Semnal IRDO


Nediscriminarea şi egalitatea de şanse - valori fundamentale promovate de Carta Diversităţii

Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 a organizat în data de 17 octombrie 2018, la Fundaţia Româno-Americană, un atelier cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse – valori fundamentale promovate de Carta Diversităţii”, în cadrul proiectului European IDEAS, coordonat de DOBROVITA - Slovenia, cu parteneri din sectorul public şi privat din România, Slovenia şi Croaţia. Proiectul este susţinut de Comisia Europeană, prin programul DG Justiţie şi Consumatori, iar în România este implementat de Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Fundaţia Forum for International Communications.
 Manifestarea a fost organizată în contextul în care România a devenit cea de a 21-a ţară europeană semnatară a Cartei Diversităţii. Scopul acestui atelier a fost de a evidenţia valorile pe care le promovează Carta Diversităţii, respectiv recunoaşterea şi promovarea diversităţii, nediscriminării şi egalităţii de gen, precum şi de a multiplica numărul semnatarilor Cartei Diversităţii, care în prezent se ridică la 80 de entităţi private şi publice.
 În România, prin Carta Diversităţii organizaţiile semnatare sunt motivate să recunoască şi să extindă avantajele integrării diversităţii în practicile organizaţionale şi de resurse umane. Prin semnarea şi recunoaşterea Cartei, diversitatea capătă dimensiuni practice şi devine parte integrantă din cultura organizaţională a organizaţiilor şi instituţiilor semnatare. Carta Diversităţii din România urmează modelele de succes existente în alte state europene şi are la bază un set de principii generale, asumate voluntar de către semnatar.
 Prin semnarea Cartei, semnatarul se angajează public să sprijine, să protejeze şi să dezvolte diversitatea în cadrul organizaţional. Documentul poate fi asumat în egală măsură de companii, IMM-uri, organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, asociaţii patronale, asociaţii de afaceri, instituţii academice etc.


...mai multe semnale