Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.
 O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.
 Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

Anul 2018

Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoală (30 ianuarie)
 De Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în parteneriat cu Şcoala gimnazială nr. 88 din Bucureşti, un atelier dedicat înţelegerii mecanismului unui conflict, tipurilor de conflict şi variatelor forme de violenţă, cu scopul de a-i face pe cei mici să conştientizeze care sunt reacţiile care pot conduce la un deznodământ violent şi care sunt, dimpotrivă, soluţiile nonviolente la orice dispută.
 Atelierul s-a desfăşurat succesiv la trei clase primare, cei mici exemplificând tipurile de conflicte obişnuite în fiecare colectiv şi posibile soluţii pentru a le rezolva paşnic.
 Un joc exemplificator, intitulat Eşarfa prieteniei, a încheiat atelierul, copiii fiind invitaţi să reprezinte, prin noduri, diversele conflicte apărute între ei şi să înţeleagă în ce mod aceste noduri dăunează unei bune relaţii de colegialitate.

7 februarie
 La sediul Fundaţiei Filantropice Metropolis, gazdă a numeroşi copii aflaţi în dificultate, IRDO a susţinut o dezbatere pe tema „Cum reacţionez în cazul unui conflict?”. Scopul acesteia a fost acela de a-i face ce cei mici să conştientizeze că felul în care aleg să răspundă unei situaţii conflictuale este determinat de personalitatea fiecăruia, de modul de desfăşurare a conflictelor anterioare şi de felul în care s-au simţit prin implicarea voită sau nevoită într-o dispută. O situaţie conflictuală fictivă a fost punctul de pornire, oferindu-se cinci tipuri de soluţii, dintre care copiii au ales pe cea care îi reprezintă cel mai mult. Fiecare tip de răspuns a fost asociat cu o culoare, pentru a fi mai uşor de reţinut. În etapa următoare, copiii au ales soluţia cea mai eficientă, din punctul lor de vedere, pentru a putea pune capăt conflictului, fără a prejudicia o relaţie de prietenie.

13-20 februarie
 Cum în luna februarie se celebrează anual Ziua internaţională a siguranţei pe internet, elevii Şcolii gimnaziale „Prof. Ion Vişoiu” au fost invitaţi să reflecteze la pericolul potenţial de încălcare a drepturilor copiilor pe care lumea virtuală – motoare de căutare, jocuri online, reţele de socializare, chat-uri – îl poate conţine. Prin intermediul unor cartonaşe care prezintă situaţii ipotetice, copiii au fost îndemnaţi să analizeze diferite problematici, în funcţie de cartonaşul primit, şi să arate care ar fi dreptul încălcat şi, mai ales, care ar fi reacţiile lor şi măsurile care se pot întreprinde pentru a semnala sau soluţiona problema.
 Pentru a se documenta asupra problemei, copiii au primit un răgaz de o săptămână, urmând ca răspunsurile să fie centralizate, iar participanţii să fie răsplătiţi prin diplome.

15 martie
 În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului va organiza atelierul-dezbatere intitulat „Între disciplina şcolară şi drepturile copilului”. Atelierul va prezenta drepturile celor mici, aşa cum apar acestea menţionate în Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului, subliniind drepturile care sunt cu precădere de interes prin prisma contextului şcolar, cu referire la responsabilităţile ce revin elevilor şi cadrelor didactice în aplicarea acestora. De asemenea, se vor lua în discuţie modificările la ROFUIP şi modalităţile prin care regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară pot servi ca instrumente de respectare a disciplinei şcolare şi a concretizării respectării drepturilor copilului în unităţile de învăţământ. La atelier vor participa atât cadre didactice, cât şi reprezentanţi ai consiliilor de elevi şi părinţi.

 

Arhivă

2014   2015   2016   2017