Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.
 O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.
 Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

 Anul 2018

Arhivă ianuarie-iunie 2018

14 septembrie
 În cadrul unei colaborări extinse între structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, şi anume Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, care a condus la crearea şi implementarea „Planului de măsuri comune în vederea prevenirii corupţiei în contextul migraţiei ilegale”, cu etapizarea unor acţiuni şi evenimente dedicate, pe 14 septembrie a avut loc o nouă întrunire de lucru şi dezbateri. Ocazia a fost reprezentată de convocarea şefilor structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, desfăşurată la Bucureşti, la Centrul Cultural al M.A.I.
 Alături de Robert Neacşu, din cadrul Serviciului Prevenire al Direcţiei Generale Anticorupţie, care a făcut o scurtă prezentare a activităţilor comune întreprinse în cadrul Planului adoptat, la convocare a fost invitat Institutul Român pentru Drepturile Omului, al cărui reprezentant a prezentat un material vizând promovarea şi protejarea drepturilor omului din perspectiva forţelor de poliţie, cu aplicabilitate pe domeniul sensibil al migraţiei. S-au trecut în revistă tematici precum: rolul responsabililor cu aplicarea legii în protejarea drepturilor omului, conform documentelor internaţionale şi regionale cu o relevanţă sporită pentru cadrele din poliţie, şi drepturile migranţilor, cu accentuarea necesităţii de adaptabilitate a măsurilor în cazuri speciale sau în situaţii vizând persoane/categorii vulnerabile: migranţii victime ale infracţiunilor, refugiaţii sau solicitanţii de azil, copiii sau persoanele cu nevoi speciale.

25 septembrie
 „Planul de măsuri comune în vederea prevenirii corupţiei în contextul migraţiei ilegale” al celor trei structuri implicate de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspectoratul General – a prevăzut, în anul 2018, mai multe acţiuni în parteneriat cu alte instituţii care au competenţa şi expertiza necesare pentru a aborda din perspective variate problematica imigraţiei ilegale şi prevenirea corupţiei. Una dintre instituţiile invitate în cadrul acestei colaborări interinstituţionale a fost Institutul Român pentru Drepturile Omului. Dacă în prima etapă a colaborării a avut loc o întâlnire între specialiştii IRDO şi cei din cadrul IGI, o a doua etapă s-a concretizat printr-o dezbatere care a avut loc la Poliţia de Frontieră şi în care au fost vizate tematici precum nediscriminarea, realizarea unui profiling care să nu aibă ca punct de pornire o „caracteristică protejată”  (sexul, rasa, culoarea pielii, originea etnică sau socială, limba, religia, convingerile, opiniile politice, apartenenţa la o minoritate, statutul social, naşterea, handicapul, vârsta, relaţionarea cu minorităţile etc).
 Participanţii la sesiunea de informare, în număr de 24, au aparţinut mai multor unor departamente ale structurii, printre care: Serviciul formare iniţială şi continuă, Juridic, Supravegherea frontierei, Control, Coordonare aeroporturi, revista „Frontiera” De precizat că, în continuarea implementării măsurilor din ,,Planul comun de măsuri în vederea prevenirii corupţiei, în contextul migraţiei ilegale”, cele trei structuri amintite au mai organizat întâlniri cu structuri partenere din ţări precum Moldova, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Ungaria, în viitor dorindu-se şi invitarea unor reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care să prezinte aspecte privind migraţia, azilul, corupţia.

5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei
 Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, vineri, 5 octombrie 2018, s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, un program educativ dedicat sărbătoririi acestei zile, cu tema „Rolul educaţiei în societatea actuală”, organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Fundaţia „Adolescenţa”. Programul a continuat cu un spectacol de jazz susţinut de Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti.
 În cadrul programului, la care au participat elevi din mai multe clase precum şi cadre didactice, s-a făcut o prezentare PowerPoint în care s-a evidenţiat semnificaţia Zilei Mondiale a Educaţiei. Anul acesta, la aniversarea a 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Ziua Mondială a Educaţiei are ca temă „O educaţie de calitate se realizează cu cadre didactice calificate”, tocmai pentru a sublinia rolul major pe care îl au profesorii şi educatorii în îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor şi pentru a reafirma angajamentul de a creşte calitatea actului de învăţământ la nivel mondial. Creşterea substanţială a numărului de profesori calificaţi, inclusiv prin cooperarea internaţională pentru formarea în ţări dezvoltate, în special a acelora care provin din ţările cele mai puţin dezvoltate, este şi unul dintre obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030.
 Echipe formate din doi sau mai mulţi elevi au contribuit cu referate, eseuri, prezentări PowerPoint despre educaţie şi şcoală în general. Printre temele abordate au fost: şcoala prin ochii elevilor, rolul educaţiei în societatea actuală, şcoala de ieri şi şcoala de astăzi.
 Talentul artistic al elevilor s-a făcut remarcat şi prin realizarea unor planşe cu imagini şi desene în care a fost abordată aceeaşi temă a dreptului la educaţie.
 Vorbind despre educaţie, marele filozof al Greciei Antice, Platon spunea: „Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul”. Într-adevăr ea reprezintă cheia reuşitei profesionale pentru încadrarea individului într-un context social dat şi asigurarea condiţiilor optime de exprimare a personalităţii lui.
 Activitatea a avut ca scop îmbogăţirea culturii generale a elevilor cu informaţii despre semnificaţia şi importanţa zilei de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei, prin organizarea unor activităţi practice pentru formarea abilităţilor de comunicare şi tehnice.

16 octombrie
 Liceul Tehnic „Carol I” a fost gazda unui eveniment dedicat egalităţii de gen, în cadrul unui proiect cofinanţat prin programul Erasmus + (No. 2017-1-FR01-KA219-037270). Prin atelierele, întrunirile, dezbaterile,  activităţile desfăşurate de elevi pe parcursul proiectului – care a debutat în 2017 – participanţii şi-au propus sensibilizarea, responsabilizarea şi mobilizarea elevilor pentru a respinge comportamentele discriminatorii la adresa femeilor.
 La întrunirea din 16 octombrie, de la Bucureşti, elevii participanţi, provenind din 5 ţări (Bulgaria, Franţa, Italia, Portugalia şi România), au abordat mai multe faţete ale discriminării împotriva femeilor – violenţa şi abuzurile sexuale, violenţa fizică, aspecte ale discriminării la nivel de societate, comunitate şi familie, discriminarea la locul de muncă sau la angajare, stereotipurile etc. – prin prezentări interactive, care evidenţiat situaţii punctuale, dar care sunt simptomatice pentru problematica la nivel european.
 Fiecare faţetă a fost prezentată într-un mod dinamic şi de impact, prin intermediul unor interviuri realizate în cadrul liceelor ori sondaje, statistici, scenete live etc.
 De asemenea, un alt punct relevant al proiectului a fost susţinerea tuturor prezentărilor în franceză, pentru a încuraja schimburile interculturale şi plurilingvismul, ca instrumente utile în exersarea drepturilor de cetăţeni europeni.
 Echipa română, coordonată de profesor Teodora Buică, a prezentat un teatru forum în care s-a pus accentul pe discriminările de gen, rasă şi culoarea pielii etc. care pot interveni în demersurile de selectare a candidaturilor pentru un post.
 La eveniment au fost invitaţi colaboratori ai echipei române şi reprezentanţi ai instituţiilor care au sprijinit demersurile din cadrul proiectului: Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul Francez, Inspectoratul Şcolar, Proedus etc.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus găsiți aici (fr).

19 octombrie
Vineri, 19 octombrie 2018, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost oaspetele elevilor Şcolii gimnaziale George Poboran din Slatina. Tinerii, premiaţi la concursurile naţionale privind drepturile omului şi-au făcut cunoscute proiectele educaţionale în care s-au implicat şi ale căror obiective comune le reprezintă democraţia, toleranţa şi voluntariatul.
Domnul Adrian Bulgaru, director IRDO, le-a prezentat copiilor importanţa educaţiei pentru drepturile omului, a educaţiei în general şi a respectului faţă de valori. De asemenea, domnul director a amintit elevilor că peste câteva zile vom sărbători Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite, subliniind importanţa Cartei Naţiunilor Unite, şi arătând scopul şi principiile care stau la baza misiunii şi activităţilor ONU.
  
Detalii și imagini

24 octombrie, Ziua Organizației Națiunilor Unite
 În fiecare an, la 24 octombrie, se celebrează Ziua Naţiunilor Unite, pentru a marca intrarea în vigoare în 1945, a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), tratatul prin care s-a înfiinţat Organizaţia Naţiunilor Unite. Evenimentele organizate în această zi în cele 193 de state membre sunt dedicate promovării obiectivelor şi realizărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 Cu această ocazie, miercuri, 24 octombrie, Institutul Român pentru Drepturile Omul (IRDO) în colaborare cu Fundaţia „Adolescenţa”, cu elevi ai Colegiului „Spiru Haret” din Ploieşti, au organizat un atelier cu tema „Drepturile omului în sistemul ONU”  la Centrul de Documentare şi Informare (CDI) al colegiului, pentru marcarea Zilei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
 În deschiderea manifestării a fost prezentată printr-un material realizat în PowerPoint semnificaţia zilei ONU, scopul şi sarcinile care îi revin organizaţiei, principiile care stau la baza constituirii ei, structura organizatorică precum şi atribuţiile care îi revin fiecărui organism din structura ONU.
 De asemenea au  fost vizionate prezentări media, unde au fost evidenţiate principalele evenimente care au avut loc în cursul anului 2018, în cadrul Adunării Generale ONU, culminând cu cea de-a 73 sesiune ONU din 24 septembrie 2018, dedicată centenarului naşterii lui Nelson Mandela.
 În cadrul manifestării s-a subliniat şi importanţa primului document cu vocaţie universală, proclamat şi adoptat de Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, care stabileşte o concepţie unitară a comunităţii internaţionale despre drepturile şi libertăţile omului, Declaraţia universală a drepturilor omului, care anul acesta la 10 decembrie, marchează cea de-a 70 aniversare.
 S-a dat citire şi mesajului Secretarului General ONU, Antonio Gutterres, adresat cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite.  Prin această acţiune s-a urmărit reînnoirea cunoştinţelor şi dobândirea unor cunoştinţe noi, pentru elevii claselor a IX participanţi la eveniment, despre semnificaţia ONU, importanţa actuală a activităţii înaltului forum mondial în protecţia şi promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi bunei guvernări care alături de pace, securitate, dezarmare, dezvoltare, eradicarea sărăciei şi protecţia mediului se numără printre obiectivele cheie ale organizaţiei mondiale.

 Mai multe detalii găsiți aici.

27 octombrie
 Conferinţa „Acces şi participare la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi”, desfăşurată în perioada 26-27 octombrie la Bucureşti şi organizată de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru Educaţie Incluzivă, a fost un prilej de dezbatere pe trei componente fundamentale ale problematicii: legislaţie, monitorizare şi asigurarea practicilor adecvate la clasă.
 Conferinţa a reunit specialişti din mediul universitar şi cercetare, instituţii publice cu atribuţii în domeniu, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi organizaţii neguvernamentale, cu această ocazie lansându-se şi un Manifest.
 Reprezentantul IRDO a avut o scurtă intervenţie care a evidenţiat, cu exemple concrete – din experienţa Institutului în colaborarea cu actorii importanţi din sistemul de învăţământ – obstacolele care, la ora actuală, pot împiedica realizarea unei educaţii incluzive pentru persoanele cu dizabilităţi. S-a subliniat, de asemenea, importanţa informării corecte asupra drepturilor acestei categorii vulnerabile şi a formării personalului din mediul şcolar (directori, cadre didactice, consilieri şcolari), dar şi a elevilor şi părinţilor.

Mai multe detalii găsiți aici.

2 noiembrie
La Casa Corpului Didactic Cluj, partenerul Institutului Român pentru Drepturile Omului şi al Ministerului Educaţiei Naţionale în organizarea şi desfăşurarea ,,Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii”, s-a realizat o primă etapă de jurizare a materialelor primite din ţară de la cadrele didactice participante.
De asemenea, la CCD Cluj s-a creat un spaţiu expoziţional, unde lucrările provenite din Bucureşti, Caraş-Severin, Maramureş, Brăila, Cluj pot fi vizionate în perioada 29 octombrie-22 noiembrie.
Jurizarea şi premierea la nivel naţional vor avea loc în cursul lunii noiembrie, la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului din Bucureşti.


Mai multe detalii aici.
Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.

9 noiembrie, Ziua internaţională de combatere a fascismului şi antisemitismului
 Ca în fiecare an Institutul Român pentru Drepturile Omului se alătură campaniei de combatere a fascismului şi antisemitismului, iniţiativă a comunităţii internaţionale de a crea un front comun împotriva violenţelor şi a ideologiilor inspirate de ură şi xenofobie.
IRDO, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret”, a organizat în cadrul proiectului „Şcoala altfel” evenimentul „Apărători ai drepturilor omului în acţiune”. Elevii claselor X–XI au prezentat sub diferite forme – videoclipuri, afişe, articole, poveşti de viaţă – tema recurenţei extremismului. De la progromul din 9 noiembrie 1938, dată simbolică a declanşării celui mai întunecat eveniment din istoria recentă – Holocaustul, fascismul şi antisemitismul nu au dispărut. Ele continuă să se manifeste sub forme noi iar combaterea extremismului în zilele noastre nu reprezintă un act radical, ci o necesitate. Pentru materialele video şi afişele din cadrul prezentării, IRDO a avut, ca în fiecare an, sprijinul organizaţiei UNITED for Intercultural Action – reţeaua europeană de ONGuri care militează împotriva naţionalismului, neofascismului, pentru drepturile migranţilor, refugiaţior şi ale minorităţilor, a cărei activitate este susţinută de 560 de ONGuri din întreaga lume.
Ziua de 9 noiembrie are două semnificaţii. Prima este comemorarea victimelor progromului din 1938, supranumit şi „Noaptea de cristal” sau „Noaptea vitrinelor sparte”, când autorităţile fasciste au incitat la violenţă populaţia şi studenţimea germană. În acea noapte au fost incendiate sinagogi şi au fost distruse vitrinele magazinelor evreieşti, iar proprietarii acestora au fost agresaţi şi bătuţi. Aşa a început prigonirea evreilor, data de 9 noiembire reprezentând în mod simbolic data declanşării Holocaustului.
Cea de a doua semnificaţie a zilei de 9 noiembrie pentru societatea contemporană este lansarea către publicul larg a unui semnal de alarmă în scopul conştientizării pericolului actual al mişcărilor naţionaliste şi de extremă dreaptă a căror recurenţă atinge un indice îngrijorător la ora actuală. Elevii au prezentat din perspectivă proprie cum văd ei lupta împotriva neofascismului şi a reapariţiei mesajelor motivate de ură, xenofobie şi extremism. Timpul care s-a scurs de la Holocaust nu trebuie să fie un pretext pentru scufundarea treptată în uitare a acestei tragedii a umanităţii, deoarece cu cât vom uita ceea ce s-a întâmplat, cu atât vom fi mai expuşi la noile valuri de ură şi violenţă.

 Mai multe detalii despre Ziua internațională de combatere a fascismului și antisemitismului puteți găsi pe facebook aici (en) și aici (en) sau pe pagina de Internet a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) dedicată antisemitismului (en).

Arhivă

2014   2015   2016   2017