Semnal IRDO


Întrevedere cu E.S. Sergey Minasyan privind promovarea unei culturi a drepturilor omului

La data de 7 aprilie, a avut loc la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), întrevederea Excelenței Sale Domnul Sergey Minasyan, Ambasador al Republicii Armenia în România cu Domnul Director Executiv al IRDO Adrian Bulgaru, având ca obiect cooperarea și colaborarea cu scopul consolidării climatului de promovare și respectare a drepturilor omului.

Întrevederea a avut ca premisă ideea conform căreia, conștientizând importanța drepturilor omului pentru crearea de relații internaționale stabile, statele părți la instrumentele juridice internaționale elaborate sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite trebuie să așeze în centrul discursului și acțiunilor oficiale standardele asigurării drepturilor egale pentru toți oamenii, a respectului pentru autodeterminarea națională, a necesității soluționării pașnice a diferendelor. Tensiunile geopolitice și potențialul climat de diminuare a încrederii între națiuni sunt provocări necesar a fi adresate prin instrumentele dialogului democratic și al reafirmării încrederii în valorile umaniste.

În contextul întrevederii, părțile au agreat asupra faptului că dezideratele sintetizate în instrumentele juridice de drept internațional umanitar sunt orientări programatice care trebuie să fie avute în vedere atât de statele cât și de popoarele comunității internaționale.

E.S. Ambasadorul Armeniei a prezentat situația tensiunilor din regiunea Nagorno-Karabakh, subliniind importanța protejării drepturilor omului (demnitatea umană, libertartea de exprimare, drepturile minorităților, libertatea religioasă, prezervarea patrimoniului cultural național).

Domnul Director a evidențiat importanța activităților înscrise în mandatul Institutului (formare, cercetare, informare) pentru o educație continuă în domeniul drepturilor omului.

Dialogul interinstituțional privind promovarea și respectarea drepturilor omului se va realiza din perspectiva coordonatelor de acțiune care converg către realizarea unei culturi a drepturilor omului. 


...mai multe semnale