 octombrie
În cadrul strategiei Institutului de formare a personalului din organizaţii neguvernamentale care lucrează direct cu minorii, s-a pus accentul pe necesitatea existenţei unui curs care să vizeze prezentarea de politici organizaţionale pe tematica „Dreptului la protecţie al copilului”. Acest curs a fost concretizat, cu sprijinul organizaţiei United Way România, prin intermediul căreia au participat la sesiunea de formare experţi (directori, coordonatori de proiecte, pedagogi şcolari, asistenţi sociali, profesori) din cadrul a 10 organizaţii (Asociaţia Touched Romania, Fundaţia YOYO, Fundaţia Providenţa, Asociaţia Ana şi copiii, Asociaţia Arhidiacon Ştefan, Şcoala Rut, Asociaţia Lindenfeld, Fundaţia Inocenţi, Liceul Mihail Kogălniceanu, Asociaţia ROI).
 Cursul a prezentat drepturile de protecţie ale copilului şi politicile de protecţie care ar putea fi implementate la nivel organizaţional, incluzând demersurile necesare pentru a asigura participarea copiilor (informarea despre propriile drepturi, includerea în procesul de concepere a politicilor de protecţie, un rol adaptat vârstei lor în adoptarea acestora); problematici relative la atitudinile şi comportamentele indicate sau proscrise; prevenirea abuzurilor; recunoaşterea, semnalarea şi reacţia promptă la acuzaţiile de abuz; recrutarea şi formarea personalului.
 Discuţiile ulterioare au evidenţiat şi câteva dintre problemele şi obstacolele cu care se confruntă cei care şi-au asumat misiunea dificilă de a aplica şi proteja drepturile copiilor, de cele mai multe ori aflaţi în situaţii vulnerabile.

 15 noiembrie
 La Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din Capitală, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs de formare pentru personalul didactic şi auxiliar al instituţiei de învăţământ. Având în vedere apropierea datei de 3 decembrie, când se sărbătoreşte Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi, sesiunea a avut ca obiect informarea asupra drepturilor persoanelor din această categorie vulnerabilă. S-a discutat, de asemenea, despre implementarea în mediul şcolar de politici şi bune practici, care să conducă la eliminarea tendinţelor discriminatorii – întâlnite în rândul elevilor sau al cadrelor didactice – pricinuite de existenţa unui handicap.
 S-a evidenţiat faptul că persoanele cu dizabilităţi pot fi victima unor discriminări multiple, condiţionărilor legate de handicap adăugându-li-se cele generate de gen, apartenenţă etnică, de clasă socială sau nivel de inserţie socială, de locuire (mediu urban sau rural), de grad de sărăcie etc.

 20 noiembrie
 Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului a fost marcată de Institutul Român pentru Drepturile Omului împreună cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 117 din Bucureşti. Două clase a V-a –  în programa cărora se studiază drepturile copilului – au participat la ateliere interactive dedicate toleranţei, empatiei şi acceptării reciproce. Tematica a vizat înţelegerea punctelor de vedere diferite asupra unei problematici sau realităţi şi a faptului că, deşi uneori perspectivele par complet diferite, între acestea pot exista puncte comune.
 Pentru a înţelege mai bine aceste lucruri, punctul de pornire a fost prezentarea unor imagini duble, care pot fi interpretate diferit, în funcţie de unghiul din care sunt percepute. După descifrarea imaginilor şi exprimarea părerilor, copiii au fost îndemnaţi să exemplifice cu situaţii reale existenţa a două puncte de vedere diferite care pot coexista.

 21 noiembrie
 La Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”, în cadrul proiectului intercultural desfăşurat la nivelul unităţii de învăţământ şi intitulat „Împreună pentru comunitate în An Centenar”, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs interactiv corespunzător unui obiectiv important al proiectului: dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare, cu accent pe tehnicile de comunicare nonviolentă. Astfel, tema aleasă a fost: „10 obstacole în calea comunicării”.
 Elevii a două clase – a VI-a şi a VII-a – au participat la dezvoltarea temei propuse şi au identificat mai multe impedimente în comunicare: ameninţările, acuzele, jignirile, interpretarea greşită etc.
 S-au exemplificat şi situaţii întâlnite de ei, la nivelul clasei sau în alte contexte sociale, în care existenţa unui obstacol de comunicare a condus la apariţia violenţei, sub formă verbală sau fizică.

3 decembrie
 Pentru conştientizarea importanţei Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, celebrată anual pe 3 decembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat o sesiune de ateliere la Şcoala Gimnazială nr. 88, la care au participat 3 clase a IV-a.
 Atelierele au avut ca obiect înţelegerea problemelor cu care se confruntă o persoană cu un anume tip de dizabilitate şi modalităţile de participare la ameliorarea obstacolelor provenite din mediul înconjurător sau din comunitate (reducerea sau eliminarea discriminărilor, creşterea gradului de toleranţă faţă de ceea ce este „diferit” etc.).
 Pentru aceasta, dincolo de discuţiile şi schimburile de idei avute cu elevii, s-a făcut o aplicaţie practică, în ideea de a facilita perceperea directă a dificultăţilor generate de o situaţie de handicap. Astfel, copiii au fost repartizaţi în grupe de câte 5, li s-au împărţit foi cu articole din Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului şi, câte un reprezentant pe grupă, „a citit” articolul repartizat. „Cititul” s-a realizat însă numai prin mişcarea buzelor, fără sunete, în aşa fel încât restul copiilor să fie nevoiţi să descifreze şi să interpreteze mesajul de pe buze. Echipa fiecărui reprezentant a avut misiunea de a ghici spusele articolului şi de a le reda cu voce tare cât mai fidel. Feedback-ul a demonstrat că provocarea, dincolo de situaţia inedită, a făcut să se perceapă numeroasele dificultăţi cu care se confruntă o persoană cu hipoacuzie.
 S-a solicitat copiilor să arate cum li s-a părut aplicaţia, cum s-au simţit pe parcursul acesteia (obosiţi, frustraţi, entuziasmaţi etc.), ce fel de obstacole au întâmpinat, cât de dificil li s-a părut să vorbească astfel şi să descifreze mesajele (de reţinut că numai aproximativ o treime dintr-o conversaţie care se poartă prin citirea de pe buze se poate înţelege) şi care cred că sunt metodele prin care o persoană cu probleme de auz poate fi ajutată. La final, s-au enumerat şi exemplificat drepturile pe care un copil aflat într-o astfel de situaţie le poate concretiza şi care sunt drepturile pe care nu le poate actualiza pe deplin.