Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.
 O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.
 Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

 Anul 2018

Arhivă ianuarie-iunie 2018

14 septembrie
 În cadrul unei colaborări extinse între structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, şi anume Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, care a condus la crearea şi implementarea „Planului de măsuri comune în vederea prevenirii corupţiei în contextul migraţiei ilegale”, cu etapizarea unor acţiuni şi evenimente dedicate, pe 14 septembrie a avut loc o nouă întrunire de lucru şi dezbateri. Ocazia a fost reprezentată de convocarea şefilor structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, desfăşurată la Bucureşti, la Centrul Cultural al M.A.I.
 Alături de Robert Neacşu, din cadrul Serviciului Prevenire al Direcţiei Generale Anticorupţie, care a făcut o scurtă prezentare a activităţilor comune întreprinse în cadrul Planului adoptat, la convocare a fost invitat Institutul Român pentru Drepturile Omului, al cărui reprezentant a prezentat un material vizând promovarea şi protejarea drepturilor omului din perspectiva forţelor de poliţie, cu aplicabilitate pe domeniul sensibil al migraţiei. S-au trecut în revistă tematici precum: rolul responsabililor cu aplicarea legii în protejarea drepturilor omului, conform documentelor internaţionale şi regionale cu o relevanţă sporită pentru cadrele din poliţie, şi drepturile migranţilor, cu accentuarea necesităţii de adaptabilitate a măsurilor în cazuri speciale sau în situaţii vizând persoane/categorii vulnerabile: migranţii victime ale infracţiunilor, refugiaţii sau solicitanţii de azil, copiii sau persoanele cu nevoi speciale.

25 septembrie
 „Planul de măsuri comune în vederea prevenirii corupţiei în contextul migraţiei ilegale” al celor trei structuri implicate de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspectoratul General – a prevăzut, în anul 2018, mai multe acţiuni în parteneriat cu alte instituţii care au competenţa şi expertiza necesare pentru a aborda din perspective variate problematica imigraţiei ilegale şi prevenirea corupţiei. Una dintre instituţiile invitate în cadrul acestei colaborări interinstituţionale a fost Institutul Român pentru Drepturile Omului. Dacă în prima etapă a colaborării a avut loc o întâlnire între specialiştii IRDO şi cei din cadrul IGI, o a doua etapă s-a concretizat printr-o dezbatere care a avut loc la Poliţia de Frontieră şi în care au fost vizate tematici precum nediscriminarea, realizarea unui profiling care să nu aibă ca punct de pornire o „caracteristică protejată”  (sexul, rasa, culoarea pielii, originea etnică sau socială, limba, religia, convingerile, opiniile politice, apartenenţa la o minoritate, statutul social, naşterea, handicapul, vârsta, relaţionarea cu minorităţile etc).
 Participanţii la sesiunea de informare, în număr de 24, au aparţinut mai multor unor departamente ale structurii, printre care: Serviciul formare iniţială şi continuă, Juridic, Supravegherea frontierei, Control, Coordonare aeroporturi, revista „Frontiera” De precizat că, în continuarea implementării măsurilor din ,,Planul comun de măsuri în vederea prevenirii corupţiei, în contextul migraţiei ilegale”, cele trei structuri amintite au mai organizat întâlniri cu structuri partenere din ţări precum Moldova, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Ungaria, în viitor dorindu-se şi invitarea unor reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care să prezinte aspecte privind migraţia, azilul, corupţia.

5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei
 Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, vineri, 5 octombrie 2018, s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, un program educativ dedicat sărbătoririi acestei zile, cu tema „Rolul educaţiei în societatea actuală”, organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Fundaţia „Adolescenţa”. Programul a continuat cu un spectacol de jazz susţinut de Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti.
 În cadrul programului, la care au participat elevi din mai multe clase precum şi cadre didactice, s-a făcut o prezentare PowerPoint în care s-a evidenţiat semnificaţia Zilei Mondiale a Educaţiei. Anul acesta, la aniversarea a 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Ziua Mondială a Educaţiei are ca temă „O educaţie de calitate se realizează cu cadre didactice calificate”, tocmai pentru a sublinia rolul major pe care îl au profesorii şi educatorii în îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor şi pentru a reafirma angajamentul de a creşte calitatea actului de învăţământ la nivel mondial. Creşterea substanţială a numărului de profesori calificaţi, inclusiv prin cooperarea internaţională pentru formarea în ţări dezvoltate, în special a acelora care provin din ţările cele mai puţin dezvoltate, este şi unul dintre obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030.
 Echipe formate din doi sau mai mulţi elevi au contribuit cu referate, eseuri, prezentări PowerPoint despre educaţie şi şcoală în general. Printre temele abordate au fost: şcoala prin ochii elevilor, rolul educaţiei în societatea actuală, şcoala de ieri şi şcoala de astăzi.
 Talentul artistic al elevilor s-a făcut remarcat şi prin realizarea unor planşe cu imagini şi desene în care a fost abordată aceeaşi temă a dreptului la educaţie.
 Vorbind despre educaţie, marele filozof al Greciei Antice, Platon spunea: „Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul”. Într-adevăr ea reprezintă cheia reuşitei profesionale pentru încadrarea individului într-un context social dat şi asigurarea condiţiilor optime de exprimare a personalităţii lui.
 Activitatea a avut ca scop îmbogăţirea culturii generale a elevilor cu informaţii despre semnificaţia şi importanţa zilei de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei, prin organizarea unor activităţi practice pentru formarea abilităţilor de comunicare şi tehnice.

16 octombrie
 Liceul Tehnic „Carol I” a fost gazda unui eveniment dedicat egalităţii de gen, în cadrul unui proiect cofinanţat prin programul Erasmus + (No. 2017-1-FR01-KA219-037270). Prin atelierele, întrunirile, dezbaterile,  activităţile desfăşurate de elevi pe parcursul proiectului – care a debutat în 2017 – participanţii şi-au propus sensibilizarea, responsabilizarea şi mobilizarea elevilor pentru a respinge comportamentele discriminatorii la adresa femeilor.
 La întrunirea din 16 octombrie, de la Bucureşti, elevii participanţi, provenind din 5 ţări (Bulgaria, Franţa, Italia, Portugalia şi România), au abordat mai multe faţete ale discriminării împotriva femeilor – violenţa şi abuzurile sexuale, violenţa fizică, aspecte ale discriminării la nivel de societate, comunitate şi familie, discriminarea la locul de muncă sau la angajare, stereotipurile etc. – prin prezentări interactive, care evidenţiat situaţii punctuale, dar care sunt simptomatice pentru problematica la nivel european.
 Fiecare faţetă a fost prezentată într-un mod dinamic şi de impact, prin intermediul unor interviuri realizate în cadrul liceelor ori sondaje, statistici, scenete live etc.
 De asemenea, un alt punct relevant al proiectului a fost susţinerea tuturor prezentărilor în franceză, pentru a încuraja schimburile interculturale şi plurilingvismul, ca instrumente utile în exersarea drepturilor de cetăţeni europeni.
 Echipa română, coordonată de profesor Teodora Buică, a prezentat un teatru forum în care s-a pus accentul pe discriminările de gen, rasă şi culoarea pielii etc. care pot interveni în demersurile de selectare a candidaturilor pentru un post.
 La eveniment au fost invitaţi colaboratori ai echipei române şi reprezentanţi ai instituţiilor care au sprijinit demersurile din cadrul proiectului: Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul Francez, Inspectoratul Şcolar, Proedus etc.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus găsiți aici (fr).

19 octombrie
Vineri, 19 octombrie 2018, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost oaspetele elevilor Şcolii gimnaziale George Poboran din Slatina. Tinerii, premiaţi la concursurile naţionale privind drepturile omului şi-au făcut cunoscute proiectele educaţionale în care s-au implicat şi ale căror obiective comune le reprezintă democraţia, toleranţa şi voluntariatul.
Domnul Adrian Bulgaru, director IRDO, le-a prezentat copiilor importanţa educaţiei pentru drepturile omului, a educaţiei în general şi a respectului faţă de valori. De asemenea, domnul director a amintit elevilor că peste câteva zile vom sărbători Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite, subliniind importanţa Cartei Naţiunilor Unite, şi arătând scopul şi principiile care stau la baza misiunii şi activităţilor ONU.
  
Detalii și imagini

24 octombrie, Ziua Organizației Națiunilor Unite
 În fiecare an, la 24 octombrie, se celebrează Ziua Naţiunilor Unite, pentru a marca intrarea în vigoare în 1945, a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), tratatul prin care s-a înfiinţat Organizaţia Naţiunilor Unite. Evenimentele organizate în această zi în cele 193 de state membre sunt dedicate promovării obiectivelor şi realizărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 Cu această ocazie, miercuri, 24 octombrie, Institutul Român pentru Drepturile Omul (IRDO) în colaborare cu Fundaţia „Adolescenţa”, cu elevi ai Colegiului „Spiru Haret” din Ploieşti, au organizat un atelier cu tema „Drepturile omului în sistemul ONU”  la Centrul de Documentare şi Informare (CDI) al colegiului, pentru marcarea Zilei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
 În deschiderea manifestării a fost prezentată printr-un material realizat în PowerPoint semnificaţia zilei ONU, scopul şi sarcinile care îi revin organizaţiei, principiile care stau la baza constituirii ei, structura organizatorică precum şi atribuţiile care îi revin fiecărui organism din structura ONU.
 De asemenea au  fost vizionate prezentări media, unde au fost evidenţiate principalele evenimente care au avut loc în cursul anului 2018, în cadrul Adunării Generale ONU, culminând cu cea de-a 73 sesiune ONU din 24 septembrie 2018, dedicată centenarului naşterii lui Nelson Mandela.
 În cadrul manifestării s-a subliniat şi importanţa primului document cu vocaţie universală, proclamat şi adoptat de Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, care stabileşte o concepţie unitară a comunităţii internaţionale despre drepturile şi libertăţile omului, Declaraţia universală a drepturilor omului, care anul acesta la 10 decembrie, marchează cea de-a 70 aniversare.
 S-a dat citire şi mesajului Secretarului General ONU, Antonio Gutterres, adresat cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite.  Prin această acţiune s-a urmărit reînnoirea cunoştinţelor şi dobândirea unor cunoştinţe noi, pentru elevii claselor a IX participanţi la eveniment, despre semnificaţia ONU, importanţa actuală a activităţii înaltului forum mondial în protecţia şi promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi bunei guvernări care alături de pace, securitate, dezarmare, dezvoltare, eradicarea sărăciei şi protecţia mediului se numără printre obiectivele cheie ale organizaţiei mondiale.

 Mai multe detalii găsiți aici.

27 octombrie
 Conferinţa „Acces şi participare la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi”, desfăşurată în perioada 26-27 octombrie la Bucureşti şi organizată de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru Educaţie Incluzivă, a fost un prilej de dezbatere pe trei componente fundamentale ale problematicii: legislaţie, monitorizare şi asigurarea practicilor adecvate la clasă.
 Conferinţa a reunit specialişti din mediul universitar şi cercetare, instituţii publice cu atribuţii în domeniu, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi organizaţii neguvernamentale, cu această ocazie lansându-se şi un Manifest.
 Reprezentantul IRDO a avut o scurtă intervenţie care a evidenţiat, cu exemple concrete – din experienţa Institutului în colaborarea cu actorii importanţi din sistemul de învăţământ – obstacolele care, la ora actuală, pot împiedica realizarea unei educaţii incluzive pentru persoanele cu dizabilităţi. S-a subliniat, de asemenea, importanţa informării corecte asupra drepturilor acestei categorii vulnerabile şi a formării personalului din mediul şcolar (directori, cadre didactice, consilieri şcolari), dar şi a elevilor şi părinţilor.

Mai multe detalii găsiți aici.

2 noiembrie
La Casa Corpului Didactic Cluj, partenerul Institutului Român pentru Drepturile Omului şi al Ministerului Educaţiei Naţionale în organizarea şi desfăşurarea ,,Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii”, s-a realizat o primă etapă de jurizare a materialelor primite din ţară de la cadrele didactice participante.
De asemenea, la CCD Cluj s-a creat un spaţiu expoziţional, unde lucrările provenite din Bucureşti, Caraş-Severin, Maramureş, Brăila, Cluj pot fi vizionate în perioada 29 octombrie-22 noiembrie.
Jurizarea şi premierea la nivel naţional vor avea loc în cursul lunii noiembrie, la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului din Bucureşti.


Mai multe detalii aici.
Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.

9 noiembrie, Ziua internaţională de combatere a fascismului şi antisemitismului
 Ca în fiecare an Institutul Român pentru Drepturile Omului se alătură campaniei de combatere a fascismului şi antisemitismului, iniţiativă a comunităţii internaţionale de a crea un front comun împotriva violenţelor şi a ideologiilor inspirate de ură şi xenofobie.
IRDO, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret”, a organizat în cadrul proiectului „Şcoala altfel” evenimentul „Apărători ai drepturilor omului în acţiune”. Elevii claselor X–XI au prezentat sub diferite forme – videoclipuri, afişe, articole, poveşti de viaţă – tema recurenţei extremismului. De la progromul din 9 noiembrie 1938, dată simbolică a declanşării celui mai întunecat eveniment din istoria recentă – Holocaustul, fascismul şi antisemitismul nu au dispărut. Ele continuă să se manifeste sub forme noi iar combaterea extremismului în zilele noastre nu reprezintă un act radical, ci o necesitate. Pentru materialele video şi afişele din cadrul prezentării, IRDO a avut, ca în fiecare an, sprijinul organizaţiei UNITED for Intercultural Action – reţeaua europeană de ONGuri care militează împotriva naţionalismului, neofascismului, pentru drepturile migranţilor, refugiaţior şi ale minorităţilor, a cărei activitate este susţinută de 560 de ONGuri din întreaga lume.
Ziua de 9 noiembrie are două semnificaţii. Prima este comemorarea victimelor progromului din 1938, supranumit şi „Noaptea de cristal” sau „Noaptea vitrinelor sparte”, când autorităţile fasciste au incitat la violenţă populaţia şi studenţimea germană. În acea noapte au fost incendiate sinagogi şi au fost distruse vitrinele magazinelor evreieşti, iar proprietarii acestora au fost agresaţi şi bătuţi. Aşa a început prigonirea evreilor, data de 9 noiembire reprezentând în mod simbolic data declanşării Holocaustului.
Cea de a doua semnificaţie a zilei de 9 noiembrie pentru societatea contemporană este lansarea către publicul larg a unui semnal de alarmă în scopul conştientizării pericolului actual al mişcărilor naţionaliste şi de extremă dreaptă a căror recurenţă atinge un indice îngrijorător la ora actuală. Elevii au prezentat din perspectivă proprie cum văd ei lupta împotriva neofascismului şi a reapariţiei mesajelor motivate de ură, xenofobie şi extremism. Timpul care s-a scurs de la Holocaust nu trebuie să fie un pretext pentru scufundarea treptată în uitare a acestei tragedii a umanităţii, deoarece cu cât vom uita ceea ce s-a întâmplat, cu atât vom fi mai expuşi la noile valuri de ură şi violenţă.

 Mai multe detalii despre Ziua internațională de combatere a fascismului și antisemitismului puteți găsi pe facebook aici (en) și aici (en) sau pe pagina de Internet a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) dedicată antisemitismului (en).

 16 noiembrie – Ziua Internațională a Toleranței
 Evenimentul, organizat şi desfăşurat la Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” din Pucioasa, a cuprins o serie de acţiuni ce au avut ca scop sensibilizarea şi educarea tinerilor în spiritul toleranţei.
 În cadrul şcolii a fost organizat concursul de afişe denumit „E timpul pentru toleranţă”, în care elevii, atât din ciclul primar cât şi gimnazial, au putut să creioneze, conceptul de „toleranţă” aşa cum îl percep ei, în viziunea lor. În cele 80 de lucrări realizate, copiii au exprimat prin imaginaţie şi culoare conceptul de „toleranţă” atât ca valoare definitorie a personalităţii umane cât şi interpretat în sensul larg, prin capacitatea de a-i accepta, a-i înţelege şi a relaţiona cu cei din jur indiferent de naţionalitate, culoare, etnie, limbă, religie, cultură etc. În această zi a avut loc premierea celor 8 lucrări câştigătoare de către institut, oferindu-se cărţi de la editurile Corint şi Epica, în baza parteneriatului încheiat cu acestea, care are scopul de a promova dragostea faţă de lectură şi respectul faţă de valori.
 Tot cu acest prilej, au fost premiaţi şi câştigătorii Concursului „Democraţie şi Toleranţă” din anul 2018, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, prin persoana domnului prof. Sorin Ion, inspectorul şcolar general şi a doamnei prof. Cristina Stroe, inspectorul şcolar general adjunct.
 A urmat dezbaterea sugestiv intitulată „Toleranţa şi drepturile omului”, un adevărat dialog ce a avut loc între elevii participanţi la Concursul naţional „Democraţie şi Toleranţă” de-a lungul anilor, alături de profesorii lor, Georgiana Vintilă, Florina Diaconu şi Gabriela Diaconescu, elevi din Consiliul elevilor, reprezentanţi ai profesorilor şi părinţilor şi reprezentanţii IRDO. Copiii au fost curioşi să afle care sunt cele mai importante drepturi ale lor, din punctul de vedere al directorului Institutului, domnul Adrian Bulgaru, dar şi care au fost cele mai grave cazuri de încălcare a drepturilor întâlnite de acesta. Iar pentru că au găsit deschidere totală, s-a decis continuarea dialogului alături de autorităţile locale, la Primăria Oraşului Pucioasa.
 Mai multe detalii aici. Afişele câştigătoare pot fi vizualizate aici.

 19 noiembrie
 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, sărbătorită în fiecare an pe 20 noiembrie şi a Zilei internaţionale de prevenire a abuzului asupra copilului, marcată pe 19 noiembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti şi Asociaţia „Adolescenţa”, a organizat pe 19 noiembrie un program educativ desfăşurat sub forma unui atelier cu tema „Sunt copil, am drepturi”, cu participarea elevilor clasei a V-a a Şcolii Gimnaziale „Radu Stanian” din Ploieşti. În cadrul programului s-a făcut şi o prezentare în PowerPoint a semnificaţiei acestor zile, subliniindu-se că drepturile copiilor au fost recunoscute încă după primul război mondial, prin adoptarea Convenţiei de la Geneva asupra drepturilor Copilului din 1924.
 Preocuparea pentru recunoaşterea şi vegherea modului în care sunt respectate drepturile copilului au continuat şi în următoarele decenii. În 1959, ONU a adoptat „Declaraţia Drepturilor Copilului” şi 30 de ani mai târziu, în 1989, a fost adoptată „Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului” – primul document internaţional menit să recunoască toate drepturile legale de care trebuie să beneficieze copiii din întreaga lume.
 În continuare acţiunea s-a desfăşurat sub forma unui atelier interactiv, prin care copiii au pus întrebări şi au dat răspunsuri asupra modului cum văd ei diferitele drepturi stipulate în Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului.
 De asemenea, a avut loc şi un concurs de desene având ca temă ilustrarea unuia sau mai multor drepturi din Convenţia ONU asupra drepturilor copilului. Juriul format din reprezentantul IRDO şi din cel al şcolii a oferit diplome copiilor câştigători ai concursului, pentru cele mai sugestive desene.
 Prin această acţiune s-a urmărit înţelegerea de către copii a drepturilor lor aşa cum sunt stipulate în Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului, dar şi responsabilităţile care derivă din fiecare drept, astfel încât fiecare copil să meargă la şcoală, să fie ferit de pericole, pentru a-şi valorifica la maxim potenţialul.

27-28 noiembrie
 În cadrul evenimentelor de celebrare a Centenarului, în oraşul Negru Vodă, judeţul Constanţa, s-a organizat un festival de identitate naţională, gândită ca parte a mozaicului cultural european, cu atât mai mult cu cât zona Dobrogei reprezintă, la rândul ei, un peisaj multietnic şi multicultural.
 Festivalul a fost gândit pe parcursul a două zile de sărbătoare, întreaga comunitate locală (Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; Primăria Negru Vodă; Poliţia; Poliţia de frontieră; Casa de cultură Negru Vodă; părinţii) participând la crearea momentelor festive, sub coordonarea directoarei Liceului Teoretic „Negru Vodă”, Natalia Palas, liceu care are în gestionare învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal de la nivelul oraşului.
 Astfel, copiii au prezentat obiceiurile, costumele tradiţionale şi bucătăria locală din cadrul a opt provincii româneşti şi au creat afişe cu simbolurile şi informaţiile reprezentative despre acestea. De asemenea, copiii au creat o capsulă a timpului, cu mesaje din acest important an Centenar către viitor. Acestea au fost strânse şi aşezate într-o casetă din sticlă, care va fi păstrată în liceu.
 În cea de-a doua zi, peste 500 de persoane au participat la un spectacol organizat de elevii comunităţii (de la nivel de grădiniţă până la liceu), spectacol în care cântecele, jocurile, recitările de poezii au fost elementele principale, la nivelul oraşului funcţionând ansambluri folclorice organizate pe trei niveluri de vârste, cu participări la festivaluri internaţionale.
 Institutul Român pentru Drepturile Omului, în calitate de invitat, a susţinut, prin reprezentantul său, un material despre identitatea naţională şi identitatea europeană. Simbolurile, arta, istoria comună reprezintă adevărate cărţi de identitate, prin care ne prezentăm altora ca popor european.
 Dintre acestea, costumul popular – subiectul materialului prezentat – este poate cel mai vechi şi mai frumos document – material şi spiritual –, care încifrează sintetic „datele noastre de identificare” şi care ne reprezintă în marea comunitate a popoarelor Europei unite.

3 decembrie – Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
 Nazarcea Grup – o poveste de succes

 În fiecare an, pe 3 decembrie este sărbătorită Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, proclamată prin Rezoluţia 47/3 din 1992 de către Adunarea Generală a ONU. Prin marcarea acestei zile, comunitatea internaţională îşi propune promovarea unei mai bune înţelegeri a numeroaselor probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, în vederea susţinerii demnităţii şi drepturilor acestora. Tema aleasă pentru acest an este „Împuternicirea persoanelor cu dizabilităţi, asigurarea incluziunii şi egalităţii” şi se axează pe incluziune în consens cu obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030. Planul ambiţios al Agendei de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” îşi propune canalizarea tuturor resurselor umane şi financiare existente pentru a realiza o lume a păcii şi prosperităţii în care demnitatea fiecărei persoane este respectată.
 Pentru că mai mult de jumătate din populaţia globului trăieşte în zone urbane, realizarea unei dezvoltări durabile depinde foarte mult de felul în care suntem capabili să transformăm şi să gestionăm spaţiul urban. În contextul atingerii obiectivului 11 al Agendei 2030, „dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, adaptabile şi durabile”, pentru a realiza dezvoltarea reală a oraşelor viitorului este nevoie de participarea deplină şi egală a persoanelor cu dizabilităţi în toate sferele societăţii, dar şi de crearea unui mediu prietenos şi accesibil.
 Cu prilejul Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi, Institutul Român pentru Drepturile Omului a răspuns invitaţiei de a vizita Nazarcea Grup având astfel ocazia să cunoască în mod direct curajul, abilităţile, devotamentul profesional şi modestia angajaţilor cu dizabilităţi. Este cu siguranţă un exemplu de succes privind viaţa independentă şi autonomia persoanelor cu dizabilităţi, un exemplu care sperăm ca în viitor să fie preluat la nivel naţional.
 „Sperăm ca, înţelegând din interior lucrurile, să avem pe viitor o mai bună susţinere şi promovare. Un viitor în care fiecare să poată avea locul său sub soare” ne-a declarat directorul Nazarcea Grup. Acesta a fost şi scopul reprezentanţilor IRDO: de a informa publicul şi mai ales autorităţile şi toţi factorii interesaţi care s-ar putea implica în replicarea acestei bune practici.
 Pornind de la ideea că fiecare persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată societăţii şi comunităţii din care face parte, Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejată autorizată din ţară, dezvoltă şi promovează servicii în domeniul inserţiei socio-profesionale şi al integrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. În afara celor 70 de locuri de muncă ocupate de persoane cu dizabilităţi, structura funcţionează şi ca o platformă care asigură servicii specializate de învăţare, formare şi pregătire pentru piaţa liberă a muncii. Odată ce se perfecţionează şi ating cote de excelenţă, angajaţii sunt încurajaţi să urmeze o carieră în domeniul ales aplicând pentru un nou loc de muncă, iar dacă aleg să rămână pot să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa lor profesională noilor veniţi.
 Reprezentanţii IRDO au dorit ca în această zi să cunoască şi să promoveze calităţile, talentul şi participarea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa societăţii. Vizitând atelierele de brutărie, croitorie, tipografie, ceramică decorativă, spălătorie, călcătorie textile şi spălătorie auto, au întâlnit oameni speciali care muncesc cu dăruire în domeniul ales. Atelierul de ceramică confecţionează şi pictează obiecte din lut şi pastă ceramică unicat, sau de serie mică, dar produsele pot fi executate şi la comandă. Prima pagină a Catalogului se deschide cu deviza „Şanse pentru noi destine” şi fiecare produs poartă amprenta sensibilităţii, talentului, dragostei şi atenţiei pentru detalii cu care a fost realizat. Acelaşi lucru se poate spune despre toate atelierele care oferă produse sau servicii impecabile.
 Activitatea Nazarcea Grup reprezintă un model de excepţie privind responsabilizarea comunităţii prin intermediul diversificării serviciilor educaţionale şi sociale şi invită la reflecţie cu privire la schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor care încă pun bariere în calea afirmării şi dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi. Alte detalii.
Notă: În stânga Spălătoriei Auto s-a deschis un Info Punct, unde se pot găsi toate detaliile despre Nazarcea Grup. De acolo vizitatorii sunt îndrumaţi către atelierul dorit unde pot cunoaşte oameni minunaţi şi pot fie achiziţiona produsele dorite, fie beneficia de serviciile oferite cu profesionalism.

 

11 decembrie
În cadrul campaniei dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, pe 11 decembrie 2018, a avut loc la Ploieşti, a VIII-a ediţie a Simpozionul naţional cu tema "Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului" în cadrul proiectului “70 de ani cu încredere în respectarea drepturilor noastre” , organizat de Fundaţia "Adolescenta"şi Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga"Ploieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Prahova şi Casa Corpului Didactic Prahova. Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga" din cadrul Palatului Culturii Ploieşti.  
Manifestarea a cuprins mai multe secţiuni: o secţiune pentru cadre didactice şi documentarişti- Cercetare didactică privind cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi două secţiuni pentru elevi privind experienţe extraşcolare şi culturale (proză scurtă, desene, poezie, articol jurnalistic, videoclip, etc).
Reuniunea a fost moderată de doamna prof. Aura Crăiţaru- preşedintele Fundaţiei "Adolescenta", care după  cuvântul de deschidere prin care a evidenţiat semnificaţia Zilei internaţionale a drepturilor omului şi  a celei de a 70 –a aniversărie a Declaraţiei universale a drepturilor omului, a făcut prezentarea participanţilor de la eveniment.
Domnul Adrian Bulgaru, director IRDO, prezent la manifestare a subliniat importanţa Zilei internaţionale a drepturilor omului,  precizând că fiecare în parte şi toţi împreună, trebuie să cunoaştem aceste drepturi, să le respectăm, să le punem în echilibru cu obligaţiile care decurg din aceste drepturi şi să manifestăm o mai mare înțelegere pentru cei din jurul nostru deoarece o societate democratică este o societate incluzivă.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului a fost citit  mesajul Secreatrului General ONU, domnul Antonio Guterres care "îndemnă să intervenim pentru apărarea drepturilor omului-pentru toţi, pretutindeni" şi de asemenea a fost citit şi mesajul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului doamna Michelle Bachelet.
La manifestare au fost prezenţi elevi şi profesorii îndrumători de la Colegiul economic "Virgil Madgearu"Ploieşti, Liceul "Simion Stolnicu" Comarnic precum şi mulţi alţi invitaţi din domeniul dreptului umanitar, scriitori, cadre didactice, documentarişti, etc.
Declaraţia universală a drepturilor omului reprezintă izvorul, originea tuturor reglementărilor internaţionale, universale, regionale şi naţionale care şi-au propus promovarea şi garantarea drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale ale tuturor oamenilor. Pentru ca Declaraţia universală a drepturilor omului să nu rămână încă sub diferite aspecte numai un ideal, un  rol esenţial revine statelor, instituţiilor dar şi societăţii civile în primul rând prin educaţia pentru drepturile omului şi educaţia pentru valori.
https://www.facebook.com/adolescenta08

 

14 decembrie
A șasea ediție a Conferinței Internaționale „Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la fericire”, desfășurată pe parcursul a trei zile –13-15 decembrie – și organizată de către Institutul Internațional pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, a reprezentat un forum de dezbateri asupra unei problematici care acoperă o nișă importantă și încă nu suficient exploatată a drepturilor omului. Dreptul la fericire este un subiect de studiu nu numai complex și aflat într-o constantă dinamică a percepțiilor, cât mai ales un punct nodal în care se intersectează numeroase alte discipline: drept, filosofie, sociologie, științe ale educației, psihologie etc. De asemenea, dreptul la fericire are un rol coordonator în exercitarea celorlalte drepturi fundamentale ale omului. De aceea, prilejul de a dezbate și de a aborda numeroasele sale fațete este nu numai salutar, ci și foarte util pentru experți din domenii variate, domenii care se pot astfel interconecta.
Ziua de 14 decembrie a fost dedicată discursurilor de deschidere în plen și, respectiv, pe cele patru secțiuni ale Conferinței: Repere conceptuale ale dreptului la fericire. O abordare interdisciplinară; Rolul și funcțiile dreptului în formarea unor modele de comportament social; Dezvoltarea economică și bunăstarea socială. Relația dintre calitatea vieții și fericire; Corelația dintre împlinirea dreptului la fericire și apariția statelor naționale unitare.
Mai multe detalii, aici

 

Arhivă

2014   2015   2016   2017