Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.
 O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.
 Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

Anul 2018

30 ianuarie
 De Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală, Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin Sectorul formare, a organizat, în parteneriat cu Şcoala gimnazială nr. 88 din Bucureşti, un atelier dedicat înţelegerii mecanismului unui conflict, tipurilor de conflict şi variatelor forme de violenţă, cu scopul de a-i face pe cei mici să conştientizeze care sunt reacţiile care pot conduce la un deznodământ violent şi care sunt, dimpotrivă, soluţiile nonviolente la orice dispută.
 Atelierul s-a desfăşurat succesiv la trei clase primare, cei mici exemplificând tipurile de conflicte obişnuite în fiecare colectiv şi posibile soluţii pentru a le rezolva paşnic.
 Un joc exemplificator, intitulat Eşarfa prieteniei, a încheiat atelierul, copiii fiind invitaţi să reprezinte, prin noduri, diversele conflicte apărute între ei şi să înţeleagă în ce mod aceste noduri dăunează unei bune relaţii de colegialitate.

7 februarie
 La sediul Fundaţiei Filantropice Metropolis, gazdă a numeroşi copii aflaţi în dificultate, Sectorul Formare al IRDO a susţinut o mini-dezbatere pe tema „Cum reacţionez în cazul unui conflict?”. Scopul acesteia a fost acela de a-i face ce cei mici să conştientizeze că felul în care aleg să răspundă unei situaţii conflictuale este determinat de personalitatea fiecăruia, de modul de desfăşurare a conflictelor anterioare şi de felul în care s-au simţit prin implicarea voită sau nevoită într-o dispută. O situaţie conflictuală fictivă a fost punctul de pornire, oferindu-se cinci tipuri de soluţii, dintre care copiii au ales pe cea care îi reprezintă cel mai mult. Fiecare tip de răspuns a fost asociat cu o culoare, pentru a fi mai uşor de reţinut. În etapa următoare, copiii au ales soluţia cea mai eficientă, din punctul lor de vedere, pentru a putea pune capăt conflictului, fără a prejudicia o relaţie de prietenie.

13 februarie-13 martie
 Cum în luna februarie se celebrează anual Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet, elevii a două clase a VIII-a de la Şcoala gimnazială „prof. Ion Vişoiu” au fost invitaţi să reflecteze la pericolul potenţial de încălcare a drepturilor copiilor pe care lumea virtuală – motoare de căutare, jocuri online, reţele de socializare, chat-uri – îl poate conţine. Prin intermediul unor cartonaşe care prezintă situaţii ipotetice, copiii au fost îndemnaţi să analizeze diferite problematici, în funcţie de cartonaşul primit, şi să arate care ar fi dreptul încălcat şi, mai ales, care ar fi reacţiile lor şi măsurile care se pot întreprinde pentru a semnala sau soluţiona problema.
Copiii au primit răgazul de a se documenta asupra problemei, iar răspunsurile au fost premiate cu diplome pentru întreaga clasă. În marea majoritate a cazurilor, copiii au identificat în mod corect dreptul încălcat (la imagine, la viaţă privată, la informare, la sănătate, la demnitate) de situaţiile prezentate şi au arătat ce măsuri ar putea lua pentru rezolvarea situaţiei (semnalarea unor comentarii nepotrivite administratorului unui site, raportarea către autorităţi a unor remarce rasiste, apelarea la modalităţi de a bloca anumite conţinuturi, anunţarea adulţilor în legătură cu anumite discuţii/imagini şocante, cererea de înlăturare a datelo
10 mair personale din conţinutul unui site).

21 februarie
 De Ziua Internaţională a Limbii Materne, Sectorul formare al IRDO a conceput şi susţinut un atelier interactiv dedicat copiilor de nivel primar, în colaborare cu Şcoala nr. 97 din Capitală. Copiii participanţi – de la trei clase de a III-a (în total 90) ale şcolii – au descoperit ce înseamnă limbă maternă şi limbă oficială, au aflat informaţii despre minorităţile din România şi faptul că acestea au dreptul la utilizarea propriei limbi. De asemenea, s-a discutat despre drepturile lingvistice pe care orice comunitate minoritară le are şi modalităţile prin care ele se actualizează. Pentru a evidenţia importanţa perpetuării moştenirii lingvistice la nivel global, s-a comentat un top al limbilor pe cale de dispariţie. Atelierul s-a încheiat cu un mini-quiz, care a verificat şi sintetizat cunoştinţele dobândite.

20 aprilie
 Ziua Pământului (22 aprilie) a fost sărbătorită în avans, vineri, 20 aprilie, la o şcoală din Bucureşti, împreună cu două clase primare (a III-a şi 0). Activitatea a presupus plantarea de flori în curtea şcolii de către copiii organizaţi pe echipe şi prezentarea importanţei evenimentului celebrat. Cum în acest an Ziua Pământului (ajunsă la a 48-a ediţie) a avut ca temă principală limitarea poluării cu deşeuri din plastic, copiilor li s-a vorbit, în contextul mai larg al necesităţii protejării mediului înconjurător, şi despre importanţa reciclării produselor din acest material. Evenimentul a făcut obiectul unui parteneriat între IRDO şi Carrefour, retailer care a furnizat copiilor florile şi echipamentul necesar plantării, sponsorizând astfel activitatea.
 Prin crearea acestui triplu parteneriat, IRDO şi-a propus pe de o parte să încurajeze responsabilitatea socială şi să joace rolul de intermediar în consolidarea colaborării la nivel comunitar dintre diverşi actori sociali (şcoală, părinţi, instituţii, firme locale) şi, pe de altă parte, să sublinieze necesitatea demersurilor de conştientizare, de la vârste mici, a unei relaţionări cât mai respectuoase cu mediul înconjurător.

7 mai – Ziua europeană pentru viaţă independentă – recunoaşterea şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
 Dezbatere pe tema „Bariere în calea unei vieţi independente”
 Încă din 2014, în data de 5 mai a fiecărui an, Reţeaua Europeană pentru Viaţă Independentă, marchează Ziua Europeană pentru Viaţă independentă. Cu acest prilej, persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă celebrează dreptul la autodeterminare.
 Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în data de 7 mai 2018, în sala de şedinţe a Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, o dezbatere publică cu tema: „Bariere în calea unei vieţi independente”. Au participat reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului, ai autorităţilor publice şi ai ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
 Dezbaterea s-a axat pe cele opt direcţii principale de acţiune cuprinse în Strategia Naţională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, 2016-2020”, care vizează implementarea în România a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Cele opt direcţii de acţiune sunt: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare profesională, protecţie socială, sănătate, statistici şi colectarea datelor.
 În cadrul dezbaterii, s-a propus o nouă abordare cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi, prin identificarea şi iniţierea unor măsuri care să permită o reală integrare a acestora şi o participare activă la viaţa comunităţii. Crearea şi asigurarea unei vieţi independente pentru persoanele cu dizabilităţi presupune schimbări nu numai la nivel legislativ, ci şi la nivel mental, ceea ce implică responsabilitate, schimbarea mentalităţilor, solidaritate şi respect pentru demnitatea umană. Prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, România a recunoscut dreptul acestora de a trăi în comunitate independent şi cu şanse egale. Legat de respectarea şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, s-a discutat despre numeroasele bariere care încă există în calea unei vieţi independente: discriminarea, lipsa accesibilităţii în instituţii publice, necesitatea subtitrării emisiunilor TV în limbajul celor cu deficienţe de auz, lipsa interpreţilor în instituţiile publice pentru aceste persoane, accesul la servicii de sănătate, accesul la vot, asigurarea transportului public. Fără aceste facilităţi persoana cu dizabilităţi nu va putea avea o viaţă cu adevărat independentă.
 Consiliul Naţional al Dizabilităţii este membru al reţelei Europene pentru viaţă independentă şi al Forumului European pentru Dizabilităţi.

10 mai
   La colegiul Naţional „Octav Onicescu” din Capitală, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europei, s-a organizat, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, în cadrul Clubului european al liceului, o sesiune de prezentări şi dezbateri asupra drepturilor omului, valorilor europene şi a viitorului tinerilor în Uniunea Europeană.
   Elevii tuturor claselor (de la a IX-a la a XII-a) au pregătit atât materiale de prezentare a opiniilor proprii referitoare la libertatea de exprimare, obiectivele de dezvoltare durabilă, Internet şi mass-media, egalitatea de gen şi stoparea violenţei împotriva femeii. De asemenea, au avut loc dezbateri tematice asupra unor subiecte de interes pentru tânăra generaţie şi pentru felul în care tinerii îşi concept viitorul în cadrul comunităţii europene: diferenţele dintre urban şi rural în cazul dreptului la educaţie, felul diferit în care sunt percepute în rândul tinerilor oportunităţile oferite de  Uniunea Europeană. Dezbaterile au avut scopul de a ridica probleme de actualitate şi de a oferi, la nivel conceptual, posibile soluţii, ca prim pas în dezvoltarea capacităţii tinerei generaţii de a-şi face cunoscute şi a-şi argumenta punctele de vedere, de a se implica social şi de a participa cu propriile forţe la construirea lumii de mâine.
   IRDO a propus o dezbatere pe tema „Nediscriminarea în raport cu comunitatea romă”, actualizată printr-un joc de reflecţie asupra tipurilor de discurs întâlnite în mediul virtual.

  Pentru mai multe informaţii:
- Pagina de facebook a Consiliului Național al Dizabilității
- Agenda Evenimentului
- Comunicat Agerpress

Arhivă

2014   2015   2016   2017