Vârstnici - Proiecte

Drepturile persoanelor vârstnice și îngrijirea pe termen lung (2015 -2017)
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat alături de alte cinci instituții naționale cu mandate similare din Uniunea Europeană în proiectul „Drepturile persoanelor vârstnice și îngrijirea pe termen lung” (2015-2017), coordonat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI). 
 
Proiectul a urmărit să determine o abordare din perspectiva drepturilor omului a îngrijirii persoanelor vârstnice în Europa, o clarificare a standardelor internaționale și regionale aplicabile în domeniu și formularea de recomandări către factorii decidenți de la nivel european pentru eficientizarea protecției acestor persoane. Totodată, s-a avut în vedere și creșterea gradului de recunoaștere a rolului instituțiilor naționale pentru drepturile omului în domeniu.
 
În cadrul acestui proiect, Institutul a monitorizat opt centre de îngrijire din țară, patru din mediul urban și patru din mediul rural (șase din sistemul public și două din cel privat) și a contribuit cu studii și materiale, inclusiv la elaborarea Raportului național privind persoanele vârstnice, parte a raportului final al ENNHRI. De asemenea, reprezentanții IRDO au organizat o serie de interviuri, întâlniri și dezbateri cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale cu atribuții în domeniu, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor profesionale.